MISSION

To train entrepreneur, innovative, competitive and creative industrial designers, who have an active role in defining design and production, have environmental and social awareness at a national and international scale.

VISION

To improve students’ skills and train qualified industrial designers who are aware of problems, do research, make decisions and offer solutions.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1467 [title_tr] => Misyon - Vizyon [title_en] => Mission – Vision [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Misyon

Endüstrilerde üretilen ürünlerin, kullanıcı, üretici ve pazarlamacı paydaşların beklentilerini dikkate alarak tasarımını ve üretimini belirleyen, yaratıcı, girişimci, yenilikçi, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçi, nitelikli, çevresel ve sosyal farkındalık sahibi Endüstri Ürünleri Tasarımcıları yetiştirmek.

Vizyon

Öğrencilerin kişisel ve toplumsal yeteneklerini geliştirmeyi ön plana çıkaran, öğrencinin davranış örüntülerini kendi yaşantısı yoluyla değiştirip, geliştiren, öğrencinin bireysel, mesleki gelişimi sonucu olgunlaşmasını göstermeyi amaçlatan, düşünen, araştıran, algılayan, problem çözebilen, karar verebilen, donanımlı endüstri ürünleri tasarımcıları yetiştirmek.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

MISSION

To train entrepreneur, innovative, competitive and creative industrial designers, who have an active role in defining design and production, have environmental and social awareness at a national and international scale.

VISION

To improve students’ skills and train qualified industrial designers who are aware of problems, do research, make decisions and offer solutions.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 20 [start] => [end] => [created_at] => 2017-11-13 12:08:52 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:17 [parent_id] => [lft] => 3 [rgt] => 4 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => misyon---vizyon-1517410928 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 16 [name_en] => Fine Arts Design & Architecture [url] => gsf [type] => ) [1] => Array ( [id] => 20 [name_en] => Industrial Product Design [url] => ent [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 1467 [title_tr] => Misyon - Vizyon [title_en] => Mission – Vision [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Misyon<\/strong><\/p>\n\n

Endüstrilerde üretilen ürünlerin, kullan\u0131c\u0131, üretici ve pazarlamac\u0131 payda\u015flar\u0131n beklentilerini dikkate alarak tasar\u0131m\u0131n\u0131 ve üretimini belirleyen, yarat\u0131c\u0131, giri\u015fimci, yenilikçi, ulusal ve uluslararas\u0131 düzeyde rekabetçi, nitelikli, çevresel ve sosyal fark\u0131ndal\u0131k sahibi Endüstri Ürünleri Tasar\u0131mc\u0131lar\u0131 yeti\u015ftirmek.<\/p>\n\n

Vizyon<\/strong><\/p>\n\n

Ö\u011frencilerin ki\u015fisel ve toplumsal yeteneklerini geli\u015ftirmeyi ön plana ç\u0131karan, ö\u011frencinin davran\u0131\u015f örüntülerini kendi ya\u015fant\u0131s\u0131 yoluyla de\u011fi\u015ftirip, geli\u015ftiren, ö\u011frencinin bireysel, mesleki geli\u015fimi sonucu olgunla\u015fmas\u0131n\u0131 göstermeyi amaçlatan, dü\u015fünen, ara\u015ft\u0131ran, alg\u0131layan, problem çözebilen, karar verebilen, donan\u0131ml\u0131 endüstri ürünleri tasar\u0131mc\u0131lar\u0131 yeti\u015ftirmek.<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

MISSION<\/strong><\/p>\n\n

To train entrepreneur, innovative, competitive and creative industrial designers, who have an active role in defining design and production, have environmental and social awareness at a national and international scale.<\/p>\n\n

VISION<\/strong><\/p>\n\n

To improve students’ skills and train qualified industrial designers who are aware of problems, do research, make decisions and offer solutions.<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 20 [start] => [end] => [created_at] => 2017-11-13 12:08:52 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:17 [parent_id] => [lft] => 3 [rgt] => 4 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => misyon---vizyon-1517410928 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 20 [url] => ent [name_en] => Industrial Product Design [type_id] => 9 [parent_id] => 16 [lft] => 49 [rgt] => 50 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 20 [url] => ent [name_en] => Industrial Product Design [type_id] => 9 [parent_id] => 16 [lft] => 49 [rgt] => 50 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1