Traffic Rules at the Campus

University traffic rules have been stipulated in accordance with Highways Traffic Law number 2918, Atilim University Traffic Directive and the resolutions of President’s Office in order to prevent traffic accidents, determine parking rules, provide convenience in parking, and eliminate the factors that may cause loss of life and property in the campus.
University administration allows driving motor vehicles in the campus and all drivers must comply with traffic rules, Traffic Law and the provisions of relevant legislations and follow the warnings of security staff.

Rules

Vehicle Identification Sticker

Each vehicle must obtain a “vehicle identification sticker” in order to smooth the way to the campus, benefit from parking lots, be accessible where necessary and provide the security. The vehicle identification stickers are available in the Directorate of Security (MAIN ENTRANCE). The vehicles not bearing a sticker are not allowed to enter the university campus.

The sticker holders shall return the sticker to our Directorate, if they sell or hand over their vehicle. They shall obtain a sticker for the new car on the condition that they return the old sticker. New stickers shall not be given unless the old ones are returned.

The visitors must receive “visiting vehicle card” in exchange for ID card at the main entrance and put the card on a visible place during their stay in the campus. The visitors shall return the visiting vehicle card and get their ID card back while leaving the campus.

Parking

Vehicles must be parked in the areas allocated for parking in a way that they do not block other vehicles.

The University shall not claim responsibility for the theft in parking areas.

It is forbidden to park on sidewalks or the areas allocated for pedestrians under any circumstance. The vehicles who are parked in forbidden areas or violate the rules shall be shackled. Violating vehicles shall receive penalty points pursuant to Atilim University Traffic Directive.  

Speed Limits

Maximum speed is limited to 20-30 km/h in the campus.

Pedestrians have absolute and indisputable right of way in the campus. All vehicles are required to stop and wait for pedestrians to cross the street.

Other Rules

It is forbidden to sound the horn, make a convoy and pass other vehicles dangerously.

It is also forbidden to drive the vehicles which have faulty exhaust system and generates excessive smoke and noise, listen to music in a way to disturb others and throw rubbish from the vehicles.

It is an obligation to show Atilim University ID while boarding shuttles.

The drivers who enter the campus to visit or take a student to the campus by car are not allowed to distribute brochures without permission, violate security rules of the University and act in a way to disturb the peace in the campus. The members of the University visited by above-stated violators shall be responsible for such infringements and necessary actions shall be taken accordingly.

Cases to cause Disciplinary Proceeding

Drinking and driving,

Driving without driving license,

Causing danger while driving, overspeeding, racing with another car

Ignoring the warnings of security personnel; insulting, committing or attempting to commit physical violence against academic/administrative staff or students warning them,

Harassing pedestrians or drivers by car,

Giving Vehicle Identification Sticker to others or using other people’s vehicle sticker,

Attempting to enter in the campus by car although it is not allowed and proving troublesome for security personnel,

Carrying all kinds of guns, explosives, drugs and alcoholic drinks forbidden by law, and bringing them into the campus.

Other cases stipulated by Traffic Committee

Procedures to Follow in case of a Traffic Accident

In case of a traffic accident in the campus, drivers shall attach utmost importance not to create any further danger and block the way of other vehicles, and take necessary safety measures (For example: Place a reflector firstly).

The accident must be notified to the Directorate of Security (Main Entrance - 0312 586 84 03/04). If anyone is injured, Police Office (155) and Directorate of Health Services (0312 586 83 89) must be informed about the accident.

Drivers may move their cars out of the accident area after photos are taken and accident sketch is drawn only in the cases of accidents resulting in material damage. In the cases where one of the vehicles involving in the accident is an official vehicle, one of the drivers does not have a driving license or is drink-driving, police station (155) must be notified.

The drivers must keep their driving license, vehicle license and insurance policy available and submit, when required.

 

R.O.T

ATILIM UNIVERSITY

TRAFFIC PENALTY POINT TABLE

 

NO

TRAFFIC OFFENCE

PENALTY
POINT

1.

Not bearing vehicle identification sticker or labeling on the windshield.

2

2.

Using another vehicle’s sticker

4

3.

Speeding

8

4.

Violating pedestrians’ absolute right of way.

8

5.

Drinking and driving

10

6.

Driving dangerously

10

7.

Causing environmental and noise pollution

4

8.

