Ankara Ayazında Sanat: Kent Estetiği ve Kamusal Sanat Üzerine Notlar - 20 03 2019