02.10.2014 tarihinde yapılacak olan GRT307 Web Grafik Tasarımı I dersi yapılamayacak olup, telafisi duyurulacaktır.