Bilimsel ve Sosyal Etkinlik Düzenleme Komisyonu

BAŞKANLAR

Dr. Öğr. Üyesi Melek Er

Dr. Öğr. Üyesi Nagehan Acet

ÜYELER

Arş. Gör. Tuğçe Nur Balcı

Arş. Gör. Fazilet Tamer

Arş. Gör. İrem Çağla Özel

Arş. Gör. İrem Karakülük

Arş. Gör. Sena Nur Begen