 

Violating parking rules (parking in handicapped spot, blocking other vehicles by parking, etc.)

8

9.

Driving on opposite lane

10

10.

Ignoring the warnings of security staff

10

 

 App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 2502 [title_tr] => Yerleşke Trafik Kuralları [title_en] => Traffic Rules at the Campus [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Yerleşke Trafik Kuralları ) ) ) [1] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Üniversite trafik kuralları yerleşkede trafik kazalarını önlemek, park etme kurallarını belirlemek, park kolaylıkları sağlamak, can ve mal kayıplarına neden olabilecek etkenleri ortadan kaldırmak amacıyla, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Atılım Üniversitesi Trafik Yönergesi ve Rektörlükçe alınacak kararlara dayanmaktadır.
Yerleşke içinde motorlu araç kullanımı Üniversite yönetimince tanınmış bir hak olup yerleşke içerisinde motorlu araç kullanmak isteyen herkesin trafik kuralları ile Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmesi, bu hususta trafik kurallarına ve güvenlik görevlilerinin uyarılarına uyması zorunludur.

) ) ) [2] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Kurallar ) ) ) [3] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Araç Tanıtım Pulu

Üniversite nizamiyelerinden giriş yapan araçların girişini kolaylaştırmak, otopark alanlarından yararlanmak, gerekli durumlarda araç sahibine ulaşmak ve güvenliği sağlamak amacıyla, her araç için “araç tanıtım pulu” alınması zorunludur. Araç tanıtım pulu Güvenlikten (NİZAMİYE) alınır. Araç tanıtım pulu olmayan araçlar yerleşkeye alınmaz.

Araç satıldığında veya devredildiğinde araç pulu sökülerek nizamiyeye iade edilir. Eski pulun iade edilmesi koşuluyla yeni araca yeni taşıt tanıma pulu verilir. Eski araç tanıtım pulunu iade etmeyenlere yeni araç tanıtım pulu verilmez.

Ziyaret amacıyla gelenlerin, nizamiye girişinde kimlik karşılığı “Ziyaretçi Araç Giriş Kartı” almaları ve bu kartı yerleşke içerisinde kalınan süre boyunca rahatlıkla görülecek şekilde araçlarında bulundurmaları gerekmektedir. Yerleşke çıkışında Ziyaretçi Araç Giriş Kartı iade edilir ve bırakılan kimlik alınır.

Otopark

Araçların diğer araçların çıkışını engellemeyecek şekilde otopark için ayrılan alanlara park edilmesi zorunludur.

Otoparklarda meydana gelebilecek hırsızlık olaylarından Üniversite sorumlu değildir.

Taşıma veya yükleme/indirme amaçlı da olsa yaya kaldırımlarına veya yayalar için ayrılan alanlara araç park etmek yasaktır. Yasak yerlere bırakılan ve kurallara uymayan araçların lastiklerine kelepçe takılarak aracın hareket etmesi engellenir. Bu araçlara Atılım Üniversitesi Trafik Yönergesi gereğince ceza puanı uygulanır.  

Hız Sınırları

Yerleşke içerisinde azami hız 20- 30 km/h ile sınırlıdır.

Yerleşke içerisinde yayaların kesin ve tartışmasız geçiş üstünlüğü vardır. Araçların yaya geçişleri esnasında tam olarak durarak yayalara yol vermesi zorunludur.

Diğer Kurallar

Araçların yerleşke içinde klakson çalması, konvoy oluşturması ve diğer araçları tehlikeli biçimde sollaması yasaktır.

Egzoz sistemi arızalı olan, aşırı duman ve gürültü çıkaran araçların yerleşke içinde seyretmesi, araç sürücülerinin çevreyi rahatsız edici biçimde yüksek sesle müzik dinlemeleri, araçtan çöp atmaları yasaktır.

Servis araçlarına binişte, Atılım Üniversitesi kimliğinin gösterilmesi zorunludur.

Öğrenci bırakmak veya ziyaret etmek amacı ile yerleşke içerisinde giren araç sürücülerinin ve ziyaretçilerin yerleşke içerisinde izinsiz olarak broşür dağıtmaları, yerleşkenin güvenliğini ihlal etmeleri, yerleşke düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır. Bu kişilerin davranışlarından yerleşkeye girmesini sağlayan kişiler sorumlu olacak ve haklarında gerekli işlemler uygulanacaktır.

