Cooperation Agreement with Michigan University - 10 06 2019

Dean of the School of Health Sciences, Füsun Terzioğlu participated in the scientific programs “Beyond #MeToo: A Look at Gender Based Violence and Reproductive Coercion Globally” and “Designing and Evaluating Culturally Appropriate Interventions to Improve Reproductive & Sexual Health” organized by the University of Michigan between 10-17 May.

After the program which covers topics such as human trafficking, gender-based violence and innovative practices for prevention, training of health workers, research activities and career plans on related issues, awareness raising and effective use of media in disseminating research results, a cooperation agreement was established between our School of Health Sciences and the Department of Nursing, University of Michigan on nursing education and scientific research.

This cooperation covers a wide range of areas such as joint research projects, academic publications and reports, exchange of experiences on innovative teaching methods and course designs, joint symposiums, workshops and conferences, student exchanges, and mutual visits by researchers.App\News Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4215 [site_id] => 1 [title_tr] => Michigan Üniversitesi ile İş Birliği Anlaşması [title_en] => Cooperation Agreement with Michigan University [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-6 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Dekanımız Füsun Terzioğlu, 10-17 Mayıs tarihleri arasında Michigan Üniversitesi’nce düzenlenen “Beyond #MeToo: A Look at Gender Based Violence and Reproductive Coercion Globally” ve “Designing and Evaluating Culturally Appropriate Interventions to Improve Reproductive & Sexual Health” adlı bilimsel programlarda yer aldı.

İnsan ticareti, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve önlemeye yönelik yenileşimci uygulamalar, sağlık çalışanlarının eğitimleri, ilişkin konularda araştırma faaliyetleri ve kariyer planları, farkındalığın arttırılması ve araştırma sonuçlarının yaygınlaştırılmasında medyanın etkin kullanımı gibi konuların işlendiği ve birçok ülkeden katılım gösterilen program sonrasında Sağlık Bilimleri Fakültemiz ile Michigan Üniversitesi Hemşirelik Bölümü arasında hemşirelik eğitimi ve bilimsel araştırmalar temelli iş birliği anlaşmasına varıldı.

Bu iş birliği, karşılıklı ilgi alanlarındaki ortak araştırma projeleri, akademik yayın ve rapor paylaşımı, yenileşimci eğitim metodları ve ders tasarımlarına ilişkin deneyim paylaşımları, ortak sempozyum, workshop ve konferans organizasyonları, öğrenci değişimi, araştırmacıların karşılıklı ziyaretleri gibi geniş bir alanı kapsamaktadır.

) ) ) [1] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-6 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => owl-carousel [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/news/michigan-universitesi-ile-is-birligi-anlasmasi-1560157519/1560162764-thumbnail.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 133744 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/news/michigan-universitesi-ile-is-birligi-anlasmasi-1560157519/1560162764-thumbnail.jpg ) [caption] => 1560162764-thumbnail.jpg [width] => 1024px [height] => 768px [key] => 0 [target_url] => /uploads/news/michigan-universitesi-ile-is-birligi-anlasmasi-1560157519/1560162764-thumbnail.jpg ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [items] => 1 [padding] => 0 [margin] => 0 [responsive] => Array ( ) [autoplay] => [autoplayTimeout] => 5000 [center] => [mouseDrag] => 1 [touchDrag] => 1 [pullDrag] => 1 [freeDrag] => [stagePadding] => 0 [merge] => [mergeFit] => 1 [autoWidth] => [startPosition] => 0 [URLhashListener] => [nav] => [rewind] => 1 [dots] => 1 [dotsEach] => [autoplayHoverPause] => [loop] => [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) ) ) ) [content_en] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-6 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Dean of the School of Health Sciences, Füsun Terzioğlu participated in the scientific programs “Beyond #MeToo: A Look at Gender Based Violence and Reproductive Coercion Globally” and “Designing and Evaluating Culturally Appropriate Interventions to Improve Reproductive & Sexual Health” organized by the University of Michigan between 10-17 May.

After the program which covers topics such as human trafficking, gender-based violence and innovative practices for prevention, training of health workers, research activities and career plans on related issues, awareness raising and effective use of media in disseminating research results, a cooperation agreement was established between our School of Health Sciences and the Department of Nursing, University of Michigan on nursing education and scientific research.

