Prof. Dr. Nüzhet Berrin AKSOY

berrin.aksoy@atilim.edu.tr

As the perception of the translation profession has shown a significant improvement in today's world of communication and networks, the recognition and prestige of translators and interpreters gain importance day by day. Nowadays, the education and training of translation and interpreting students have been adjusted to the professional life and its requirements in order to provide the students and graduates with the skills necessary to compete in the growing international translation business sector.

Within the framework of this background, Atılım University Department of Translation and Interpretation is keen on sustaining high quality in teaching principles and methods and on making use of the latest technological tools and devices to better equip the students with the facts of professional life. Our programme offers B.A. and M.A. degrees and is one of the leading programmes in academic and social activities within the body of higher education in Turkey. We are the only Turkish University which is a Fédération Internationale des Traducteurs (FIT - The International Federation of Translators) member. Last but not least, our programme is a partner in OPTIMALE network and project, which is an Erasmus Academic Network involving 70 partners from 32 different European countries. OPTIMALE is funded through an EU grant of over 1 million Euros. OPTIMALE, which we are proud to be a member of, is closely in contact with the EMT (European Master’s in Translation) network, which we are in the very competitive process of applying for its membership, too. In line with the aim of our Department, the aim of OPTIMALE is to increase the awareness for a professionally-oriented translator training in a multilingual Europe and to enhance the status of the profession of translation in all its applications.

Our programme has always maintained a good balance between theoretical and practical aspects of translation/interpreting education and training. Our students go through a curriculum which comprises theoretical courses as well in order to become fully informed about translation studies which is the foundation of all practical and applied works of the translation profession.

I wish success for all our students and graduates in their professional and academic lives and hope to be in contact with them in the future as well.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1251 [title_tr] => Ana Bilim Dalı Başkanının Mesajı [title_en] => Message from the Head of the Department [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Mütercim Tercümanlık Bölümümüz 2001 yılından beri kaliteli ve Avrupa ölçütlerinde eğitimini sürdürmekte, yazılı ve sözlü çeviri eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, çeviribilim araştırmalarına da ulusal ve uluslararası düzeyde katkılar yapmaktadır. 

Çokdilli iletişim alanında yüksek öğretim düzeyinde meslek eğitimi 25 yıldan aşkın süredir ülkemizde yürütülmektedir. Teknolojik değişimler ve pazar dönüşümlerinin küreselleşmeye bağlı sonuçları, çokdilli iletişimi bünyelerinde barındıran toplumlar ve kültürler için zorunlu hale getirmiştir. Bölümümüzde yürütülen program, Avrupa Birliği Komisyonu Yazılı ve Sözlü Çeviri Genel Müdürlükleri tarafından hazırlanan izleme ve uzman gruplarınca önerilen ilkeler çerçevesinde oluşturulmuştur. Bölümümüzde yazılı ve sözlü çeviri eğitimi, Bologna Deklarasyonu’nda vurgulandığı üzere, özellikle mezuniyet sonrasında “mesleki istihdam” sağlayabilmeye yönelik en yüksek ölçütlerde verilmesi amaçlanmıştır. En son “EN 15038: 2006 Çeviri Hizmetleri Standardı, Hizmet Gereklilikleri” adlı Avrupa ve Uluslararası Standardizasyon Kurumlarının çerçevesi programımız ve eğitim/öğretim hedeflerimizle uyum içindedir. Bu amaçla, bölümümüz Avrupa Birliği Komisyonu himayesinde gerçekleştirilen ve 65 Avrupa Birliği Üniversitesinin üye olduğu “Optimale” Projesinin (“Optimising Professional Translator Training in a Multilingual Europe”), tek üye Türk üniversitesidir. Bu nedenle yazılı ve sözlü çeviri eğitimimizin Avrupa Birliği Üniversitelerinin benzer bölümleriyle uyum ve denge içinde yürütülmesi gerektiğinden programımız, eğitim ve öğretim yöntemlerimiz, kullanılan elektronik donanım, bellek destekli çeviri programları ve çeviri laboratuvarlarımız en ileri koşulları içermektedir. 

Mezunlarımız çeşitli uzmanlık alanlarında serbest çevirmen, kurum çevirmeni (hukuk, kamu yönetimi, bilim ve teknoloji, edebiyat, tıp, mühendislik, vb.) ya da giderek gereksiniminin arttığı çok katmanlı dil uzmanları olarak düzenleyici, terminoloji uzmanı, altyazı uzmanı ve lokalizer olarak çalışmaktadır. Bölümümüzün elemanları, çeviribilim alanındaki kuramsal çalışmalarını, meslek ve piyasa yaşamında yazın çevirisi, teknik çeviri, lokalizasyon, vb. konularda devam eden çalışmaları ile pekiştirmekte ve eğitim ve öğretim programımızın düzeyine büyük katkıda bulunmaktadırlar.

