Sağlık Bilimleri Fakültesi - Haberler

Haber Başlığı

Aramız yeni katılan Dr. Ör. Üyesi Nagihan Acet, Dr. Öğr. Üyesi Cansu Akdağ Topal ve Arş. Gör. Nur Sena Yarımkaya'yı kutladık. Ailemizin yeni üyelerini tebrik ederiz.

01.03.2022
Haber Başlığı

Dekanımız Prof. Dr. Ali Acar Klinik Araştırmalar Derneği Eğitim Programlarını başarıyla tamamlayarak ''Temel İyi Klinik Uygulamalar'' ve ''İleri iyi Klinik Uygulamalar'' sertifikalarını almıştır.

02.11.2021
Haber Başlığı

Dekanımız Prof. Dr. Ali Acar, 10-12 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen KLİMİK COVID-19 SİMPOZYUMU’nda ‘’ mRNA ve Protein Temelli Aşılar -Etkinlik/İstenmeyen Etkiler’’  konusunda konuşmacı olarak bilimsel katkı sağlamıştır.

20.09.2021
Haber Başlığı

Dekanımız Prof. Dr. Ali Acar'ın "’The Effects of Antimicrobial Resistance and the Compatibility of Initial Antibiotic Treatment on Clinical Outcomes in Patients With Diabetic Foot Infection’’ makalesi yayımlanmıştır.

20.09.2021
Haber Başlığı

Dekanımız Prof. Dr Ali Acar'ın, editörlüğünü yaptığı, ‘Erişkin Aşılamasında Pratik Bilgiler’’ ve ‘’Özel Konakta Aşılama’’ isimli iki kitabı basılmıştır.

20.09.2021
Haber Başlığı

Dekanımız Prof. Dr Ali Acar, Deney Hayvanı Kullanım kursunu birincilikle tamamlayarak Deney Hayvanı kullanım Sertifikası almıştır

20.09.2021
Haber Başlığı

Dekanımız Prof. Dr. Ali Acar VI. Ulusal Diyabetik Ayak Simpozyumunda Oturum Başkanı olarak bilimsel katkı verimiştir.

21.06.2021
Haber Başlığı

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) derneği Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu Başkanı olan Dekanımız Prof.Dr. Ali Acar KLİMİK Derneğinin 24 Aralık 2020 tarihinde düzenlediği İnfeksiyonların İnsanlık Tarihindeki Rolü: Peki Ya Aşılar Olmasaydı? Konulu konferansı yönetmiştir.

21.06.2021
Haber Başlığı

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) derneği Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu Başkanı olan Dekanımız Prof.Dr. Ali Acar, COVID-19 Reinfeksiyonları ve Bağışıklık konulu Konferansta COVID-19’da Koruyucu Bağışıklık: Nasıl? Konulu bilimsel sunum yapmıştır.

21.06.2021
Haber Başlığı

Dekanımız Prof. Dr. Ali Acar Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği’nin 26-30 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlediği KLİMİK 2021 Kongresinde İmmünoterapi Alan Hastalarda İnfeksiyon Riski konulu konuşmasıyla bilimsel katkıda bulunmuştur.

21.06.2021
Haber Başlığı

Dekanımız Prof. Dr. Ali Acar, bölümlerimize katılan öğretim üye ve elemanlarına çiçek takdim ettiler.

14.06.2021
Haber Başlığı

Bilimsel Paylaşım Saati Serimizin 10. Oturumunda Hemşirelik Bölümümüzden Dr. Öğr. Üyesi Dercan Gençbaş, "Yetişkinlerde Aşılama" başlıklı konusuyla bizimleydi

12.03.2020
Haber Başlığı

Bilimsel Paylaşım Saati Serimizin 9. Oturumunda Beslenme ve Diyetetik Bölümümüzden Prof. Dr. Türkan Kutluay Merdol, "Beslenme ve Diyetetik" başlıklı konusuyla bizimleydi. Oturum sonrasında akademik kadromuza yeni araştırma görevlilerimizin katılımını kutladık. 

16.02.2020
Haber Başlığı

Bilimsel Paylaşım Saati Serimizin 8. Oturumunda Hemşirelik Bölümümüzden Arş. Gör. Canberk Akdeniz, "Karşılaştırmalı Örneklerle Uluslararası Sağlık Politikaları" başlıklı konusuyla bizimleydi. 

23.01.2020
Haber Başlığı

Bilimsel Paylaşım Saati Serimizin 7. Oturumunda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümümüzden Arş. Gör. İlkem Güzel, "Hafıza" başlıklı konusuyla bizimleydi.

23.01.2020
Haber Başlığı

Bilimsel Paylaşım Saati Serimizin 5. Oturumunda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümümüzden Arş. Gör. Cansu Aktaş, "Genel Postüral Farkındalık" başlıklı konusuyla bizimleydi. 

19.01.2020
Haber Başlığı

Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak akademik&idari personel ve öğrencilerimizle birlikte yeni yılı kutladık.

31.12.2019
Haber Başlığı

Bilimsel Paylaşım Saati Serimizin 5. Oturumunda Beslenme ve Diyetetik Bölümümüzden Arş. Gör. Bartu Güneşliol, "Beden Sağlığında Antropometrik Ölçümler" başlıklı konusuyla bizimleydi. 

31.12.2019
Haber Başlığı

Bilimsel Paylaşım Saati Serimizin 4. Oturumunda Beslenme ve Diyetetik Bölümümüzden Arş. Gör. Özlem Çetiner, "Vücudumuzdaki Konakçılar, Mikrobiyata ve Sağlık" başlıklı konusuyla bizimleydi.

29.11.2019
Haber Başlığı

Bilimsel Paylaşım Saati Serimizin 3. Oturumunda Hemşirelik Bölümümüzden Arş. Gör. Esra Özden, "Akılcı İlaç Kullanımı" başlıklı konusuyla bizimleydi. 

16.11.2019