Prof. Dr. Sevgi LÖKÇE

Atılım Üniversitesi GSTM Fakültesi 2007 yılında kurulmuştur. Fakülte bünyesinde Grafik Tasarımı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Ortak Dersler bölümleri bulunmaktadır. Tasarım ağırlıklı tüm bölümler öğrencilerinin ilgi alanlarına giren seçmeli dersleri farklı bölümlerden alabilmelerine olanak sağlamaktadır. 2009-2010 Akademik Yılından itibaren İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünün yüksek lisans programı ve 2012-2013 Akademik Yılından itibaren Mimarlık Bölümünün Bütünleşik Doktora Programı ile 2018-2019 Akademik Yılında Tez ve Projeye yönelik Yüksek Lisans Programları fakülte bünyesinde açılmış bulunmaktadır. Bu doktora programına mimarlık ve farklı tasarım disiplinlerinden öğrenciler başvurabilmektedirler. Öğrenciler ve fakülte Erasmus programları için çalışmalar yürütmektedir.

Fakülte Türkiye sıralamalarında, ulusal ve uluslararası bilimsel ve sanatsal araştırmalarıyla öne çıkan programlarla ilk 10 içinde sürekli yer almayı amaçlamaktadır.

GSTM Fakültesi, 21. yüzyılın şartlarında başarılı olmanın çevreye duyarlı alanlarla işbirliği içinde ve disiplinler arası yaklaşım ile gerçekleşeceğini inanmaktadır.

GSTM Fakültesi, geleceğe izini taşıyabilecek, bilinçli, nitelikli ve donanımlı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.