This cooperation covers a wide range of areas such as joint research projects, academic publications and reports, exchange of experiences on innovative teaching methods and course designs, joint symposiums, workshops and conferences, student exchanges, and mutual visits by researchers.

) ) ) [1] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-6 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => owl-carousel [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/news/michigan-universitesi-ile-is-birligi-anlasmasi-1560157519/1560162764-thumbnail.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 133744 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/news/michigan-universitesi-ile-is-birligi-anlasmasi-1560157519/1560162764-thumbnail.jpg ) [caption] => 1560162764-thumbnail.jpg [width] => 1024px [height] => 768px [key] => 0 [target_url] => /uploads/news/michigan-universitesi-ile-is-birligi-anlasmasi-1560157519/1560162764-thumbnail.jpg ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [items] => 1 [padding] => 0 [margin] => 0 [responsive] => Array ( ) [autoplay] => [autoplayTimeout] => 5000 [center] => [mouseDrag] => 1 [touchDrag] => 1 [pullDrag] => 1 [freeDrag] => [stagePadding] => 0 [merge] => [mergeFit] => 1 [autoWidth] => [startPosition] => 0 [URLhashListener] => [nav] => [rewind] => 1 [dots] => 1 [dotsEach] => [autoplayHoverPause] => [loop] => [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) ) ) ) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/haberler.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/haberler.jpg ) [start] => 2019-06-10 12:02:14 [end] => 2019-06-10 12:02:14 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-06-10 10:32:03 [updated_at] => 2019-08-08 06:07:44 [short_desc_tr] => Sağlık Bilimleri Fakültemiz ile Michigan Üniversitesi arasında hemşirelik eğitimi ve bilimsel araştırmalar temelli iş birliği anlaşmasına varıldı. [short_desc_en] => Dean of the School of Health Sciences, Füsun Terzioğlu participated in the scientific programs “Beyond #MeToo: A Look at Gender Based Violence and Reproductive Coercion Globally” and... [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => michigan-universitesi-ile-is-birligi-anlasmasi-1560157519 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 4215 [site_id] => 1 [title_tr] => Michigan Üniversitesi ile İş Birliği Anlaşması [title_en] => Cooperation Agreement with Michigan University [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-6","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

Dekan\u0131m\u0131z Füsun Terzio\u011flu, 10-17 May\u0131s tarihleri aras\u0131nda Michigan Üniversitesi’nce düzenlenen “Beyond #MeToo: A Look at Gender Based Violence and Reproductive Coercion Globally” ve “Designing and Evaluating Culturally Appropriate Interventions to Improve Reproductive & Sexual Health” adl\u0131 bilimsel programlarda yer ald\u0131.<\/p>\n\n

\u0130nsan ticareti, toplumsal cinsiyete dayal\u0131 \u015fiddet ve önlemeye yönelik yenile\u015fimci uygulamalar, sa\u011fl\u0131k çal\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131n e\u011fitimleri, ili\u015fkin konularda ara\u015ft\u0131rma faaliyetleri ve kariyer planlar\u0131, fark\u0131ndal\u0131\u011f\u0131n artt\u0131r\u0131lmas\u0131 ve ara\u015ft\u0131rma sonuçlar\u0131n\u0131n yayg\u0131nla\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131nda medyan\u0131n etkin kullan\u0131m\u0131 gibi konular\u0131n i\u015flendi\u011fi ve birçok ülkeden kat\u0131l\u0131m gösterilen program sonras\u0131nda Sa\u011fl\u0131k Bilimleri Fakültemiz ile Michigan Üniversitesi Hem\u015firelik Bölümü aras\u0131nda hem\u015firelik e\u011fitimi ve bilimsel ara\u015ft\u0131rmalar temelli i\u015f birli\u011fi anla\u015fmas\u0131na var\u0131ld\u0131.<\/strong><\/p>\n\n

