Prof. Dr. Şükrü Sina GÜREL

sukru.gurel@atilim.edu.tr

Department of International Relations is one of the oldest institutions of Atılım University. We adhere closely to our University’s main principles: we endeavour to train and educate our students to ensure that they all become very efficient and capable individuals in their fields of study as well as in their professional life following their graduation. It is also our endeavour to make sure that our students acquire and develop a high degree of social responsibility.  Our academics, who have obtained their training and education from respected national and international universities, do their best to produce up-to-date-knowledge for the use of our students.

Our Department has grown steadily since its establishment in the academic year of 1997 and 1998 both in terms of the numbers of graduate programs as well as the student intake. I am proud of saying that we now have three fully-fledged graduate studies offering programmes in English, Turkish or both. Currently, we have International Relations MA Programme in both Turkish and English and European Union MA Programme in Turkish.

In order to ensure that our students get the best education and training, and that they are better prepared for life after graduation, we run several tracks of seminars and conferences. Our Diplomacy O’clock programme by which we invite resident ambassadors in Ankara and visiting foreign dignitaries has acquired immense recognition and prestige.

We cooperate with private firms through our Career Planning Office as well as İŞKUR’s Office so that our students get real life experience in business world. For instance, we provide our students with every opportunity to find part-time work, should they so wish, while doing their third and final years here, to be better prepared for work following graduation.

For further information about our Department, do get in touch with me and other staff members.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1277 [title_tr] => Ana Bilim Dalı Başkanının Mesajı [title_en] => Message from the Head of the Department [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Atılım ailesinin en eski ve en köklü kurumlarından birisiyiz. Üniversitemizin ‘toplumsal duyarlılık anlayışı içinde, bilimsel bilginin üretimi ve uygulanmasında performansı yüksek alanlar yaratarak, ulusal ve evrensel düzeyde donanıma sahip nitelikli bireyler yetiştirmek’ misyonuna sıkı sıkıya bağlıyız. Türkiye’nin ve dünyanın saygın üniversitelerinde yetişmiş olan hocalarımız bilimsel bilginin üretimi ve öğrencilerimize sunulması için canla başla uğraşıyorlar.

Kurulduğumuz 1997-1998 akademik yılından bu yana gerek lisansüstü programlarımız gerekse öğrenci sayılarımızda önemli artışlar yaşadık. Şu anda lisans eğitimi haricinde üç adet Yüksek Lisans programı öğretimi sunuyoruz. Uluslararası İlişkiler Bölümü Türkçe ve İngilizce Yüksek Lisans programlarının yanısıra, Avrupa Birliği Yüksek Lisans programı bölümümüz bünyesinden nitelikli mezunlar vermeye devam ediyor.

Öğrencilerimizin bilgi birikimlerini artırmaları ve hayata daha hazırlıklı atılmaları amacıyla pek çok kariyer toplantıları ve seminerler düzenliyoruz. Bu amaçla yürüttüğümüz Diplomacy O’clock konferansları bu alanda markalaşma yolunda hızla ilerliyor.

İş hayatı tecrübeleri edindirmek için pek çok firmayla ilgili birimlerimiz arasında sürekli bir işbirliği söz konusu. Bu sayede, öğrenimleri sırasında özellikle de üçüncü ve dördüncü sınıfta iken, ilerde çalışmak istedikleri sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda derslerini aksatmadan yarı zamanlı olarak çalışabiliyorlar. Fakültemiz içerisinde bulunan İŞKUR İRTİBAT NOKTASI öğrencilerimize bu konularda her türlü fırsat ve imkanı sunmaya devam ediyor.

Uluslararası İlişkiler Bölümü ailesi hakkında daha fazla bilgiye bölüm başkanlığımız ve hocalarımız yoluyla ulaşabilirsiniz.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Department of International Relations is one of the oldest institutions of Atılım University. We adhere closely to our University’s main principles: we endeavour to train and educate our students to ensure that they all become very efficient and capable individuals in their fields of study as well as in their professional life following their graduation. It is also our endeavour to make sure that our students acquire and develop a high degree of social responsibility.  Our academics, who have obtained their training and education from respected national and international universities, do their best to produce up-to-date-knowledge for the use of our students.

