Başvuru Ücreti: 100 TL'dir.

Başvuru ücretini yatırbileceğiniz banka şubesi ve hesap numaraları;

Banka

Denizbank Ankara Ticari Şubesi -3700

Hesap Numarası

TL Hesabı: 280 3832-513

IBAN

TL Hesabı:  TR42 0013 4000 0028 0383 2005 65

Başvuru ücretleri hiç bir koşulda iade edilmez.

2020 - 2021 Akademik Yılı Kayıt Ücretleri (Türk Uyruklu Öğrenciler İçin)

Türk Öğrenciler  Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans: 17.000 ₺

1.dönem: 8.000 ₺ 
2.dönem: 4.500 ₺ 
3.dönem: 4.500 ₺
Uzatma Ücreti dönemlik (Program ücretinin %20'si): 3.400 ₺ 

  • Program ücreti tezsiz programlar için 3 dönem,tezli programlar için 4 dönemi kapsar.
  • Bilimsel hazırlık,izinli sayılma,kayıt yenilememe,devamsızlık vb.durumlar bu süreye dahildir.
  • Bu süre içerisinde programı tamamlayamayan öğrenciler takip eden her dönem için program ücretinin %20'sini öder.
  • Süresinden önce programı tamamlayan öğrenciler program ücretinin tamamını öderler.

Yukarıda belirtilen kayıt ücretlerinde, lisansüstü burs yönergesinde belirtilen koşulların sağlanması halinde indirim yapılabilmektedir.

2020-2021 Akademik Yılı Doktora Eğitim Ücretleri  (Türk Uyruklu Öğrenciler İçin)

 Mimarlık Doktora Programı  40.500 ₺

1.dönem 13.500 ₺

2.dönem 9.000 ₺

3.dönem 9.000 ₺

4.dönem 9.000 ₺

Uzatma Ücreti dönemlik( Program ücretinin %15'ini)  6.075 ₺

MODES, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Doktora Programları: 54.000 ₺  

1.dönem: 15.000 ₺
2.dönem: 13.000 ₺
3.dönem: 13.000 ₺
4.dönem: 13.000 ₺

Uzatma Ücreti dönemlik( Program ücretinin %15'ini): 8.100 ₺
Program ücreti yüksek lisanstan sonra başlayan öğrenciler için 8 dönem, lisanstan sonra başlayanlar öğrenciler  için 10 dönemi kapsar. Bilimsel hazırlık, izinli sayılma, kayıt yenilememe, devamsızlık vb.durumlar bu süreye dahildir.  Bu süre içerisinde programı tamamlayamayan öğrenciler takip eden her dönem içinprogram ücretinin %15'ini öder.  Süresinden önce programı tamamlayan öğrenciler program ücretinin tamamını öderler.

Yukarıda belirtilen kayıt ücretlerinde, lisansüstü burs yönergesinde belirtilen koşulların sağlanması halinde indirim yapılabilmektedir.

  • Yüksek lisans programlarında özel öğrenci olarak öğrenim gören öğrenciler almak istedikleri her bir ders için o yıl ilgili yüksek lisans programına yeni kayıt yaptıran öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları toplam program ücretinin %10’unu (yüzde onunu) öderler.
  • Doktora programlarında özel öğrenci olarak öğrenim gören öğrenciler almak istedikleri her bir ders için o yıl ilgili doktora programına yeni kayıt yaptıran öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları toplam program ücretinin %5’ini (yüzde beşini) öderler.