OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI
25.10.2021

2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, tabloda belirtilen belgeleri ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile dilekçe ekinde 15 gün içinde ilgili “Dekanlıklara” şahsen veya posta yolu ile iletmeleri gerekir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Unvan

Sayı

Aranan Nitelikler

Aranılan  Belgeler

Sınav Takvimi

Mühendislik Fakültesi

Otomotiv Mühendisliği Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

1.Otomotiv, makine, mekatronik veya elektrik-elektronik mühendisliği bölümü mezunu olup bu bölümlerden birinde tezli yüksek lisans veya doktoraya kayıtlı olmak.

2.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

3.ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

5.Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2. Resimli öz geçmiş

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript

6. ALES sonuç belgesi

7. Nüfus cüzdanı sureti

 8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

9. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir belge.

İlan Başlangıç Tarihi:

18.10.2021

Son Başvuru Tarihi:

02.11.2021

Ön Değerlendirme Tarihi:

08.11.2021

Sınav Giriş Tarihi:

Yazılı Sınav:

11.11.2021

Sonuç Açıklama Tarihi:

17.11.2021