Atilim’s Success in International Rankings Continues - 06 12 2018

Adopting the vision “to always rank among the top 10 Turkish universities and top 500 universities around the world”, Atilim University offers educational services to students from 63 countries.

The University gives hands-on training in more than 150 laboratories established for research and application purposes.

Atilim University strives to be accredited by internationally recognized accreditation organizations to give internationally accepted diplomas. The University, of course, reaps the fruits of such efforts by finding itself a favorable place among the best universities of Turkey in the fields of Physical Sciences and Mathematics.   

Atilim University ranks among the top 500 in THE 2016/2017 World Universities Rankings prepared by Times Higher education on the basis of education, research, internationalization and industrial cooperation, and keeps its place in the top 4 Turkish foundation universities.

We also ranked among the top 100 universities in the world and top 4 Turkish foundation universities in THE Young University Rankings in 2017.  

In addition, the University managed to rank in the top 400 in ARWU Mathematics rankings and Times Higher Education Physical Sciences rankings which focus on the quality of research studies.

Lastly, Atilim University became the only Turkish University involved in U.S News field rankings by taking 87th place in 2017, and ranked in the top 200 in QS Emerging Europe and Middle Asia ranking in 2018.  

Current ranking information of Atilim University is available here.App\News Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3822 [site_id] => 1 [title_tr] => Üniversitemizin Sıralamalardaki Başarısı Devam Ediyor… [title_en] => Atilim’s Success in International Rankings Continues [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-8 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Dünya çapında yapılan sıralamalarda ilk 500’de Türkiye’de ise ilk 10’da sürekli yer almak vizyonunu benimseyen Atılım Üniversitesi, elde ettiği başarılar ile 30’dan fazla ülkeyle işbirliği ile 63 ülkeden öğrenciye eğitim hizmeti sunuyor.

Bir dünya üniversitesi olma yolunda ilerleyen Atılım Üniversitesi öğrencilerine uygulamalı eğitim için önemli bir kısmı araştırma amacıyla kurulan 150’den fazla laboratuvarda eğitim veriyor.

Mezunlarının diplomalarının evrensel olması için akreditasyon çalışmaları yürüten Atılım Üniversitesi Fiziksel Bilimler, Matematik gibi alanlarda Türkiye’nin en iyi üniversiteleri içinde kendisine sürekli yer buluyor.   

Üniversiteleri eğitim, araştırma, uluslararasılaşma, sanayi işbirliği gibi alanları dikkate alarak sıralayan Times Higher Education (THE) 2016/2017 Dünya sıralamasında ilk 500’de yer alan Atılım Üniversitesi Türkiye’de ilk 4 vakıf üniversitesi içindeki yerini korumaya devam ediyor.

Aynı sıralamanın 50 yaş altı üniversiteleri sıraladığı Genç Üniversiteler sıralamasında 2017 yılında ilk 100 içinde yer alan Atılım Üniversitesi yine Türkiye’de ilk 4 vakıf üniversitesi içindeki yerini korumaya devam ediyor.  

Dünyanın en eski sıralamalarından olan ve araştırma kalitesi odaklı ARWU Matematik alan sıralamasında ve Times Higher Education Fiziksel Bilimler alan sıralamalarında Dünyada ilk 400 içinde yer almayı başardı.

A.B.D. kökenli U.S. News alan sıralamasında ise 2017 yılında Dünyada 87. sırada Türkiye’den tek üniversite olarak yer alan Atılım Üniversitesi QS Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkeleri sıralamasında ise 2018 yılında ilk 200 içinde yer almayı başardı.  

Atılım Üniversitesinin güncel sıralama bilgilerini içeren dokümana buradan ya da sağdaki görsel üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

) ) ) [1] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-4 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => owl-carousel [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/news/universitemizin-siralamalardaki-basarisi-devam-ediyor…-1544101513/1548400117-siralama.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 214603 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/news/universitemizin-siralamalardaki-basarisi-devam-ediyor…-1544101513/1548400117-siralama.jpg ) [caption] => 1548400117-siralama.jpg [width] => 1026px [height] => 1542px [key] => 0 [target_url] => /uploads/news/universitemizin-siralamalardaki-basarisi-devam-ediyor…-1544101513/1548400117-siralama.jpg [link] => https://www.atilim.edu.tr/files/koordinat%C3%B6rl%C3%BCk/kit/Atilim_Universitesi_Siralama_Kitapcigi_2019.pdf ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [items] => 1 [padding] => 0 [margin] => 0 [responsive] => Array ( ) [autoplay] => [autoplayTimeout] => 5000 [center] => [mouseDrag] => 1 [touchDrag] => 1 [pullDrag] => 1 [freeDrag] => [stagePadding] => 0 [merge] => [mergeFit] => 1 [autoWidth] => [startPosition] => 0 [URLhashListener] => [nav] => [rewind] => 1 [dots] => 1 [dotsEach] => [autoplayHoverPause] => [loop] => [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) ) ) ) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Adopting the vision “to always rank among the top 10 Turkish universities and top 500 universities around the world”, Atilim University offers educational services to students from 63 countries.

