Matematik Bölümü

Akran Eğitimi Programında 

Akran Liderler Görevlendirilecektir

Son Başvuru: 22 Şubat 2019

 

Atılım Üniversitesi Matematik Bölümü ve Mühendislik Fakültesi işbirliği ile  Mühendislik Fakültesi birinci sınıf matematik derslerinde başarıyı artırmak amacıyla uygulanan ders dışı Akran EğitimiProgramında çalışmak  üzere   Akran Lider Öğrenci Asistanlar görevlendirilecektir. 

 

Matematik Bölümü önderliğinde eğitilecek Akran Lider Öğrenciler kendi programlarına göre belirleyecekleri saatlerde Math151, Math152 , Math157 ve Math158 derslerine destek amaçlı 6-8 kişilik öğrenci grupları ile çalışacaklardır.  

 

Seçilecek öğrencilere Akran Lider olarak çalıştıkları her saat için üniversitenin öğrenci asistanlara ödediği ücret verilecektir. 

 

Bu programda Akran Lider olarak çalışmak isteyen öğrencilerin bir sayfalık Özgeçmiş , son dönemi içeren transkript ve çalışabileceği saatlerin belirtildiği ders programlarıyla birlikte 22 Şubat 2019tarihine kadar Matematik Bölüm Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.  

 

Akran Lider olacak öğrenci asistanlardan aranacak nitelikler:

1.     2. sınıf veya üstü lisans ya da yüksek lisans öğrencisi olmak,

2.     Lisans genel not ortalamasının en az 2,80 olması, 

3.     Mühendislik Fakültesi öğrencisi ise Math 151, Math 152 veya Math 157, Math 158 derslerinden, Matematik Bölümü öğrencisi ise Math 251 ve Math 252 derslerinden en az BB notu almış olmak, 

4.     Hafta da 4-6 saat çalışabilecek olmak ve başkalarına yardım etmeye hevesli olmak.App\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 6396 [site_id] => 5 [title_tr] => Akran Liderler [title_en] => Akran Liderler [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Matematik Bölümü

Akran Eğitimi Programında 

Akran Liderler Görevlendirilecektir

Son Başvuru: 22 Şubat 2019

 

Atılım Üniversitesi Matematik Bölümü ve Mühendislik Fakültesi işbirliği ile  Mühendislik Fakültesi birinci sınıf matematik derslerinde başarıyı artırmak amacıyla uygulanan ders dışı Akran EğitimiProgramında çalışmak  üzere   Akran Lider Öğrenci Asistanlar görevlendirilecektir. 

 

Matematik Bölümü önderliğinde eğitilecek Akran Lider Öğrenciler kendi programlarına göre belirleyecekleri saatlerde Math151, Math152 , Math157 ve Math158 derslerine destek amaçlı 6-8 kişilik öğrenci grupları ile çalışacaklardır.  

 

Seçilecek öğrencilere Akran Lider olarak çalıştıkları her saat için üniversitenin öğrenci asistanlara ödediği ücret verilecektir. 

 

Bu programda Akran Lider olarak çalışmak isteyen öğrencilerin bir sayfalık Özgeçmiş , son dönemi içeren transkript ve çalışabileceği saatlerin belirtildiği ders programlarıyla birlikte 22 Şubat 2019tarihine kadar Matematik Bölüm Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.  

 

Akran Lider olacak öğrenci asistanlardan aranacak nitelikler:

1.     2. sınıf veya üstü lisans ya da yüksek lisans öğrencisi olmak,

2.     Lisans genel not ortalamasının en az 2,80 olması, 

3.     Mühendislik Fakültesi öğrencisi ise Math 151, Math 152 veya Math 157, Math 158 derslerinden, Matematik Bölümü öğrencisi ise Math 251 ve Math 252 derslerinden en az BB notu almış olmak, 

4.     Hafta da 4-6 saat çalışabilecek olmak ve başkalarına yardım etmeye hevesli olmak.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Matematik Bölümü

Akran Eğitimi Programında 

Akran Liderler Görevlendirilecektir

Son Başvuru: 22 Şubat 2019

 

Atılım Üniversitesi Matematik Bölümü ve Mühendislik Fakültesi işbirliği ile  Mühendislik Fakültesi birinci sınıf matematik derslerinde başarıyı artırmak amacıyla uygulanan ders dışı Akran EğitimiProgramında çalışmak  üzere   Akran Lider Öğrenci Asistanlar görevlendirilecektir. 

 

Matematik Bölümü önderliğinde eğitilecek Akran Lider Öğrenciler kendi programlarına göre belirleyecekleri saatlerde Math151, Math152 , Math157 ve Math158 derslerine destek amaçlı 6-8 kişilik öğrenci grupları ile çalışacaklardır.  

 

Seçilecek öğrencilere Akran Lider olarak çalıştıkları her saat için üniversitenin öğrenci asistanlara ödediği ücret verilecektir. 

