Sınavlar Hakkında Önemli Duyuru
18.05.2023

Sevgili öğrencilerimiz,

 

Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı uyarınca,

 

  1. Üniversitemizde yapılmakta olan sınavların 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü itibariyle durdurulmasına,
  2. Kalan sınavların yapılmasına 1 Haziran 2023 tarihinde başlanıp 20 Haziran 2023 tarihine kadar devam edilmesine,
  3. Bu çerçevede akademik takvimin yeniden düzenlenmesine ve web sayfasında duyurulmasına,
  4. Alınan bu karar doğrultusunda mezuniyet tören tarihinin daha sonra belirlenerek duyurulmasına

 

karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

 

 

 

Dear students,

As per the resolution by the Executive Board of the Higher Education Council; Atılım University has ruled as follows:

1.           The exams at the university are to pause on Monday, May 22, 2023.

2.           The exams that remain are to take place between June 1, 2023, and June 20, 2023.

3.           In this regard, the academic calendar is to be amended, and announced accordingly on our official web page.

4.           The graduation ceremony is to be rescheduled, and announced accordingly, in time.

Kindly submitted for your information.