Ticari İşletme H. Sınavı Hakkında
09.01.2015

Ticari İşletme Hukuku sınavı 1 saat ertelenmiş olup 09.01.2015 tarihinde saat 12:30'da yapılacaktır.