Our Department has grown steadily since its establishment in the academic year of 1997 and 1998 both in terms of the numbers of graduate programs as well as the student intake. I am proud of saying that we now have three fully-fledged graduate studies offering programmes in English, Turkish or both. Currently, we have International Relations MA Programme in both Turkish and English and European Union MA Programme in Turkish.

In order to ensure that our students get the best education and training, and that they are better prepared for life after graduation, we run several tracks of seminars and conferences. Our Diplomacy O’clock programme by which we invite resident ambassadors in Ankara and visiting foreign dignitaries has acquired immense recognition and prestige.

We cooperate with private firms through our Career Planning Office as well as İŞKUR’s Office so that our students get real life experience in business world. For instance, we provide our students with every opportunity to find part-time work, should they so wish, while doing their third and final years here, to be better prepared for work following graduation.

For further information about our Department, do get in touch with me and other staff members.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 145 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-14 17:58:20 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:16 [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 2 [depth] => 0 [employee_id] => 1482 [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ana-bilim-dali-baskaninin-mesaji-1517410927 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 30 [name_en] => Graduate School of Social Sciences [url] => sbe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 145 [name_en] => Department of International Relations [url] => uluslararasi-iliskiler-ana-bilim-dali [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [news] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object ( [items:protected] => Array ( ) ) [announcements] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object ( [items:protected] => Array ( ) ) [popup] => [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 1277 [title_tr] => Ana Bilim Dalı Başkanının Mesajı [title_en] => Message from the Head of the Department [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

At\u0131l\u0131m ailesinin en eski ve en köklü kurumlar\u0131ndan birisiyiz. Üniversitemizin ‘toplumsal duyarl\u0131l\u0131k anlay\u0131\u015f\u0131 içinde, bilimsel bilginin üretimi ve uygulanmas\u0131nda performans\u0131 yüksek alanlar yaratarak, ulusal ve evrensel düzeyde donan\u0131ma sahip nitelikli bireyler yeti\u015ftirmek’ misyonuna s\u0131k\u0131 s\u0131k\u0131ya ba\u011fl\u0131y\u0131z. Türkiye’nin ve dünyan\u0131n sayg\u0131n üniversitelerinde yeti\u015fmi\u015f olan hocalar\u0131m\u0131z bilimsel bilginin üretimi ve ö\u011frencilerimize sunulmas\u0131 için canla ba\u015fla u\u011fra\u015f\u0131yorlar.<\/p>\n\n

Kuruldu\u011fumuz 1997-1998 akademik y\u0131l\u0131ndan bu yana gerek lisansüstü programlar\u0131m\u0131z gerekse ö\u011frenci say\u0131lar\u0131m\u0131zda önemli art\u0131\u015flar ya\u015fad\u0131k. \u015eu anda lisans e\u011fitimi haricinde üç adet Yüksek Lisans program\u0131 ö\u011fretimi sunuyoruz. Uluslararas\u0131 \u0130li\u015fkiler Bölümü Türkçe ve \u0130ngilizce Yüksek Lisans programlar\u0131n\u0131n yan\u0131s\u0131ra, Avrupa Birli\u011fi Yüksek Lisans program\u0131 bölümümüz bünyesinden nitelikli mezunlar vermeye devam ediyor.<\/p>\n\n

Ö\u011frencilerimizin bilgi birikimlerini art\u0131rmalar\u0131 ve hayata daha haz\u0131rl\u0131kl\u0131 at\u0131lmalar\u0131 amac\u0131yla pek çok kariyer toplant\u0131lar\u0131 ve seminerler düzenliyoruz. Bu amaçla yürüttü\u011fümüz Diplomacy O’clock konferanslar\u0131 bu alanda markala\u015fma yolunda h\u0131zla ilerliyor.<\/p>\n\n