The University gives hands-on training in more than 150 laboratories established for research and application purposes.

Atilim University strives to be accredited by internationally recognized accreditation organizations to give internationally accepted diplomas. The University, of course, reaps the fruits of such efforts by finding itself a favorable place among the best universities of Turkey in the fields of Physical Sciences and Mathematics.   

Atilim University ranks among the top 500 in THE 2016/2017 World Universities Rankings prepared by Times Higher education on the basis of education, research, internationalization and industrial cooperation, and keeps its place in the top 4 Turkish foundation universities.

We also ranked among the top 100 universities in the world and top 4 Turkish foundation universities in THE Young University Rankings in 2017.  

In addition, the University managed to rank in the top 400 in ARWU Mathematics rankings and Times Higher Education Physical Sciences rankings which focus on the quality of research studies.

Lastly, Atilim University became the only Turkish University involved in U.S News field rankings by taking 87th place in 2017, and ranked in the top 200 in QS Emerging Europe and Middle Asia ranking in 2018.  

Current ranking information of Atilim University is available here.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/haberler.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/haberler.jpg ) [start] => 2018-12-06 16:04:41 [end] => 2019-12-06 16:04:41 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2018-12-06 13:05:13 [updated_at] => 2019-08-22 07:20:57 [short_desc_tr] => Dünya çapında yapılan sıralamalarda ilk 500’de Türkiye’de ise ilk 10’da sürekli yer almak [short_desc_en] => Adopting the vision “to always rank among the top 10 Turkish universities and top 500 universities around the world”, Atilim University offers educational services to students from 63 countries. [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => universitemizin-siralamalardaki-basarisi-devam-ediyor…-1544101513 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3822 [site_id] => 1 [title_tr] => Üniversitemizin Sıralamalardaki Başarısı Devam Ediyor… [title_en] => Atilim’s Success in International Rankings Continues [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-8","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

Dünya çap\u0131nda yap\u0131lan s\u0131ralamalarda ilk 500’de Türkiye’de ise ilk 10’da sürekli yer almak vizyonunu benimseyen At\u0131l\u0131m Üniversitesi, elde etti\u011fi ba\u015far\u0131lar ile 30’dan fazla ülkeyle i\u015fbirli\u011fi ile 63 ülkeden ö\u011frenciye e\u011fitim hizmeti sunuyor.<\/p>\n\n

Bir dünya üniversitesi olma yolunda ilerleyen At\u0131l\u0131m Üniversitesi ö\u011frencilerine uygulamal\u0131 e\u011fitim için önemli bir k\u0131sm\u0131 ara\u015ft\u0131rma amac\u0131yla kurulan 150’den fazla laboratuvarda e\u011fitim veriyor.<\/p>\n\n

Mezunlar\u0131n\u0131n diplomalar\u0131n\u0131n evrensel olmas\u0131 için akreditasyon çal\u0131\u015fmalar\u0131 yürüten At\u0131l\u0131m Üniversitesi Fiziksel Bilimler, Matematik gibi alanlarda Türkiye’nin en iyi üniversiteleri içinde kendisine sürekli yer buluyor.   <\/p>\n\n

Üniversiteleri e\u011fitim, ara\u015ft\u0131rma, uluslararas\u0131la\u015fma, sanayi i\u015fbirli\u011fi gibi alanlar\u0131 dikkate alarak s\u0131ralayan Times Higher Education (THE) 2016\/2017 Dünya s\u0131ralamas\u0131nda ilk 500’de yer alan At\u0131l\u0131m Üniversitesi Türkiye’de ilk 4 vak\u0131f üniversitesi içindeki yerini korumaya devam ediyor.<\/p>\n\n

Ayn\u0131 s\u0131ralaman\u0131n 50 ya\u015f alt\u0131 üniversiteleri s\u0131ralad\u0131\u011f\u0131 Genç Üniversiteler s\u0131ralamas\u0131nda 2017 y\u0131l\u0131nda ilk 100 içinde yer alan At\u0131l\u0131m Üniversitesi yine Türkiye’de ilk 4 vak\u0131f üniversitesi içindeki yerini korumaya devam ediyor.  <\/p>\n\n

