Deneyimli ve yetkin öğretim kadrosu ile çağdaş düzeyde güçlü bir eğitim sunarak öğrencilerini alanlarında donanımlı, sosyal sorumluluk sahibi, yeniliklere ve öğrenmeye açık, sorgulayan ve araştıran bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlayan Üniversitemiz, 20. Yılında 6. Fakültesi olan Sağlık Bilimleri Fakültesini kurmuştur. Fakülte bünyesinde “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon”, “Beslenme ve Diyetetik”, “Hemşirelik” ve “Çocuk Gelişimi” Bölümleri bulunmaktadır.

Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 11 Mart 2017 tarihli ve 30004 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu’nun 2017/9889 sayılı kararı uyarınca, 06/02/2017 tarihinde 2809 sayılı kanunun ek 30. maddesine göre kurulmuştur. 2017-2018 Akademik Yılında “Beslenme ve Diyetetik” ve “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon”  bölümlerine MF3 puanıyla öğrenci alınması Yüksek Öğrenim Kurulu’nun 04/05/2017 tarihindeki kararı ile onanmıştır.