Eğitim- Öğretim Komisyonu (Program Geliştirme, Bologna, Yatay-Dikey Geçiş İntibak ve Diğer)

BAŞKANLAR

Doç. Dr. Münevver Sönmez

Dr. Öğr. Üyesi Seval Yılmaz

ÜYELER

Dr. Öğr. Gör. Sinem İşlek

Dr. Süleyman Korkusuz

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Çetiner

Arş. Gör. Gizem Cansız Uçar

Arş. Gör. İrem Karakülük