Dünyan\u0131n en eski s\u0131ralamalar\u0131ndan olan ve ara\u015ft\u0131rma kalitesi odakl\u0131 ARWU Matematik alan s\u0131ralamas\u0131nda ve Times Higher Education Fiziksel Bilimler alan s\u0131ralamalar\u0131nda Dünyada ilk 400 içinde yer almay\u0131 ba\u015fard\u0131.<\/p>\n\n

A.B.D. kökenli U.S. News alan s\u0131ralamas\u0131nda ise 2017 y\u0131l\u0131nda Dünyada 87. s\u0131rada Türkiye’den tek üniversite olarak yer alan At\u0131l\u0131m Üniversitesi QS Do\u011fu Avrupa ve Orta Asya ülkeleri s\u0131ralamas\u0131nda ise 2018 y\u0131l\u0131nda ilk 200 içinde yer almay\u0131 ba\u015fard\u0131.  <\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesinin güncel s\u0131ralama bilgilerini içeren dokümana buradan<\/strong><\/a> ya da sa\u011fdaki görsel üzerinden ula\u015fabilirsiniz.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

\"\"<\/p>"}]},{"class_":["col-lg-4","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"image_gallery","module_type":"owl-carousel","images":{"initialPreview":["\/uploads\/news\/universitemizin-siralamalardaki-basarisi-devam-ediyor\u2026-1544101513\/1548400117-siralama.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":214603,"extra":{"file":"\/uploads\/news\/universitemizin-siralamalardaki-basarisi-devam-ediyor\u2026-1544101513\/1548400117-siralama.jpg"},"caption":"1548400117-siralama.jpg","width":"1026px","height":"1542px","key":0,"target_url":"\/uploads\/news\/universitemizin-siralamalardaki-basarisi-devam-ediyor\u2026-1544101513\/1548400117-siralama.jpg","link":"https:\/\/www.atilim.edu.tr\/files\/koordinat%C3%B6rl%C3%BCk\/kit\/Atilim_Universitesi_Siralama_Kitapcigi_2019.pdf"}]},"settings":{"items":1,"padding":0,"margin":0,"responsive":[],"autoplay":false,"autoplayTimeout":5000,"center":false,"mouseDrag":true,"touchDrag":true,"pullDrag":true,"freeDrag":false,"stagePadding":0,"merge":false,"mergeFit":true,"autoWidth":false,"startPosition":0,"URLhashListener":false,"nav":false,"rewind":true,"dots":true,"dotsEach":false,"autoplayHoverPause":false,"loop":false,"width":null,"height":null,"process":null}}]}]}} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

Adopting the vision “to always rank among the top 10 Turkish universities and top 500 universities around the world”, Atilim University offers educational services to students from 63 countries.<\/p>\n\n

The University gives hands-on training in more than 150 laboratories established for research and application purposes.<\/p>\n\n

Atilim University strives to be accredited by internationally recognized accreditation organizations to give internationally accepted diplomas. The University, of course, reaps the fruits of such efforts by finding itself a favorable place among the best universities of Turkey in the fields of Physical Sciences and Mathematics.   <\/p>\n\n

Atilim University ranks among the top 500 in THE 2016\/2017 World Universities Rankings prepared by Times Higher education on the basis of education, research, internationalization and industrial cooperation, and keeps its place in the top 4 Turkish foundation universities.<\/p>\n\n

We also ranked among the top 100 universities in the world and top 4 Turkish foundation universities in THE Young University Rankings in 2017.  <\/p>\n\n

In addition, the University managed to rank in the top 400 in ARWU Mathematics rankings and Times Higher Education Physical Sciences rankings which focus on the quality of research studies.<\/p>\n\n

Lastly, Atilim University became the only Turkish University involved in U.S News field rankings by taking 87th place in 2017, and ranked in the top 200 in QS Emerging Europe and Middle Asia ranking in 2018.  <\/p>\n\n

Current ranking information of Atilim University is available here<\/strong><\/a>.<\/p>\n\n

