Beypazarı'nda Öğrenci Projeleri Sergisi ve Etkinliği gerçekleştirildi.

Beypazarı'nda Öğrenci Projeleri Sergisi ve Etkinliği gerçekleştirildi.

MİMARLIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PROJELERİ SERGİLENDİ, HALKA SUNULDU. 

 

Mimarlık Bölümü öğrencilerinin Mimari Tasarım III ve IV dersinde tasarladıkları "Beypazarı'nda Sosyal ve Kültürel İletişim Merkezi Tasarımı" konulu projeler 13 Haziran 2015 Cumartesi günü, Beypazarı Nasuhpaşa Hanı'nda sergilendi. 

Beypazarı Belediye Başkanı, Beypazarı halkı ve Atılım Üniversitesi Mimarlık Bölümü hocaları ve öğrencilerinin geniş katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte halkla, öğrenciler arasında projeler üzerinden fikir alışverişi yapıldı. 

Tasarlanan projenin öğrencilere temel katkısı "tasarım problemlerinde ele alınan binaların veya bina gruplarının farklı ölçek düzeylerinde tartışılması; binaların kent ile ilişkilerinin eleştirel boyutta ele alınması, karmaşık ve çok işlevli bina programlarının ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi; farklı strüktür, konstrüksiyon, üretim biçimleri ve karmaşık işlevlerin tartışılması; stüdyo içindeki tasarım problemlerinin güncel mimarlık söylemi bağlamında proje sürecinde tartışılması" iken,  temel içeriği “Beypazarı Sosyal ve Kültürel İletişim Merkezi” ile varolan yaşamla fiziksel yapı ilişkisi sorgulanması, seçilen arsalarda kentte katkı sağlayacak ve yaşamı yeniden strüktüre edecek mekanlar tasarlanması olmuştur. 

Geniş katılım ile gerçekleştirilen sergide, dönem içerisinde üretilen projeler halkla paylaşılmış, yaşamla fiziksel yapı arasındaki sorgulanan ilişkinin, yöntem ve sonuçları, proje aracılığı ile bölgede yaşamın yeniden düzenlenmesine sağlanan katkı , Beypazarı kullanıcıları ile tartışılmıştır.