Bu i\u015f birli\u011fi, kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 ilgi alanlar\u0131ndaki ortak ara\u015ft\u0131rma projeleri, akademik yay\u0131n ve rapor payla\u015f\u0131m\u0131, yenile\u015fimci e\u011fitim metodlar\u0131 ve ders tasar\u0131mlar\u0131na ili\u015fkin deneyim payla\u015f\u0131mlar\u0131, ortak sempozyum, workshop ve konferans organizasyonlar\u0131, ö\u011frenci de\u011fi\u015fimi, ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131n kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 ziyaretleri gibi geni\u015f bir alan\u0131 kapsamaktad\u0131r.<\/p>"}]},{"class_":["col-lg-6","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"image_gallery","module_type":"owl-carousel","images":{"initialPreview":["\/uploads\/news\/michigan-universitesi-ile-is-birligi-anlasmasi-1560157519\/1560162764-thumbnail.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":133744,"extra":{"file":"\/uploads\/news\/michigan-universitesi-ile-is-birligi-anlasmasi-1560157519\/1560162764-thumbnail.jpg"},"caption":"1560162764-thumbnail.jpg","width":"1024px","height":"768px","key":0,"target_url":"\/uploads\/news\/michigan-universitesi-ile-is-birligi-anlasmasi-1560157519\/1560162764-thumbnail.jpg"}]},"settings":{"items":1,"padding":0,"margin":0,"responsive":[],"autoplay":false,"autoplayTimeout":5000,"center":false,"mouseDrag":true,"touchDrag":true,"pullDrag":true,"freeDrag":false,"stagePadding":0,"merge":false,"mergeFit":true,"autoWidth":false,"startPosition":0,"URLhashListener":false,"nav":false,"rewind":true,"dots":true,"dotsEach":false,"autoplayHoverPause":false,"loop":false,"width":null,"height":null,"process":null}}]}]}} [content_en] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-6","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

Dean of the School of Health Sciences, Füsun Terzio\u011flu participated in the scientific programs “Beyond #MeToo: A Look at Gender Based Violence and Reproductive Coercion Globally” and “Designing and Evaluating Culturally Appropriate Interventions to Improve Reproductive & Sexual Health” organized by the University of Michigan between 10-17 May.<\/p>\n\n

After the program which covers topics such as human trafficking, gender-based violence and innovative practices for prevention, training of health workers, research activities and career plans on related issues, awareness raising and effective use of media in disseminating research results, a cooperation agreement was established between our School of Health Sciences and the Department of Nursing, University of Michigan on nursing education and scientific research.<\/strong><\/p>\n\n