Disiplin Soruşturmasını Gerektirecek Durumlar

Alkollü araç kullanmak,

Sürücü belgesi olmadan araç kullanmak,

Çevreye tehlike yaratacak şekilde araç kullanmak, aşırı hız yapmak, diğer bir araç ile yarışmak,

Güvenlik görevlilerinin uyarılarına uymamak, kendisine uyarıda bulunmak isteyen akademik/idari personele veya öğrencilere hakaret etmek veya fiziksel şiddet uygulamak veya uygulamaya teşebbüs etmek,

Yaya veya sürücüleri araç ile taciz etmek,

Araç Tanıtım Pulunu başkasına kullandırmak veya başkasının araç tanıtım pulunu kullanmak,

Yasaklı olduğu halde araç ile yerleşkeye girmeye teşebbüs etmek ve güvenlik görevlilerini bu konuda zorlamak,

Yasalarla yasaklanan her türlü silah, patlayıcı madde, uyuşturucu ve alkollü içkileri araçta bulundurmak ve kampüse sokmak,

Trafik Kurulunun gerek göreceği diğer haller.

Trafik Kazalarında İzlenecek Yol

Yerleşke içerisinde trafik kazası olması halinde sürücüler araçlarını tehlike yaratmayacak ve diğer araçların geçişini engellemeyecek şekilde durdurup gerekli emniyet tedbirlerini alırlar (Örneğin: İlk olarak reflektör koyunuz).

Durum derhal Güvenliğe (NİZAMİYE -0312 586 89 99-586 89 98),  yaralanma varsa Polis İmdada (155),ayrıca Sağlık Merkezine (0 312 586 83 89) bildirilir.

Sadece maddi hasarlı kazalarda, yaralanma yoksa sürücüler fotoğraf çekimi ve kroki çiziminden sonra araçlarını yerlerinden kaldırabilirler. Kazaya karışan araçlardan bir tanesi resmi plakalı araç olması, sürücünün ehliyetinin bulunmaması, sürücünün alkollü olması vb durumlarda mutlaka trafik polisine (155) haber verilir.

Sürücüler istendiğinde sürücü belgesi, araç ruhsatı ve sigorta poliçesi gibi belgelerini hazır bulundurmak ve gereği halinde ibraz etmek zorundadır.

) ) ) [4] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

 

T.C.

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

TRAFİK CEZASI PUAN TABLOSU

 

NO

TRAFİK SUÇU

CEZA
PUANI

1.

Araç tanıtım pulunu araçta bulundurmamak veya belirlenen yere yapıştırmamak.

2

2.

Bir araca kayıtlı araç tanıtım pulunu başka bir araçta kullanmak

4

3.

Hız sınırlarını aşmak

8

4.

Yayaların koşulsuz geçiş üstünlüğüne saygı göstermemek

8

5.

Alkollü araç kullanmak

10

6.

Tehlikeli şekilde araç kullanmak

10

7.

Çevre ve gürültü kirliliği yaratmak

4

8.

 

Park kurallarını ihlal etmek (engellilere ayrılan yerlere park etmek, başka araçların geçişini engelleyecek şekilde park etmek vb.)

8

9.

Ters yönde seyretmek

10

10.

Güvenlik personelinin uyarılarını dikkate almamak

10

 

 

Trafik Kurallarına Uyduğunuz için teşekkür ederiz.

Güvenlik Koordinatörlüğü

) ) ) ) ) ) [content_en] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Traffic Rules at the Campus ) ) ) [1] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

University traffic rules have been stipulated in accordance with Highways Traffic Law number 2918, Atilim University Traffic Directive and the resolutions of President’s Office in order to prevent traffic accidents, determine parking rules, provide convenience in parking, and eliminate the factors that may cause loss of life and property in the campus.
University administration allows driving motor vehicles in the campus and all drivers must comply with traffic rules, Traffic Law and the provisions of relevant legislations and follow the warnings of security staff.

) ) ) [2] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Rules ) ) ) [3] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Vehicle Identification Sticker

Each vehicle must obtain a “vehicle identification sticker” in order to smooth the way to the campus, benefit from parking lots, be accessible where necessary and provide the security. The vehicle identification stickers are available in the Directorate of Security (MAIN ENTRANCE). The vehicles not bearing a sticker are not allowed to enter the university campus.