Tüm öğrenci ve öğretim elemanlarımıza başarılar dilerim.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

As the perception of the translation profession has shown a significant improvement in today's world of communication and networks, the recognition and prestige of translators and interpreters gain importance day by day. Nowadays, the education and training of translation and interpreting students have been adjusted to the professional life and its requirements in order to provide the students and graduates with the skills necessary to compete in the growing international translation business sector.

Within the framework of this background, Atılım University Department of Translation and Interpretation is keen on sustaining high quality in teaching principles and methods and on making use of the latest technological tools and devices to better equip the students with the facts of professional life. Our programme offers B.A. and M.A. degrees and is one of the leading programmes in academic and social activities within the body of higher education in Turkey. We are the only Turkish University which is a Fédération Internationale des Traducteurs (FIT - The International Federation of Translators) member. Last but not least, our programme is a partner in OPTIMALE network and project, which is an Erasmus Academic Network involving 70 partners from 32 different European countries. OPTIMALE is funded through an EU grant of over 1 million Euros. OPTIMALE, which we are proud to be a member of, is closely in contact with the EMT (European Master’s in Translation) network, which we are in the very competitive process of applying for its membership, too. In line with the aim of our Department, the aim of OPTIMALE is to increase the awareness for a professionally-oriented translator training in a multilingual Europe and to enhance the status of the profession of translation in all its applications.

Our programme has always maintained a good balance between theoretical and practical aspects of translation/interpreting education and training. Our students go through a curriculum which comprises theoretical courses as well in order to become fully informed about translation studies which is the foundation of all practical and applied works of the translation profession.

I wish success for all our students and graduates in their professional and academic lives and hope to be in contact with them in the future as well.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 130 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-14 16:31:55 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:16 [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 2 [depth] => 0 [employee_id] => 171 [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ana-bilim-dali-baskaninin-mesaji-1517410927 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 30 [name_en] => Graduate School of Social Sciences [url] => sbe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 130 [name_en] => Department of Translation and Interpretation [url] => mutercim-tercumanlik-ana-bilim-dali [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [news] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object ( [items:protected] => Array ( ) ) [announcements] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object ( [items:protected] => Array ( ) ) [popup] => [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 1251 [title_tr] => Ana Bilim Dalı Başkanının Mesajı [title_en] => Message from the Head of the Department [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Mütercim Tercümanl\u0131k Bölümümüz 2001 y\u0131l\u0131ndan beri kaliteli ve Avrupa ölçütlerinde e\u011fitimini sürdürmekte, yaz\u0131l\u0131 ve sözlü çeviri e\u011fitim faaliyetlerinin yan\u0131 s\u0131ra, çeviribilim ara\u015ft\u0131rmalar\u0131na da ulusal ve uluslararas\u0131 düzeyde katk\u0131lar yapmaktad\u0131r. <\/p>\n\n

Çokdilli ileti\u015fim alan\u0131nda yüksek ö\u011fretim düzeyinde meslek e\u011fitimi 25 y\u0131ldan a\u015fk\u0131n süredir ülkemizde yürütülmektedir. Teknolojik de\u011fi\u015fimler ve pazar dönü\u015fümlerinin küreselle\u015fmeye ba\u011fl\u0131 sonuçlar\u0131, çokdilli ileti\u015fimi bünyelerinde bar\u0131nd\u0131ran toplumlar ve kültürler için zorunlu hale getirmi\u015ftir. Bölümümüzde yürütülen program, Avrupa Birli\u011fi Komisyonu Yaz\u0131l\u0131 ve Sözlü Çeviri Genel Müdürlükleri taraf\u0131ndan haz\u0131rlanan izleme ve uzman gruplar\u0131nca önerilen ilkeler çerçevesinde olu\u015fturulmu\u015ftur. Bölümümüzde yaz\u0131l\u0131 ve sözlü çeviri e\u011fitimi, Bologna Deklarasyonu’nda vurguland\u0131\u011f\u0131 üzere, özellikle mezuniyet sonras\u0131nda “mesleki istihdam” sa\u011flayabilmeye yönelik en yüksek ölçütlerde verilmesi amaçlanm\u0131\u015ft\u0131r. En son “EN 15038: 2006 Çeviri Hizmetleri Standard\u0131, Hizmet Gereklilikleri” adl\u0131 Avrupa ve Uluslararas\u0131 Standardizasyon Kurumlar\u0131n\u0131n çerçevesi program\u0131m\u0131z ve e\u011fitim\/ö\u011fretim hedeflerimizle uyum içindedir. Bu amaçla, bölümümüz Avrupa Birli\u011fi Komisyonu himayesinde gerçekle\u015ftirilen ve 65 Avrupa Birli\u011fi Üniversitesinin üye oldu\u011fu “Optimale” Projesinin (“Optimising Professional Translator Training in a Multilingual Europe”), tek üye Türk üniversitesidir. Bu nedenle yaz\u0131l\u0131 ve sözlü çeviri e\u011fitimimizin Avrupa Birli\u011fi Üniversitelerinin benzer bölümleriyle uyum ve denge içinde yürütülmesi gerekti\u011finden program\u0131m\u0131z, e\u011fitim ve ö\u011fretim yöntemlerimiz, kullan\u0131lan elektronik donan\u0131m, bellek destekli çeviri programlar\u0131 ve çeviri laboratuvarlar\u0131m\u0131z en ileri ko\u015fullar\u0131 içermektedir. <\/p>\n\n