 

Bu programda Akran Lider olarak çalışmak isteyen öğrencilerin bir sayfalık Özgeçmiş , son dönemi içeren transkript ve çalışabileceği saatlerin belirtildiği ders programlarıyla birlikte 22 Şubat 2019tarihine kadar Matematik Bölüm Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.  

 

Akran Lider olacak öğrenci asistanlardan aranacak nitelikler:

1.     2. sınıf veya üstü lisans ya da yüksek lisans öğrencisi olmak,

2.     Lisans genel not ortalamasının en az 2,80 olması, 

3.     Mühendislik Fakültesi öğrencisi ise Math 151, Math 152 veya Math 157, Math 158 derslerinden, Matematik Bölümü öğrencisi ise Math 251 ve Math 252 derslerinden en az BB notu almış olmak, 

4.     Hafta da 4-6 saat çalışabilecek olmak ve başkalarına yardım etmeye hevesli olmak.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2019-02-16 23:38:21 [end] => 2019-02-25 23:38:21 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-02-17 20:38:58 [updated_at] => 2019-02-17 20:38:58 [short_desc_tr] => Matematik Bölümü Akran Eğitimi Programında  Akran Liderler Görevlendirilecektir Son Başvuru: 22 Şubat 2019 [short_desc_en] => Matematik Bölümü Akran Eğitimi Programında  Akran Liderler Görevlendirilecektir Son Başvuru: 22 Şubat 2019 [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => akran-liderler-1550435938 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 2 [name_tr] => Mühendislik Fakültesi [url] => foe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 5 [name_tr] => Elektrik ve Elektronik Mühendisliği [url] => eee [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 6396 [site_id] => 5 [title_tr] => Akran Liderler [title_en] => Akran Liderler [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Matematik Bölümü<\/strong><\/p>\n\n

Akran E\u011fitimi Program\u0131nda <\/strong><\/p>\n\n

Akran Liderler Görevlendirilecektir<\/strong><\/p>\n\n

Son Ba\u015fvuru: 22 \u015eubat 2019<\/strong><\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Matematik Bölümü ve Mühendislik Fakültesi i\u015fbirli\u011fi ile  Mühendislik Fakültesi birinci s\u0131n\u0131f matematik derslerinde ba\u015far\u0131y\u0131 art\u0131rmak amac\u0131yla uygulanan ders d\u0131\u015f\u0131 Akran E\u011fitimi<\/strong>Program\u0131nda çal\u0131\u015fmak  üzere   Akran Lider<\/strong> Ö\u011frenci Asistanlar görevlendirilecektir. <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Matematik Bölümü önderli\u011finde e\u011fitilecek Akran Lider<\/strong> Ö\u011frenciler kendi programlar\u0131na göre belirleyecekleri saatlerde Math151, Math152 , Math157 ve Math158 derslerine destek amaçl\u0131 6-8 ki\u015filik ö\u011frenci gruplar\u0131 ile çal\u0131\u015facaklard\u0131r.  <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Seçilecek ö\u011frencilere Akran Lider<\/strong> olarak çal\u0131\u015ft\u0131klar\u0131 her saat için üniversitenin ö\u011frenci asistanlara ödedi\u011fi ücret verilecektir. <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Bu programda Akran Lider olarak çal\u0131\u015fmak isteyen ö\u011frencilerin bir sayfal\u0131k Özgeçmi\u015f , son dönemi içeren transkript ve çal\u0131\u015fabilece\u011fi saatlerin belirtildi\u011fi ders programlar\u0131yla birlikte 22 \u015eubat 2019<\/strong>tarihine kadar Matematik Bölüm Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131’na<\/strong> ba\u015fvurmalar\u0131 gerekmektedir.  <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Akran Lider<\/strong> olacak ö\u011frenci asistanlardan aranacak nitelikler:<\/p>\n\n

1.     2. s\u0131n\u0131f veya üstü lisans ya da yüksek lisans ö\u011frencisi olmak,<\/p>\n\n

2.     Lisans genel not ortalamas\u0131n\u0131n en az 2,80 olmas\u0131, <\/p>\n\n

3.     Mühendislik Fakültesi ö\u011frencisi ise Math 151, Math 152 veya Math 157, Math 158 derslerinden, Matematik Bölümü ö\u011frencisi ise Math 251 ve Math 252 derslerinden en az BB notu alm\u0131\u015f olmak, <\/p>\n\n

4.     Hafta da 4-6 saat çal\u0131\u015fabilecek olmak ve ba\u015fkalar\u0131na yard\u0131m etmeye hevesli olmak.<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