The sticker holders shall return the sticker to our Directorate, if they sell or hand over their vehicle. They shall obtain a sticker for the new car on the condition that they return the old sticker. New stickers shall not be given unless the old ones are returned.

The visitors must receive “visiting vehicle card” in exchange for ID card at the main entrance and put the card on a visible place during their stay in the campus. The visitors shall return the visiting vehicle card and get their ID card back while leaving the campus.

Parking

Vehicles must be parked in the areas allocated for parking in a way that they do not block other vehicles.

The University shall not claim responsibility for the theft in parking areas.

It is forbidden to park on sidewalks or the areas allocated for pedestrians under any circumstance. The vehicles who are parked in forbidden areas or violate the rules shall be shackled. Violating vehicles shall receive penalty points pursuant to Atilim University Traffic Directive.  

Speed Limits

Maximum speed is limited to 20-30 km/h in the campus.

Pedestrians have absolute and indisputable right of way in the campus. All vehicles are required to stop and wait for pedestrians to cross the street.

Other Rules

It is forbidden to sound the horn, make a convoy and pass other vehicles dangerously.

It is also forbidden to drive the vehicles which have faulty exhaust system and generates excessive smoke and noise, listen to music in a way to disturb others and throw rubbish from the vehicles.

It is an obligation to show Atilim University ID while boarding shuttles.

The drivers who enter the campus to visit or take a student to the campus by car are not allowed to distribute brochures without permission, violate security rules of the University and act in a way to disturb the peace in the campus. The members of the University visited by above-stated violators shall be responsible for such infringements and necessary actions shall be taken accordingly.

Cases to cause Disciplinary Proceeding

Drinking and driving,

Driving without driving license,

Causing danger while driving, overspeeding, racing with another car

Ignoring the warnings of security personnel; insulting, committing or attempting to commit physical violence against academic/administrative staff or students warning them,

Harassing pedestrians or drivers by car,

Giving Vehicle Identification Sticker to others or using other people’s vehicle sticker,

Attempting to enter in the campus by car although it is not allowed and proving troublesome for security personnel,

Carrying all kinds of guns, explosives, drugs and alcoholic drinks forbidden by law, and bringing them into the campus.

Other cases stipulated by Traffic Committee

Procedures to Follow in case of a Traffic Accident

In case of a traffic accident in the campus, drivers shall attach utmost importance not to create any further danger and block the way of other vehicles, and take necessary safety measures (For example: Place a reflector firstly).

The accident must be notified to the Directorate of Security (Main Entrance - 0312 586 84 03/04). If anyone is injured, Police Office (155) and Directorate of Health Services (0312 586 83 89) must be informed about the accident.

Drivers may move their cars out of the accident area after photos are taken and accident sketch is drawn only in the cases of accidents resulting in material damage. In the cases where one of the vehicles involving in the accident is an official vehicle, one of the drivers does not have a driving license or is drink-driving, police station (155) must be notified.

The drivers must keep their driving license, vehicle license and insurance policy available and submit, when required.

) ) ) [4] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

 

R.O.T

ATILIM UNIVERSITY

TRAFFIC PENALTY POINT TABLE

 

NO

TRAFFIC OFFENCE

PENALTY
POINT

1.

Not bearing vehicle identification sticker or labeling on the windshield.

2

2.

Using another vehicle’s sticker

4

3.

Speeding

8

4.

Violating pedestrians’ absolute right of way.

8

5.

Drinking and driving

10

6.

Driving dangerously

10

7.

Causing environmental and noise pollution

4

8.

 

Violating parking rules (parking in handicapped spot, blocking other vehicles by parking, etc.)

8

9.

Driving on opposite lane

10

10.