Mezunlar\u0131m\u0131z çe\u015fitli uzmanl\u0131k alanlar\u0131nda serbest çevirmen, kurum çevirmeni (hukuk, kamu yönetimi, bilim ve teknoloji, edebiyat, t\u0131p, mühendislik, vb.) ya da giderek gereksiniminin artt\u0131\u011f\u0131 çok katmanl\u0131 dil uzmanlar\u0131 olarak düzenleyici, terminoloji uzman\u0131, altyaz\u0131 uzman\u0131 ve lokalizer olarak çal\u0131\u015fmaktad\u0131r. Bölümümüzün elemanlar\u0131, çeviribilim alan\u0131ndaki kuramsal çal\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131, meslek ve piyasa ya\u015fam\u0131nda yaz\u0131n çevirisi, teknik çeviri, lokalizasyon, vb. konularda devam eden çal\u0131\u015fmalar\u0131 ile peki\u015ftirmekte ve e\u011fitim ve ö\u011fretim program\u0131m\u0131z\u0131n düzeyine büyük katk\u0131da bulunmaktad\u0131rlar.<\/p>\n\n

Tüm ö\u011frenci ve ö\u011fretim elemanlar\u0131m\u0131za ba\u015far\u0131lar dilerim.<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

As the perception of the translation profession has shown a significant improvement in today's world of communication and networks, the recognition and prestige of translators and interpreters gain importance day by day. Nowadays, the education and training of translation and interpreting students have been adjusted to the professional life and its requirements in order to provide the students and graduates with the skills necessary to compete in the growing international translation business sector.<\/p>\n\n

Within the framework of this background, At\u0131l\u0131m University Department of Translation and Interpretation is keen on sustaining high quality in teaching principles and methods and on making use of the latest technological tools and devices to better equip the students with the facts of professional life. Our programme offers B.A. and M.A. degrees and is one of the leading programmes in academic and social activities within the body of higher education in Turkey. We are the only Turkish University which is a Fédération Internationale des Traducteurs (FIT - The International Federation of Translators) member. Last but not least, our programme is a partner in OPTIMALE network and project, which is an Erasmus Academic Network involving 70 partners from 32 different European countries. OPTIMALE is funded through an EU grant of over 1 million Euros. OPTIMALE, which we are proud to be a member of, is closely in contact with the EMT (European Master’s in Translation) network, which we are in the very competitive process of applying for its membership, too. In line with the aim of our Department, the aim of OPTIMALE is to increase the awareness for a professionally-oriented translator training in a multilingual Europe and to enhance the status of the profession of translation in all its applications.<\/p>\n\n

Our programme has always maintained a good balance between theoretical and practical aspects of translation\/interpreting education and training. Our students go through a curriculum which comprises theoretical courses as well in order to become fully informed about translation studies which is the foundation of all practical and applied works of the translation profession.<\/p>\n\n

I wish success for all our students and graduates in their professional and academic lives and hope to be in contact with them in the future as well.<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 130 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-14 16:31:55 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:16 [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 2 [depth] => 0 [employee_id] => 171 [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ana-bilim-dali-baskaninin-mesaji-1517410927 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 130 [url] => mutercim-tercumanlik-ana-bilim-dali [name_en] => Department of Translation and Interpretation [type_id] => 12 [parent_id] => 30 [lft] => 149 [rgt] => 150 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 130 [url] => mutercim-tercumanlik-ana-bilim-dali [name_en] => Department of Translation and Interpretation [type_id] => 12 [parent_id] => 30 [lft] => 149 [rgt] => 150 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => App\Employee Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 171 [name] => Nüzhet Berrin AKSOY [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/employees\/berrin-aksoy\/berrin_aksoy.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":294223,"extra":{"file":"\/uploads\/employees\/berrin-aksoy\/berrin_aksoy.jpg"},"caption":"berrin_aksoy.jpg","width":"1200px","height":"1400px","key":0,"target_url":"\/uploads\/employees\/berrin-aksoy\/berrin_aksoy.jpg"}]} [email] => berrin.aksoy@atilim.edu.tr [academic_title_en] => Prof. Dr. ) [original:protected] => Array ( [id] => 171 [name] => Nüzhet Berrin AKSOY [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/employees\/berrin-aksoy\/berrin_aksoy.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":294223,"extra":{"file":"\/uploads\/employees\/berrin-aksoy\/berrin_aksoy.jpg"},"caption":"berrin_aksoy.jpg","width":"1200px","height":"1400px","key":0,"target_url":"\/uploads\/employees\/berrin-aksoy\/berrin_aksoy.jpg"}]} [email] => berrin.aksoy@atilim.edu.tr [academic_title_en] => Prof. Dr. ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1

News

Activities