VIS MOOT Kurgusal Duruşma Yarışması (Viyana)
26.04.2016

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi bu sene ilk defa Annual Willem C. Vis International Commercial Arbiration Moot’a katıldı! Hukuk fakültesinden Naz Beren Alp, Ayşe Begümhan Bilgin, Hüseyin Cihan Öreşe, Yiğitcan Çankaya, Hande Elif Acar ve İsmet Özgün Baykal okulumuzu yarışmada başarıyla temsil etti. Üniversitemiz takımı dönem boyunca yaptıkları çalışmalar neticesinde yazılı aşamayı başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra Viyana’da 18 Mart 2016-24 Mart 2016 tarihleri arasında düzenlenen yarışmada sözlü aşamada duruşmalara katıldı. Takım, ilk dört gün boyunca yapılan duruşmalardan sonra belirlenen sıralamaya göre, diğer Türk üniversiteleri ile birlikte ilk 64 takım içerisinde yer alıp finallere kalamadı. 96 ülkeden 311 takımın yer aldığı yarışmada Buenos Aires Üniversitesi takımı finallerde başarılı olarak yarışmanın sözlü aşamasını kazandı. Ar. Gör. Zeynep Müftüoğlu Hoş, Yrd. Doç. Dr. Dilşad Çiğdem Sever, Öğr. Gör. Payam Paul Danesh takıma Viyana’da eşlik etti.

 

Fakülte genelinde yapılan mülakat sonucu seçilen Moot Court takımı ilk olarak Ekim ayında ilan edilen olay metni üzerinde çalışmalarına başladı. Takım üyelerinden Özgün, "Yarışma takımı için seçmeler yapılacağını duyduğumda, gerçekten çok heyecanlandım. Okulumu uluslararası bir yarışmada temsil etmek ve böyle bir deneyimi yaşamak benim için çok gurur vericiydi. Hukuk Fakültesine girerken uluslararası tahkim hukukuyla ilgili bir şeyler öğrenmek ve çalışma hayatımda bu alana yönelmek istiyordum." sözleri ile kendisini mülakata katılmaya nasıl motive ettiğini anlattı. Uluslararası ticaret hukuku temel alınacak şekilde kurgulanan olay metninin incelenmesinden sonra kaynak araştırması ve hukuki temellendirme çalışmaları yapıldıktan sonra takım davacı için Claimant Memorandum yazmaya başladı. Takım üyelerinden Naz, dilekçenin yazılmaya başlanması aşamasını şu sözleriyle aktardı: "Takım kurulduktan kısa bir süre sonra hemen iş dağılımı yapıp hızla çalışmaya koyulduk. Bize verilen davayı çözümlerken hem doktrin araştırması hem de örnek oluşturacak dava araştırması yaparak argümanlarımızı güçlendirdik." Davacı dilekçesi gönderilmekle birlikte takımın sonraki aşamada davalı dilekçesini yazacağı üniversite Florida State University olarak belirlendi. Davalı dilekçesinin de gönderilmesiyle birlikte takım, Viyana'da yarışmaya hak kazandı. Sözlü aşamalarda Leicester University, Luiggi Bocconi University, University of Leiden ve Florida State University ile karşılaşan takım, sözlü aşamada başarılı bir şekilde davacı ve davalı tarafı temsil etti, takımın duruşmalardaki sözcüleri Yiğitcan Çankaya ve Cihan Öreşe oldu. Sözcülerden Yiğitcan, "Yazılı aşamaya hazırlanırken oldukça zaman ve emek harcadık, takım çalışmasında iş dağılımının ne kadar hayati önem taşıdığını görmüş olduk. Sözlü aşamada duruşmalara hazırlık için sistematik bir yol izledik, her türlü argümana hazırlıklı olabilmeyi amaçladık." diyerek duruşmalarda eksiksiz bir sunum sergilemek için yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Cihan, aynı şekilde sözlü ve yazılı aşamaların istediği emeği ve bunun neticesinde elde ettiği hukuk bilgisini yarışmanın en büyük dönütü olarak tanımlıyor.

 

Moot Court takımı yarışmadan uluslararası ticari tahkim ve akademi hayatı üzerine çok büyük tecrübeler elde ederek döndü. "Farklı hukuk sistemlerinden gelen öğrencilerin aynı davayı nasıl yorumladıkları, onlara yöneltilen soruları nasıl cevaplandırdıklarını izlemek bizlere perspektif ve derinlik kazandırdı." sözleriyle Naz ve Begüm, yarışmanın kendilerine kattığı tecrübeleri paylaştı. Takım üyelerinin yarışmadan edindiği hukuki ve sosyal deneyimler, öğrencilik hayatı boyunca tecrübe edilebilecek eşsiz bir deneyimdi. Bu yarışmayla yeni bir hukuk disiplini keşfetmiş olmanın verdiği mutluluk ve tecrübeden bahseden takım üyelerinin yanısıra Hande, şu sözleriyle takımın yarışma tecrübesini özetledi: "Zordu, harikaydı ve kesinlike unutulmazdı."