YAZ OKULUNDA DIŞARIDAN DERS ALACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE - 10 05 2019

KARAR

18/58 –Üniversitemizde yaz öğretiminde açılmayan derslerin diğer üniversitelerden alınması konusu görüşüldü. 

 

Yapılan görüşmeler sonunda; Fakültemiz öğrencilerinin Yaz Okulunda başka bir üniversiteden ders alabilmesi için aşağıda sunulan maddelerin sağlanması gerektiğine oybirliği ile karar verildi. 

 

Üniversitemizde yaz öğretiminde açılmayan derslerin diğer üniversitelerden alınabilmesi için;

1.       Derslerin ulusal veya AKTS kredilerinin, Üniversitemizdeki ile aynı veya daha büyük olması,

2.       En fazla 2(iki) dersle sınırlı olmak üzere ders alınması, 

3.       Derslerin bölüm başkanlarının olumlu görüşü ve yönetim kurullarının onayı ile belirlenmesi, 

4.       Türk Dili I ve Türk Dili II dersleri dışındaki tüm derslerin diğer üniversitede İngilizce dilinde veriliyor olması, 

5.       Derslerin öğrencinin ilgili yıldaki Üniversitemiz programının taban puanından daha yüksek bir taban puanı olan programın verildiği üniversitelerden alınması,

 

6.       Öğrencilerin diğer üniversitelerden alacakları notların Üniversitemizdeki karşılıklarının bölümler tarafından oluşturulacak komisyonlarca belirlenmesi,

7.      Yaz okulunda üniversitemizden ders alan öğrenciler Ankara il sınırları dışında başka bir üniversiteden ders alamazlar.

 

 App\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 6617 [site_id] => 5 [title_tr] => YAZ OKULUNDA DIŞARIDAN DERS ALACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE [title_en] => YAZ OKULUNDA DIŞARIDAN DERS ALACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

KARAR

18/58 –Üniversitemizde yaz öğretiminde açılmayan derslerin diğer üniversitelerden alınması konusu görüşüldü. 

 

Yapılan görüşmeler sonunda; Fakültemiz öğrencilerinin Yaz Okulunda başka bir üniversiteden ders alabilmesi için aşağıda sunulan maddelerin sağlanması gerektiğine oybirliği ile karar verildi. 

 

Üniversitemizde yaz öğretiminde açılmayan derslerin diğer üniversitelerden alınabilmesi için;

1.       Derslerin ulusal veya AKTS kredilerinin, Üniversitemizdeki ile aynı veya daha büyük olması,

2.       En fazla 2(iki) dersle sınırlı olmak üzere ders alınması, 

3.       Derslerin bölüm başkanlarının olumlu görüşü ve yönetim kurullarının onayı ile belirlenmesi, 

4.       Türk Dili I ve Türk Dili II dersleri dışındaki tüm derslerin diğer üniversitede İngilizce dilinde veriliyor olması, 

5.       Derslerin öğrencinin ilgili yıldaki Üniversitemiz programının taban puanından daha yüksek bir taban puanı olan programın verildiği üniversitelerden alınması,

 

6.       Öğrencilerin diğer üniversitelerden alacakları notların Üniversitemizdeki karşılıklarının bölümler tarafından oluşturulacak komisyonlarca belirlenmesi,

7.      Yaz okulunda üniversitemizden ders alan öğrenciler Ankara il sınırları dışında başka bir üniversiteden ders alamazlar.

 

 

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

KARAR

18/58 –Üniversitemizde yaz öğretiminde açılmayan derslerin diğer üniversitelerden alınması konusu görüşüldü. 

 

Yapılan görüşmeler sonunda; Fakültemiz öğrencilerinin Yaz Okulunda başka bir üniversiteden ders alabilmesi için aşağıda sunulan maddelerin sağlanması gerektiğine oybirliği ile karar verildi. 

 

Üniversitemizde yaz öğretiminde açılmayan derslerin diğer üniversitelerden alınabilmesi için;

1.       Derslerin ulusal veya AKTS kredilerinin, Üniversitemizdeki ile aynı veya daha büyük olması,

2.       En fazla 2(iki) dersle sınırlı olmak üzere ders alınması, 

3.       Derslerin bölüm başkanlarının olumlu görüşü ve yönetim kurullarının onayı ile belirlenmesi, 

4.       Türk Dili I ve Türk Dili II dersleri dışındaki tüm derslerin diğer üniversitede İngilizce dilinde veriliyor olması, 

5.       Derslerin öğrencinin ilgili yıldaki Üniversitemiz programının taban puanından daha yüksek bir taban puanı olan programın verildiği üniversitelerden alınması,

 

6.       Öğrencilerin diğer üniversitelerden alacakları notların Üniversitemizdeki karşılıklarının bölümler tarafından oluşturulacak komisyonlarca belirlenmesi,

7.      Yaz okulunda üniversitemizden ders alan öğrenciler Ankara il sınırları dışında başka bir üniversiteden ders alamazlar.