Ignoring the warnings of security staff

10

 

 

) ) ) ) ) ) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/yerleske-trafik-kurallari-1517410934/1575637176-Trafik_Kuralları_banner.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 226621 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/yerleske-trafik-kurallari-1517410934/1575637176-Trafik_Kuralları_banner.jpg ) [caption] => 1575637176-Trafik_Kuralları_banner.jpg [width] => 1920px [height] => 707px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/yerleske-trafik-kurallari-1517410934/1575637176-Trafik_Kuralları_banner.jpg ) ) ) [site_id] => 118 [start] => [end] => [created_at] => 2017-12-19 13:53:36 [updated_at] => 2019-12-06 12:59:40 [parent_id] => 2500 [lft] => 7 [rgt] => 8 [depth] => 2 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => yerleske-trafik-kurallari-1517410934 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 239 [name_en] => Directorates [url] => idari-birimler [type] => ) [1] => Array ( [id] => 112 [name_en] => Directorates/Management Offices [url] => koordinatorlukler [type] => ) [2] => Array ( [id] => 118 [name_en] => Directorate of Security [url] => guvenlik [type] => ) ) [pages] => Array ( [3341] => Array ( [id] => 3341 [title_en] => Services [parent_id] => [site_id] => 118 [external_link] => javascript:; [lft] => 3 [rgt] => 14 [depth] => 0 [children] => Array ( [0] => Array ( [id] => 2500 [title_en] => Traffic at Atilim [parent_id] => 3341 [site_id] => 118 [external_link] => javascript:; [lft] => 4 [rgt] => 9 [depth] => 1 [children] => Array ( ) ) ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 3341 [1] => 2500 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 2502 [title_tr] => Yerleşke Trafik Kuralları [title_en] => Traffic Rules at the Campus [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"heading","module_class":[],"bgClass":null,"colorClass":"colorBlue","doubleLineH":true,"tag":"h4","content":"Yerle\u015fke Trafik Kurallar\u0131"}]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

Üniversite trafik kurallar\u0131 yerle\u015fkede trafik kazalar\u0131n\u0131 önlemek, park etme kurallar\u0131n\u0131 belirlemek, park kolayl\u0131klar\u0131 sa\u011flamak, can ve mal kay\u0131plar\u0131na neden olabilecek etkenleri ortadan kald\u0131rmak amac\u0131yla, 2918 say\u0131l\u0131 Karayollar\u0131 Trafik Kanunu, At\u0131l\u0131m Üniversitesi Trafik Yönergesi ve Rektörlükçe al\u0131nacak kararlara dayanmaktad\u0131r.
\nYerle\u015fke içinde motorlu araç kullan\u0131m\u0131 Üniversite yönetimince tan\u0131nm\u0131\u015f bir hak olup yerle\u015fke içerisinde motorlu araç kullanmak isteyen herkesin trafik kurallar\u0131 ile Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmesi, bu hususta trafik kurallar\u0131na ve güvenlik görevlilerinin uyar\u0131lar\u0131na uymas\u0131 zorunludur.<\/p>"}]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"heading","module_class":[],"bgClass":null,"colorClass":"colorBlue","doubleLineH":true,"tag":"h4","content":"Kurallar"}]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

Araç Tan\u0131t\u0131m Pulu<\/strong><\/p>\n\n

Üniversite nizamiyelerinden giri\u015f yapan araçlar\u0131n giri\u015fini kolayla\u015ft\u0131rmak, otopark alanlar\u0131ndan yararlanmak, gerekli durumlarda araç sahibine ula\u015fmak ve güvenli\u011fi sa\u011flamak amac\u0131yla, her araç için “araç tan\u0131t\u0131m pulu” al\u0131nmas\u0131 zorunludur. Araç tan\u0131t\u0131m pulu Güvenlikten (N\u0130ZAM\u0130YE) al\u0131n\u0131r. Araç tan\u0131t\u0131m pulu olmayan araçlar yerle\u015fkeye al\u0131nmaz.<\/p>\n\n

Araç sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda veya devredildi\u011finde araç pulu sökülerek nizamiyeye iade edilir. Eski pulun iade edilmesi ko\u015fuluyla yeni araca yeni ta\u015f\u0131t tan\u0131ma pulu verilir. Eski araç tan\u0131t\u0131m pulunu iade etmeyenlere yeni araç tan\u0131t\u0131m pulu verilmez.<\/p>\n\n

Ziyaret amac\u0131yla gelenlerin, nizamiye giri\u015finde kimlik kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 “Ziyaretçi Araç Giri\u015f Kart\u0131” almalar\u0131 ve bu kart\u0131 yerle\u015fke içerisinde kal\u0131nan süre boyunca rahatl\u0131kla görülecek \u015fekilde araçlar\u0131nda bulundurmalar\u0131 gerekmektedir. Yerle\u015fke ç\u0131k\u0131\u015f\u0131nda Ziyaretçi Araç Giri\u015f Kart\u0131 iade edilir ve b\u0131rak\u0131lan kimlik al\u0131n\u0131r.<\/p>\n\n