\u0130\u015f hayat\u0131 tecrübeleri edindirmek için pek çok firmayla ilgili birimlerimiz aras\u0131nda sürekli bir i\u015fbirli\u011fi söz konusu. Bu sayede, ö\u011frenimleri s\u0131ras\u0131nda özellikle de üçüncü ve dördüncü s\u0131n\u0131fta iken, ilerde çal\u0131\u015fmak istedikleri sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda derslerini aksatmadan yar\u0131 zamanl\u0131 olarak çal\u0131\u015fabiliyorlar. Fakültemiz içerisinde bulunan \u0130\u015eKUR \u0130RT\u0130BAT NOKTASI ö\u011frencilerimize bu konularda her türlü f\u0131rsat ve imkan\u0131 sunmaya devam ediyor.<\/p>\n\n

Uluslararas\u0131 \u0130li\u015fkiler Bölümü ailesi hakk\u0131nda daha fazla bilgiye bölüm ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131m\u0131z ve hocalar\u0131m\u0131z yoluyla ula\u015fabilirsiniz.<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

Department of International Relations is one of the oldest institutions of At\u0131l\u0131m University. We adhere closely to our University’s main principles: we endeavour to train and educate our students to ensure that they all become very efficient and capable individuals in their fields of study as well as in their professional life following their graduation. It is also our endeavour to make sure that our students acquire and develop a high degree of social responsibility.  Our academics, who have obtained their training and education from respected national and international universities, do their best to produce up-to-date-knowledge for the use of our students.<\/p>\n\n

Our Department has grown steadily since its establishment in the academic year of 1997 and 1998 both in terms of the numbers of graduate programs as well as the student intake. I am proud of saying that we now have three fully-fledged graduate studies offering programmes in English, Turkish or both. Currently, we have International Relations MA Programme in both Turkish and English and European Union MA Programme in Turkish.<\/p>\n\n

In order to ensure that our students get the best education and training, and that they are better prepared for life after graduation, we run several tracks of seminars and conferences. Our Diplomacy O’clock programme by which we invite resident ambassadors in Ankara and visiting foreign dignitaries has acquired immense recognition and prestige.<\/p>\n\n

We cooperate with private firms through our Career Planning Office as well as \u0130\u015eKUR’s Office so that our students get real life experience in business world. For instance, we provide our students with every opportunity to find part-time work, should they so wish, while doing their third and final years here, to be better prepared for work following graduation.<\/p>\n\n

For further information about our Department, do get in touch with me and other staff members.<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 145 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-14 17:58:20 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:16 [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 2 [depth] => 0 [employee_id] => 1482 [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ana-bilim-dali-baskaninin-mesaji-1517410927 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 145 [url] => uluslararasi-iliskiler-ana-bilim-dali [name_en] => Department of International Relations [type_id] => 12 [parent_id] => 30 [lft] => 155 [rgt] => 156 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 145 [url] => uluslararasi-iliskiler-ana-bilim-dali [name_en] => Department of International Relations [type_id] => 12 [parent_id] => 30 [lft] => 155 [rgt] => 156 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => App\Employee Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1482 [name] => Şükrü Sina GÜREL [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/employees\/sukru-sina-gurel\/1544602456-sukru_sina_gurel.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":86557,"extra":{"file":"\/uploads\/employees\/sukru-sina-gurel\/1544602456-sukru_sina_gurel.jpg"},"caption":"1544602456-sukru_sina_gurel.jpg","width":"600px","height":"701px","key":0,"target_url":"\/uploads\/employees\/sukru-sina-gurel\/1544602456-sukru_sina_gurel.jpg"}]} [email] => sukru.gurel@atilim.edu.tr [academic_title_en] => Prof. Dr. ) [original:protected] => Array ( [id] => 1482 [name] => Şükrü Sina GÜREL [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/employees\/sukru-sina-gurel\/1544602456-sukru_sina_gurel.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":86557,"extra":{"file":"\/uploads\/employees\/sukru-sina-gurel\/1544602456-sukru_sina_gurel.jpg"},"caption":"1544602456-sukru_sina_gurel.jpg","width":"600px","height":"701px","key":0,"target_url":"\/uploads\/employees\/sukru-sina-gurel\/1544602456-sukru_sina_gurel.jpg"}]} [email] => sukru.gurel@atilim.edu.tr [academic_title_en] => Prof. Dr. ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1

News

Activities