YAZ OKULUNDA DIŞARIDAN DERS ALACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
10.05.2019

KARAR

18/58 –Üniversitemizde yaz öğretiminde açılmayan derslerin diğer üniversitelerden alınması konusu görüşüldü. 

 

Yapılan görüşmeler sonunda; Fakültemiz öğrencilerinin Yaz Okulunda başka bir üniversiteden ders alabilmesi için aşağıda sunulan maddelerin sağlanması gerektiğine oybirliği ile karar verildi. 

 

Üniversitemizde yaz öğretiminde açılmayan derslerin diğer üniversitelerden alınabilmesi için;

1.       Derslerin ulusal veya AKTS kredilerinin, Üniversitemizdeki ile aynı veya daha büyük olması,

2.       En fazla 2(iki) dersle sınırlı olmak üzere ders alınması, 

3.       Derslerin bölüm başkanlarının olumlu görüşü ve yönetim kurullarının onayı ile belirlenmesi, 

4.       Türk Dili I ve Türk Dili II dersleri dışındaki tüm derslerin diğer üniversitede İngilizce dilinde veriliyor olması, 

5.       Derslerin öğrencinin ilgili yıldaki Üniversitemiz programının taban puanından daha yüksek bir taban puanı olan programın verildiği üniversitelerden alınması,

 

6.       Öğrencilerin diğer üniversitelerden alacakları notların Üniversitemizdeki karşılıklarının bölümler tarafından oluşturulacak komisyonlarca belirlenmesi,

7.      Yaz okulunda üniversitemizden ders alan öğrenciler Ankara il sınırları dışında başka bir üniversiteden ders alamazlar.