Otopark<\/strong><\/p>\n\n

Araçlar\u0131n di\u011fer araçlar\u0131n ç\u0131k\u0131\u015f\u0131n\u0131 engellemeyecek \u015fekilde otopark için ayr\u0131lan alanlara park edilmesi zorunludur.<\/p>\n\n

Otoparklarda meydana gelebilecek h\u0131rs\u0131zl\u0131k olaylar\u0131ndan Üniversite sorumlu de\u011fildir.<\/p>\n\n

Ta\u015f\u0131ma veya yükleme\/indirme amaçl\u0131 da olsa yaya kald\u0131r\u0131mlar\u0131na veya yayalar için ayr\u0131lan alanlara araç park etmek yasakt\u0131r. Yasak yerlere b\u0131rak\u0131lan ve kurallara uymayan araçlar\u0131n lastiklerine kelepçe tak\u0131larak arac\u0131n hareket etmesi engellenir. Bu araçlara At\u0131l\u0131m Üniversitesi Trafik Yönergesi gere\u011fince ceza puan\u0131 uygulan\u0131r.  <\/p>\n\n

H\u0131z S\u0131n\u0131rlar\u0131<\/strong><\/p>\n\n

Yerle\u015fke içerisinde azami h\u0131z 20- 30 km\/h ile s\u0131n\u0131rl\u0131d\u0131r.<\/p>\n\n

Yerle\u015fke içerisinde yayalar\u0131n kesin ve tart\u0131\u015fmas\u0131z geçi\u015f üstünlü\u011fü vard\u0131r. Araçlar\u0131n yaya geçi\u015fleri esnas\u0131nda tam olarak durarak yayalara yol vermesi zorunludur.<\/p>\n\n

Di\u011fer Kurallar<\/strong><\/p>\n\n

Araçlar\u0131n yerle\u015fke içinde klakson çalmas\u0131, konvoy olu\u015fturmas\u0131 ve di\u011fer araçlar\u0131 tehlikeli biçimde sollamas\u0131 yasakt\u0131r.<\/p>\n\n

Egzoz sistemi ar\u0131zal\u0131 olan, a\u015f\u0131r\u0131 duman ve gürültü ç\u0131karan araçlar\u0131n yerle\u015fke içinde seyretmesi, araç sürücülerinin çevreyi rahats\u0131z edici biçimde yüksek sesle müzik dinlemeleri, araçtan çöp atmalar\u0131 yasakt\u0131r.<\/p>\n\n

Servis araçlar\u0131na bini\u015fte, At\u0131l\u0131m Üniversitesi kimli\u011finin gösterilmesi zorunludur.<\/p>\n\n

Ö\u011frenci b\u0131rakmak veya ziyaret etmek amac\u0131 ile yerle\u015fke içerisinde giren araç sürücülerinin ve ziyaretçilerin yerle\u015fke içerisinde izinsiz olarak bro\u015für da\u011f\u0131tmalar\u0131, yerle\u015fkenin güvenli\u011fini ihlal etmeleri, yerle\u015fke düzenini bozacak davran\u0131\u015flarda bulunmalar\u0131 yasakt\u0131r. Bu ki\u015filerin davran\u0131\u015flar\u0131ndan yerle\u015fkeye girmesini sa\u011flayan ki\u015filer sorumlu olacak ve haklar\u0131nda gerekli i\u015flemler uygulanacakt\u0131r.<\/p>\n\n

Disiplin Soru\u015fturmas\u0131n\u0131 Gerektirecek Durumlar<\/strong><\/p>\n\n

Alkollü araç kullanmak,<\/p>\n\n

Sürücü belgesi olmadan araç kullanmak,<\/p>\n\n

Çevreye tehlike yaratacak \u015fekilde araç kullanmak, a\u015f\u0131r\u0131 h\u0131z yapmak, di\u011fer bir araç ile yar\u0131\u015fmak,<\/p>\n\n

Güvenlik görevlilerinin uyar\u0131lar\u0131na uymamak, kendisine uyar\u0131da bulunmak isteyen akademik\/idari personele veya ö\u011frencilere hakaret etmek veya fiziksel \u015fiddet uygulamak veya uygulamaya te\u015febbüs etmek,<\/p>\n\n

