BAŞKAN

Dr. Öğr. Üyesi Naime Uluğ

ÜYELER

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Ersoy

Dr. Öğr. Üyesi Nagihan Acet

Dr. Öğr. Gör. Berkay Arslan

Arş. Gör. Tuğçe Nur Balcı

Arş. Gör. Fazilet Tamer

Arş. Gör. Sema Nur Aslan