\"\"<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/news\/universitemizin-siralamalardaki-basarisi-devam-ediyor\u2026-1544101513\/1544101532-siralama_2018_rev_2_site_mobil.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":535804,"extra":{"file":"\/uploads\/news\/universitemizin-siralamalardaki-basarisi-devam-ediyor\u2026-1544101513\/1544101532-siralama_2018_rev_2_site_mobil.jpg"},"caption":"1544101532-siralama_2018_rev_2_site_mobil.jpg","width":"1250px","height":"1729px","key":0,"target_url":"\/uploads\/news\/universitemizin-siralamalardaki-basarisi-devam-ediyor\u2026-1544101513\/1544101532-siralama_2018_rev_2_site_mobil.jpg"}]} [start] => 2018-12-06 16:04:41 [end] => 2019-12-06 16:04:41 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2018-12-06 13:05:13 [updated_at] => 2019-08-22 07:20:57 [short_desc_tr] => Dünya çapında yapılan sıralamalarda ilk 500’de Türkiye’de ise ilk 10’da sürekli yer almak [short_desc_en] => Adopting the vision “to always rank among the top 10 Turkish universities and top 500 universities around the world”, Atilim University offers educational services to students from 63 countries. [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => universitemizin-siralamalardaki-basarisi-devam-ediyor…-1544101513 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1 [name_tr] => Atılım Üniversitesi [name_en] => Atilim University [name_ru] => [name_ar] => Atılım (AR) [slug_tr] => atilim-universitesi [slug_en] => atilim-university [slug_ru] => [slug_ar] => atilim-ar [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/atilim-universitesi\/DJI_0095.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":351350,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/atilim-universitesi\/DJI_0095.jpg"},"caption":"DJI_0095.jpg","width":"1280px","height":"720px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/atilim-universitesi\/DJI_0095.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 13:23:35 [updated_at] => 2019-11-13 08:27:46 [type_id] => 1 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en","pyc","ar"] [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 336 [depth] => 0 [color] => 03326c [url] => home [home_page_id] => 0 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/AtilimUniv\/","twitter":"https:\/\/twitter.com\/atilimuniv","linkedin":"https:\/\/tr.linkedin.com\/company\/atilim-university","instagram":"https:\/\/www.instagram.com\/atilimuniv\/","vimeo":null,"youtube":"https:\/\/www.youtube.com\/user\/atilimuniversitesi","google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 2 [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => Başkent Ankara'da "kaliteli öğretim verilen, bilim ve teknoloji üreten, araştırma yapan, ülkenin geleceğine ışık tutan bir üniversite olmak" amacıyla kurulan Atılım Üniversitesi, yirmi bir yılı aşkın bir süredir bu hedefi gerçekleştirmek ve daha ileriye taşımak için kararlı adımlarla ilerliyor. [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 1 [name_tr] => Atılım Üniversitesi [name_en] => Atilim University [name_ru] => [name_ar] => Atılım (AR) [slug_tr] => atilim-universitesi [slug_en] => atilim-university [slug_ru] => [slug_ar] => atilim-ar [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/atilim-universitesi\/DJI_0095.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":351350,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/atilim-universitesi\/DJI_0095.jpg"},"caption":"DJI_0095.jpg","width":"1280px","height":"720px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/atilim-universitesi\/DJI_0095.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 13:23:35 [updated_at] => 2019-11-13 08:27:46 [type_id] => 1 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en","pyc","ar"] [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 336 [depth] => 0 [color] => 03326c [url] => home [home_page_id] => 0 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/AtilimUniv\/","twitter":"https:\/\/twitter.com\/atilimuniv","linkedin":"https:\/\/tr.linkedin.com\/company\/atilim-university","instagram":"https:\/\/www.instagram.com\/atilimuniv\/","vimeo":null,"youtube":"https:\/\/www.youtube.com\/user\/atilimuniversitesi","google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 2 [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => Başkent Ankara'da "kaliteli öğretim verilen, bilim ve teknoloji üreten, araştırma yapan, ülkenin geleceğine ışık tutan bir üniversite olmak" amacıyla kurulan Atılım Üniversitesi, yirmi bir yılı aşkın bir süredir bu hedefi gerçekleştirmek ve daha ileriye taşımak için kararlı adımlarla ilerliyor. [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1 [title] => Atılım [slug] => atilim [created_at] => 2017-07-04 03:00:00 [updated_at] => 2017-10-06 01:28:47 [label_tr] => Atılım Üniversitesi [label_en] => Atılım University [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Üniversite Yönetimi [dep_label_en] => University Administration [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 1 [title] => Atılım [slug] => atilim [created_at] => 2017-07-04 03:00:00 [updated_at] => 2017-10-06 01:28:47 [label_tr] => Atılım Üniversitesi [label_en] => Atılım University [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Üniversite Yönetimi [dep_label_en] => University Administration [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1