This cooperation covers a wide range of areas such as joint research projects, academic publications and reports, exchange of experiences on innovative teaching methods and course designs, joint symposiums, workshops and conferences, student exchanges, and mutual visits by researchers.<\/p>"}]},{"class_":["col-lg-6","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"image_gallery","module_type":"owl-carousel","images":{"initialPreview":["\/uploads\/news\/michigan-universitesi-ile-is-birligi-anlasmasi-1560157519\/1560162764-thumbnail.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":133744,"extra":{"file":"\/uploads\/news\/michigan-universitesi-ile-is-birligi-anlasmasi-1560157519\/1560162764-thumbnail.jpg"},"caption":"1560162764-thumbnail.jpg","width":"1024px","height":"768px","key":0,"target_url":"\/uploads\/news\/michigan-universitesi-ile-is-birligi-anlasmasi-1560157519\/1560162764-thumbnail.jpg"}]},"settings":{"items":1,"padding":0,"margin":0,"responsive":[],"autoplay":false,"autoplayTimeout":5000,"center":false,"mouseDrag":true,"touchDrag":true,"pullDrag":true,"freeDrag":false,"stagePadding":0,"merge":false,"mergeFit":true,"autoWidth":false,"startPosition":0,"URLhashListener":false,"nav":false,"rewind":true,"dots":true,"dotsEach":false,"autoplayHoverPause":false,"loop":false,"width":null,"height":null,"process":null}}]}]}} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/news\/michigan-universitesi-ile-is-birligi-anlasmasi-1560157519\/1560162771-thumbnail.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":133744,"extra":{"file":"\/uploads\/news\/michigan-universitesi-ile-is-birligi-anlasmasi-1560157519\/1560162771-thumbnail.jpg"},"caption":"1560162771-thumbnail.jpg","width":"1024px","height":"768px","key":0,"target_url":"\/uploads\/news\/michigan-universitesi-ile-is-birligi-anlasmasi-1560157519\/1560162771-thumbnail.jpg"}]} [start] => 2019-06-10 12:02:14 [end] => 2019-06-10 12:02:14 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-06-10 10:32:03 [updated_at] => 2019-08-08 06:07:44 [short_desc_tr] => Sağlık Bilimleri Fakültemiz ile Michigan Üniversitesi arasında hemşirelik eğitimi ve bilimsel araştırmalar temelli iş birliği anlaşmasına varıldı. [short_desc_en] => Dean of the School of Health Sciences, Füsun Terzioğlu participated in the scientific programs “Beyond #MeToo: A Look at Gender Based Violence and Reproductive Coercion Globally” and... [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => michigan-universitesi-ile-is-birligi-anlasmasi-1560157519 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1 [name_tr] => Atılım Üniversitesi [name_en] => Atilim University [name_ru] => [name_ar] => Atılım (AR) [slug_tr] => atilim-universitesi [slug_en] => atilim-university [slug_ru] => [slug_ar] => atilim-ar [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/atilim-universitesi\/DJI_0095.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":351350,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/atilim-universitesi\/DJI_0095.jpg"},"caption":"DJI_0095.jpg","width":"1280px","height":"720px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/atilim-universitesi\/DJI_0095.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 13:23:35 [updated_at] => 2019-11-13 08:27:46 [type_id] => 1 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en","pyc","ar"] [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 336 [depth] => 0 [color] => 03326c [url] => home [home_page_id] => 0 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/AtilimUniv\/","twitter":"https:\/\/twitter.com\/atilimuniv","linkedin":"https:\/\/tr.linkedin.com\/company\/atilim-university","instagram":"https:\/\/www.instagram.com\/atilimuniv\/","vimeo":null,"youtube":"https:\/\/www.youtube.com\/user\/atilimuniversitesi","google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 2 [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => Başkent Ankara'da "kaliteli öğretim verilen, bilim ve teknoloji üreten, araştırma yapan, ülkenin geleceğine ışık tutan bir üniversite olmak" amacıyla kurulan Atılım Üniversitesi, yirmi bir yılı aşkın bir süredir bu hedefi gerçekleştirmek ve daha ileriye taşımak için kararlı adımlarla ilerliyor. [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 1 [name_tr] => Atılım Üniversitesi [name_en] => Atilim University [name_ru] => [name_ar] => Atılım (AR) [slug_tr] => atilim-universitesi [slug_en] => atilim-university [slug_ru] => [slug_ar] => atilim-ar [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/atilim-universitesi\/DJI_0095.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":351350,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/atilim-universitesi\/DJI_0095.jpg"},"caption":"DJI_0095.jpg","width":"1280px","height":"720px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/atilim-universitesi\/DJI_0095.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 13:23:35 [updated_at] => 2019-11-13 08:27:46 [type_id] => 1 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en","pyc","ar"] [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 336 [depth] => 0 [color] => 03326c [url] => home [home_page_id] => 0 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/AtilimUniv\/","twitter":"https:\/\/twitter.com\/atilimuniv","linkedin":"https:\/\/tr.linkedin.com\/company\/atilim-university","instagram":"https:\/\/www.instagram.com\/atilimuniv\/","vimeo":null,"youtube":"https:\/\/www.youtube.com\/user\/atilimuniversitesi","google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 2 [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => Başkent Ankara'da "kaliteli öğretim verilen, bilim ve teknoloji üreten, araştırma yapan, ülkenin geleceğine ışık tutan bir üniversite olmak" amacıyla kurulan Atılım Üniversitesi, yirmi bir yılı aşkın bir süredir bu hedefi gerçekleştirmek ve daha ileriye taşımak için kararlı adımlarla ilerliyor. [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1 [title] => Atılım [slug] => atilim [created_at] => 2017-07-04 03:00:00 [updated_at] => 2017-10-06 01:28:47 [label_tr] => Atılım Üniversitesi [label_en] => Atılım University [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Üniversite Yönetimi [dep_label_en] => University Administration [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 1 [title] => Atılım [slug] => atilim [created_at] => 2017-07-04 03:00:00 [updated_at] => 2017-10-06 01:28:47 [label_tr] => Atılım Üniversitesi [label_en] => Atılım University [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Üniversite Yönetimi [dep_label_en] => University Administration [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1