Prof. Dr. Sevgi LÖKÇE / Dekan

sevgi.lokce@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8905


Lisans: Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi, Yüksek Lisans, Doktora: Gazi Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Mimarlık Kuramı, Mimari Tasarım Eğitimi, Mimari Tasarım, Mimarlıkta Eleştiri.

Prof. Dr. Selahattin ÖNÜR / Mimarlık Bölüm Başkanı

selahattin.onur@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8907


Yüksek Lisans: University of Essex, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Ayrıntılı Özgeçmiş

Prof. Dr. Şule PFEİFFER / Güzel Sanatlar Ortak Dersler Bölüm Başkanı

sule.pfeiffer@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8909


Lisans: Ankara Üniversitesi, Yüksek Lisans, Doktora: Viyana Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Sanat Tarihi, Selçuklu-Osmanlı Döneminde Sanat, Mimarlık, Kent, Ticaret, Arkeoloji, Seramik, Numizmatik, Arkeometri, Kültürel Miras Yönetimi, Çağdaş Sanat Akımı, Sanat-Mimarlık-Propaganda.

Prof. Dr. Erdem ÜNVER / Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı

erdem.unver@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8906


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Gazi Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Kültür, Sanat, Sanat Eğitimi.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Elif GÜNEŞ / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı

elif.gunes@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8908


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Bilkent Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Renk Teorisi, Renk-Duygu İlişkilendirmeleri, Renk ve Mekan; Yön Bulma ve Yön Bulma Sistemleri; Evrensel Tasarım.

Dr. Öğr. Üyesi Bülent ÜNAL / Dekan Yardımcısı

bulent.unal@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8927


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans, Doktora: Atılım Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Ürün tasarımı, mobilya tasarımı, 3D ürün modelleme, 3D ürün görselleştirme, 3D tıbbi modelleme, geçici afet konutu tasarımı.

Şule ERENOĞLU / Dekanlık Sekreteri

sule.erenoglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8901