Makine Mühendisliği Bölümü'nde yenilenen seçmeli ders koşulları
01.06.2018

Makine Mühendisliği Bölümü'nde yenilenen seçmeli ders koşulları

Danışmanların ve öğrencilerimizin dikkatine!

Müfredat dahilinde alınması zorunlu olan 6 adet teknik seçmeli dersten en az 3 tanesi aşağıda listelenen derslerden oluşmak zorundadır. Kalan dersler, danışman onayı ile mevcut diğer mühendislik derslerinden seçilebilir.

Ana dalı diğer bölümlerde olup Makine Mühendisliği Bölümü ile çift anadal yapan öğrencilerimiz ise aşağıdaki listeden en az 2 dersi teknik seçmeli ders olarak almak zorundadır.

Seçmeli Dersler
E 400 ENE 416 MFGE 316
EE 451 ENE 418 MFGE 404
EE 452 ENE 420 MFGE 405
ENE 421 ENE 424 MFGE 406
ENE 422 ENE 428 MFGE 418
ENE 305 ENE 430 MFGE 420
ENE 426 MATE 440 MFGE 426
ENE 308 ME 302 MFGE 432
ENE 310 ME 408 MFGE 433
ENE 312 ME 424 MFGE 434
ENE 314 ME 425 MFGE 478
ENE 316 ME 431 MFGE 481
ENE 403 ME 435 MFGE 577
ENE 409 ME 437  
ENE 410 ME 438  
ENE 411 ME 441  
ENE 412 ME 452
ENE 413 ME 472  
ENE 414 MECE 422  
ENE 415 MFGE 310  

                                       Bölüm Başkanlığı