Mission

Our Mission is to train in accordance with contemporary graphic design by equipping students with creative ideas and skills; to contribute society and to design world by building a theoretical background and design culture.

Vision

To sustain free, dynamic and creative graphic design education process and to motivate students into creative thinking and to produce qualified design in international design arena; to increase the recognition of our students and our university to the national and international graphic design world.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1447 [title_tr] => Misyon - Vizyon [title_en] => Mission – Vision [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Misyon

Öğrencileri, yaratıcı fikir ve becerilerle donatarak, çağdaş grafik tasarım anlayışına uygun yetiştirmek; kuramsal alt yapı ve tasarım kültürünü öğrencilere aktararak topluma ve evrensel tasarım dünyasına katkı sağlamak.

Vizyon

Özgür, dinamik ve yaratıcı grafik tasarım eğitimini sürekli kılmak ve öğrencilerimizi yaratıcı düşünmeye ve etkili tasarım üretmeye yönlendirmek; öğrencilerimizin ve üniversitemizin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını artırmak.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Mission

Our Mission is to train in accordance with contemporary graphic design by equipping students with creative ideas and skills; to contribute society and to design world by building a theoretical background and design culture.

Vision

To sustain free, dynamic and creative graphic design education process and to motivate students into creative thinking and to produce qualified design in international design arena; to increase the recognition of our students and our university to the national and international graphic design world.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 18 [start] => [end] => [created_at] => 2017-11-13 11:55:05 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:17 [parent_id] => [lft] => 3 [rgt] => 4 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => misyon---vizyon-1517410927 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 16 [name_en] => Fine Arts Design & Architecture [url] => gsf [type] => ) [1] => Array ( [id] => 18 [name_en] => Graphic Design [url] => grf [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 1447 [title_tr] => Misyon - Vizyon [title_en] => Mission – Vision [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Misyon<\/strong><\/p>\n\n

Ö\u011frencileri, yarat\u0131c\u0131 fikir ve becerilerle donatarak, ça\u011fda\u015f grafik tasar\u0131m anlay\u0131\u015f\u0131na uygun yeti\u015ftirmek; kuramsal alt yap\u0131 ve tasar\u0131m kültürünü ö\u011frencilere aktararak topluma ve evrensel tasar\u0131m dünyas\u0131na katk\u0131 sa\u011flamak.<\/p>\n\n

Vizyon<\/strong><\/p>\n\n

Özgür, dinamik ve yarat\u0131c\u0131 grafik tasar\u0131m e\u011fitimini sürekli k\u0131lmak ve ö\u011frencilerimizi yarat\u0131c\u0131 dü\u015fünmeye ve etkili tasar\u0131m üretmeye yönlendirmek; ö\u011frencilerimizin ve üniversitemizin ulusal ve uluslararas\u0131 alanda tan\u0131n\u0131rl\u0131\u011f\u0131n\u0131 art\u0131rmak.<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

Mission<\/strong><\/p>\n\n

Our Mission is to train in accordance with contemporary graphic design by equipping students with creative ideas and skills; to contribute society and to design world by building a theoretical background and design culture.<\/p>\n\n

Vision<\/strong><\/p>\n\n

To sustain free, dynamic and creative graphic design education process and to motivate students into creative thinking and to produce qualified design in international design arena; to increase the recognition of our students and our university to the national and international graphic design world.<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 18 [start] => [end] => [created_at] => 2017-11-13 11:55:05 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:17 [parent_id] => [lft] => 3 [rgt] => 4 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => misyon---vizyon-1517410927 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 18 [url] => grf [name_en] => Graphic Design [type_id] => 9 [parent_id] => 16 [lft] => 51 [rgt] => 52 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 18 [url] => grf [name_en] => Graphic Design [type_id] => 9 [parent_id] => 16 [lft] => 51 [rgt] => 52 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1