 

 

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2019-05-10 12:51:21 [end] => 2020-11-05 12:51:21 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-05-10 09:51:55 [updated_at] => 2019-05-10 09:53:07 [short_desc_tr] => YAZ OKULUNDA DIŞARIDAN DERS ALACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE [short_desc_en] => YAZ OKULUNDA DIŞARIDAN DERS ALACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => yaz-okulunda-disaridan-ders-alacak-ogrencilerin-dikkatine-1557481915 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 2 [name_tr] => Mühendislik Fakültesi [url] => foe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 5 [name_tr] => Elektrik ve Elektronik Mühendisliği [url] => eee [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 6617 [site_id] => 5 [title_tr] => YAZ OKULUNDA DIŞARIDAN DERS ALACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE [title_en] => YAZ OKULUNDA DIŞARIDAN DERS ALACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

KARAR<\/strong><\/h1>\n\n

18\/58<\/strong> –<\/em><\/strong>Üniversitemizde yaz ö\u011fretiminde aç\u0131lmayan derslerin di\u011fer üniversitelerden al\u0131nmas\u0131 konusu görü\u015füldü. <\/strong><\/h1>\n\n

 <\/strong><\/h1>\n\n

Yap\u0131lan görü\u015fmeler sonunda; Fakültemiz ö\u011frencilerinin Yaz Okulunda ba\u015fka bir üniversiteden ders alabilmesi için a\u015fa\u011f\u0131da sunulan maddelerin sa\u011flanmas\u0131 gerekti\u011fine oybirli\u011fi ile karar verildi. <\/strong><\/h1>\n\n

 <\/strong><\/h1>\n\n

Üniversitemizde yaz ö\u011fretiminde aç\u0131lmayan derslerin di\u011fer üniversitelerden al\u0131nabilmesi için;<\/strong><\/h1>\n\n

1.       Derslerin ulusal veya AKTS kredilerinin, Üniversitemizdeki ile ayn\u0131 veya daha büyük olmas\u0131,<\/h1>\n\n

2.       En fazla 2(iki) dersle s\u0131n\u0131rl\u0131 olmak üzere ders al\u0131nmas\u0131, <\/h1>\n\n

3.       Derslerin bölüm ba\u015fkanlar\u0131n\u0131n olumlu görü\u015fü ve yönetim kurullar\u0131n\u0131n onay\u0131 ile belirlenmesi, <\/h1>\n\n

4.       Türk Dili I ve Türk Dili II dersleri d\u0131\u015f\u0131ndaki tüm derslerin di\u011fer üniversitede \u0130ngilizce dilinde veriliyor olmas\u0131, <\/h1>\n\n

5.       Derslerin ö\u011frencinin ilgili y\u0131ldaki Üniversitemiz program\u0131n\u0131n taban puan\u0131ndan daha yüksek bir taban puan\u0131 olan program\u0131n verildi\u011fi üniversitelerden al\u0131nmas\u0131,<\/h1>\n\n

 <\/h1>\n\n

6.       Ö\u011frencilerin di\u011fer üniversitelerden alacaklar\u0131 notlar\u0131n Üniversitemizdeki kar\u015f\u0131l\u0131klar\u0131n\u0131n bölümler taraf\u0131ndan olu\u015fturulacak komisyonlarca belirlenmesi,<\/h1>\n\n

7.<\/strong>      Yaz okulunda üniversitemizden ders alan ö\u011frenciler Ankara il s\u0131n\u0131rlar\u0131 d\u0131\u015f\u0131nda ba\u015fka bir üniversiteden ders alamazlar.<\/strong><\/h1>\n\n

 <\/h1>\n\n

 <\/h1>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

KARAR<\/strong><\/h1>\n\n

18\/58<\/strong> –<\/em><\/strong>Üniversitemizde yaz ö\u011fretiminde aç\u0131lmayan derslerin di\u011fer üniversitelerden al\u0131nmas\u0131 konusu görü\u015füldü. <\/strong><\/h1>\n\n

 <\/strong><\/h1>\n\n

Yap\u0131lan görü\u015fmeler sonunda; Fakültemiz ö\u011frencilerinin Yaz Okulunda ba\u015fka bir üniversiteden ders alabilmesi için a\u015fa\u011f\u0131da sunulan maddelerin sa\u011flanmas\u0131 gerekti\u011fine oybirli\u011fi ile karar verildi. <\/strong><\/h1>\n\n

