Matematik Bölümü

Akran Eğitimi Programında 

Akran Liderler Görevlendirilecektir

Son Başvuru: 22 Şubat 2019

 

Atılım Üniversitesi Matematik Bölümü ve Mühendislik Fakültesi işbirliği ile  Mühendislik Fakültesi birinci sınıf matematik derslerinde başarıyı artırmak amacıyla uygulanan ders dışı Akran EğitimiProgramında çalışmak  üzere   Akran Lider Öğrenci Asistanlar görevlendirilecektir. 

 

Matematik Bölümü önderliğinde eğitilecek Akran Lider Öğrenciler kendi programlarına göre belirleyecekleri saatlerde Math151, Math152 , Math157 ve Math158 derslerine destek amaçlı 6-8 kişilik öğrenci grupları ile çalışacaklardır.  

 

Seçilecek öğrencilere Akran Lider olarak çalıştıkları her saat için üniversitenin öğrenci asistanlara ödediği ücret verilecektir. 

 

Bu programda Akran Lider olarak çalışmak isteyen öğrencilerin bir sayfalık Özgeçmiş , son dönemi içeren transkript ve çalışabileceği saatlerin belirtildiği ders programlarıyla birlikte 22 Şubat 2019tarihine kadar Matematik Bölüm Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.  

 

Akran Lider olacak öğrenci asistanlardan aranacak nitelikler:

1.     2. sınıf veya üstü lisans ya da yüksek lisans öğrencisi olmak,

2.     Lisans genel not ortalamasının en az 2,80 olması, 

3.     Mühendislik Fakültesi öğrencisi ise Math 151, Math 152 veya Math 157, Math 158 derslerinden, Matematik Bölümü öğrencisi ise Math 251 ve Math 252 derslerinden en az BB notu almış olmak, 

4.     Hafta da 4-6 saat çalışabilecek olmak ve başkalarına yardım etmeye hevesli olmak.