Matematik Bölümü<\/strong><\/p>\n\n

Akran E\u011fitimi Program\u0131nda <\/strong><\/p>\n\n

Akran Liderler Görevlendirilecektir<\/strong><\/p>\n\n

Son Ba\u015fvuru: 22 \u015eubat 2019<\/strong><\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Matematik Bölümü ve Mühendislik Fakültesi i\u015fbirli\u011fi ile  Mühendislik Fakültesi birinci s\u0131n\u0131f matematik derslerinde ba\u015far\u0131y\u0131 art\u0131rmak amac\u0131yla uygulanan ders d\u0131\u015f\u0131 Akran E\u011fitimi<\/strong>Program\u0131nda çal\u0131\u015fmak  üzere   Akran Lider<\/strong> Ö\u011frenci Asistanlar görevlendirilecektir. <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Matematik Bölümü önderli\u011finde e\u011fitilecek Akran Lider<\/strong> Ö\u011frenciler kendi programlar\u0131na göre belirleyecekleri saatlerde Math151, Math152 , Math157 ve Math158 derslerine destek amaçl\u0131 6-8 ki\u015filik ö\u011frenci gruplar\u0131 ile çal\u0131\u015facaklard\u0131r.  <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Seçilecek ö\u011frencilere Akran Lider<\/strong> olarak çal\u0131\u015ft\u0131klar\u0131 her saat için üniversitenin ö\u011frenci asistanlara ödedi\u011fi ücret verilecektir. <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Bu programda Akran Lider olarak çal\u0131\u015fmak isteyen ö\u011frencilerin bir sayfal\u0131k Özgeçmi\u015f , son dönemi içeren transkript ve çal\u0131\u015fabilece\u011fi saatlerin belirtildi\u011fi ders programlar\u0131yla birlikte 22 \u015eubat 2019<\/strong>tarihine kadar Matematik Bölüm Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131’na<\/strong> ba\u015fvurmalar\u0131 gerekmektedir.  <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Akran Lider<\/strong> olacak ö\u011frenci asistanlardan aranacak nitelikler:<\/p>\n\n

1.     2. s\u0131n\u0131f veya üstü lisans ya da yüksek lisans ö\u011frencisi olmak,<\/p>\n\n

2.     Lisans genel not ortalamas\u0131n\u0131n en az 2,80 olmas\u0131, <\/p>\n\n

3.     Mühendislik Fakültesi ö\u011frencisi ise Math 151, Math 152 veya Math 157, Math 158 derslerinden, Matematik Bölümü ö\u011frencisi ise Math 251 ve Math 252 derslerinden en az BB notu alm\u0131\u015f olmak, <\/p>\n\n

4.     Hafta da 4-6 saat çal\u0131\u015fabilecek olmak ve ba\u015fkalar\u0131na yard\u0131m etmeye hevesli olmak.<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [start] => 2019-02-16 23:38:21 [end] => 2019-02-25 23:38:21 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-02-17 20:38:58 [updated_at] => 2019-02-17 20:38:58 [short_desc_tr] => Matematik Bölümü Akran Eğitimi Programında  Akran Liderler Görevlendirilecektir Son Başvuru: 22 Şubat 2019 [short_desc_en] => Matematik Bölümü Akran Eğitimi Programında  Akran Liderler Görevlendirilecektir Son Başvuru: 22 Şubat 2019 [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => akran-liderler-1550435938 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 5 [name_tr] => Elektrik ve Elektronik Mühendisliği [name_en] => Electrical & Electronics Engineering [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => eee [slug_en] => eee [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/1561725101-MUDEK-elektrik-elektronik-thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/1532954581-elek_elektronik_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":489792,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/1561725101-MUDEK-elektrik-elektronik-thumbnail.jpg"},"caption":"1561725101-MUDEK-elektrik-elektronik-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/1561725101-MUDEK-elektrik-elektronik-thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":197103,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/1532954581-elek_elektronik_bolum.jpg"},"caption":"1532954581-elek_elektronik_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/1532954581-elek_elektronik_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/22.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":6338334,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/22.jpg"},"caption":"22.jpg","width":"4288px","height":"2848px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/22.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 13:36:53 [updated_at] => 2019-06-28 12:31:48 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 2 [lft] => 23 [rgt] => 24 [depth] => 2 [color] => [url] => eee [home_page_id] => 24 [atacs_id] => 14 [parent] => 0 [master_id] => 64 [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 38 [old_cat_id] => 5 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 5 [name_tr] => Elektrik ve Elektronik Mühendisliği [name_en] => Electrical & Electronics Engineering [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => eee [slug_en] => eee [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/1561725101-MUDEK-elektrik-elektronik-thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/1532954581-elek_elektronik_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":489792,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/1561725101-MUDEK-elektrik-elektronik-thumbnail.jpg"},"caption":"1561725101-MUDEK-elektrik-elektronik-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/1561725101-MUDEK-elektrik-elektronik-thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":197103,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/1532954581-elek_elektronik_bolum.jpg"},"caption":"1532954581-elek_elektronik_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/1532954581-elek_elektronik_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/22.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":6338334,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/22.jpg"},"caption":"22.jpg","width":"4288px","height":"2848px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/22.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 13:36:53 [updated_at] => 2019-06-28 12:31:48 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 2 [lft] => 23 [rgt] => 24 [depth] => 2 [color] => [url] => eee [home_page_id] => 24 [atacs_id] => 14 [parent] => 0 [master_id] => 64 [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 38 [old_cat_id] => 5 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1