 <\/strong><\/h1>\n\n

Üniversitemizde yaz ö\u011fretiminde aç\u0131lmayan derslerin di\u011fer üniversitelerden al\u0131nabilmesi için;<\/strong><\/h1>\n\n

1.       Derslerin ulusal veya AKTS kredilerinin, Üniversitemizdeki ile ayn\u0131 veya daha büyük olmas\u0131,<\/h1>\n\n

2.       En fazla 2(iki) dersle s\u0131n\u0131rl\u0131 olmak üzere ders al\u0131nmas\u0131, <\/h1>\n\n

3.       Derslerin bölüm ba\u015fkanlar\u0131n\u0131n olumlu görü\u015fü ve yönetim kurullar\u0131n\u0131n onay\u0131 ile belirlenmesi, <\/h1>\n\n

4.       Türk Dili I ve Türk Dili II dersleri d\u0131\u015f\u0131ndaki tüm derslerin di\u011fer üniversitede \u0130ngilizce dilinde veriliyor olmas\u0131, <\/h1>\n\n

5.       Derslerin ö\u011frencinin ilgili y\u0131ldaki Üniversitemiz program\u0131n\u0131n taban puan\u0131ndan daha yüksek bir taban puan\u0131 olan program\u0131n verildi\u011fi üniversitelerden al\u0131nmas\u0131,<\/h1>\n\n

 <\/h1>\n\n

6.       Ö\u011frencilerin di\u011fer üniversitelerden alacaklar\u0131 notlar\u0131n Üniversitemizdeki kar\u015f\u0131l\u0131klar\u0131n\u0131n bölümler taraf\u0131ndan olu\u015fturulacak komisyonlarca belirlenmesi,<\/h1>\n\n

7.<\/strong>      Yaz okulunda üniversitemizden ders alan ö\u011frenciler Ankara il s\u0131n\u0131rlar\u0131 d\u0131\u015f\u0131nda ba\u015fka bir üniversiteden ders alamazlar.<\/strong><\/h1>\n\n

 <\/h1>\n\n

 <\/h1>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [start] => 2019-05-10 12:51:21 [end] => 2020-11-05 12:51:21 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-05-10 09:51:55 [updated_at] => 2019-05-10 09:53:07 [short_desc_tr] => YAZ OKULUNDA DIŞARIDAN DERS ALACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE [short_desc_en] => YAZ OKULUNDA DIŞARIDAN DERS ALACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => yaz-okulunda-disaridan-ders-alacak-ogrencilerin-dikkatine-1557481915 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 5 [name_tr] => Elektrik ve Elektronik Mühendisliği [name_en] => Electrical & Electronics Engineering [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => eee [slug_en] => eee [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/1561725101-MUDEK-elektrik-elektronik-thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/1532954581-elek_elektronik_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":489792,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/1561725101-MUDEK-elektrik-elektronik-thumbnail.jpg"},"caption":"1561725101-MUDEK-elektrik-elektronik-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/1561725101-MUDEK-elektrik-elektronik-thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":197103,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/1532954581-elek_elektronik_bolum.jpg"},"caption":"1532954581-elek_elektronik_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/1532954581-elek_elektronik_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/22.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":6338334,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/22.jpg"},"caption":"22.jpg","width":"4288px","height":"2848px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/22.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 13:36:53 [updated_at] => 2019-06-28 12:31:48 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 2 [lft] => 23 [rgt] => 24 [depth] => 2 [color] => [url] => eee [home_page_id] => 24 [atacs_id] => 14 [parent] => 0 [master_id] => 64 [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 38 [old_cat_id] => 5 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 5 [name_tr] => Elektrik ve Elektronik Mühendisliği [name_en] => Electrical & Electronics Engineering [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => eee [slug_en] => eee [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/1561725101-MUDEK-elektrik-elektronik-thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/1532954581-elek_elektronik_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":489792,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/1561725101-MUDEK-elektrik-elektronik-thumbnail.jpg"},"caption":"1561725101-MUDEK-elektrik-elektronik-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/1561725101-MUDEK-elektrik-elektronik-thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":197103,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/1532954581-elek_elektronik_bolum.jpg"},"caption":"1532954581-elek_elektronik_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/1532954581-elek_elektronik_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/22.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":6338334,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/22.jpg"},"caption":"22.jpg","width":"4288px","height":"2848px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/22.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 13:36:53 [updated_at] => 2019-06-28 12:31:48 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 2 [lft] => 23 [rgt] => 24 [depth] => 2 [color] => [url] => eee [home_page_id] => 24 [atacs_id] => 14 [parent] => 0 [master_id] => 64 [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 38 [old_cat_id] => 5 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1