Yaya veya sürücüleri araç ile taciz etmek,<\/p>\n\n

Araç Tan\u0131t\u0131m Pulunu ba\u015fkas\u0131na kulland\u0131rmak veya ba\u015fkas\u0131n\u0131n araç tan\u0131t\u0131m pulunu kullanmak,<\/p>\n\n

Yasakl\u0131 oldu\u011fu halde araç ile yerle\u015fkeye girmeye te\u015febbüs etmek ve güvenlik görevlilerini bu konuda zorlamak,<\/p>\n\n

Yasalarla yasaklanan her türlü silah, patlay\u0131c\u0131 madde, uyu\u015fturucu ve alkollü içkileri araçta bulundurmak ve kampüse sokmak,<\/p>\n\n

Trafik Kurulunun gerek görece\u011fi di\u011fer haller.<\/p>\n\n

Trafik Kazalar\u0131nda \u0130zlenecek Yol<\/p>\n\n

Yerle\u015fke içerisinde trafik kazas\u0131 olmas\u0131 halinde sürücüler araçlar\u0131n\u0131 tehlike yaratmayacak ve di\u011fer araçlar\u0131n geçi\u015fini engellemeyecek \u015fekilde durdurup gerekli emniyet tedbirlerini al\u0131rlar (Örne\u011fin: \u0130lk olarak reflektör koyunuz).<\/p>\n\n

Durum derhal Güvenli\u011fe (N\u0130ZAM\u0130YE -0312 586 89 99-586 89 98),  yaralanma varsa Polis \u0130mdada (155),ayr\u0131ca Sa\u011fl\u0131k Merkezine (0 312 586 83 89) bildirilir.<\/p>\n\n

Sadece maddi hasarl\u0131 kazalarda, yaralanma yoksa sürücüler foto\u011fraf çekimi ve kroki çiziminden sonra araçlar\u0131n\u0131 yerlerinden kald\u0131rabilirler. Kazaya kar\u0131\u015fan araçlardan bir tanesi resmi plakal\u0131 araç olmas\u0131, sürücünün ehliyetinin bulunmamas\u0131, sürücünün alkollü olmas\u0131 vb durumlarda mutlaka trafik polisine (155) haber verilir.<\/p>\n\n

Sürücüler istendi\u011finde sürücü belgesi, araç ruhsat\u0131 ve sigorta poliçesi gibi belgelerini haz\u0131r bulundurmak ve gere\u011fi halinde ibraz etmek zorundad\u0131r.<\/p>"}]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

T.C.<\/strong><\/p>\n\n\t\t\t

ATILIM ÜN\u0130VERS\u0130TES\u0130<\/strong><\/p>\n\n\t\t\t

TRAF\u0130K CEZASI PUAN TABLOSU<\/strong><\/p>\n\n\t\t\t

 <\/strong><\/p>\n\n\t\t\t

\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t

NO <\/strong><\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

TRAF\u0130K SUÇU <\/strong><\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

CEZA
\n\t\t\t\t\t\tPUANI <\/strong><\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

1.<\/strong><\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

Araç tan\u0131t\u0131m pulunu araçta bulundurmamak veya belirlenen yere yap\u0131\u015ft\u0131rmamak.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

2<\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

2.<\/strong><\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

Bir araca kay\u0131tl\u0131 araç tan\u0131t\u0131m pulunu ba\u015fka bir araçta kullanmak<\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

4<\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

3.<\/strong><\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

H\u0131z s\u0131n\u0131rlar\u0131n\u0131 a\u015fmak<\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

8<\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

4.<\/strong><\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

Yayalar\u0131n ko\u015fulsuz geçi\u015f üstünlü\u011füne sayg\u0131 göstermemek<\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

8<\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

5.<\/strong><\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

Alkollü araç kullanmak<\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

10<\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

6.<\/strong><\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

Tehlikeli \u015fekilde araç kullanmak<\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

10<\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

7.<\/strong><\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

Çevre ve gürültü kirlili\u011fi yaratmak<\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

4<\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

8.<\/strong><\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

Park kurallar\u0131n\u0131 ihlal etmek (engellilere ayr\u0131lan yerlere park etmek, ba\u015fka araçlar\u0131n geçi\u015fini engelleyecek \u015fekilde park etmek vb.)<\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

8<\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

9.<\/strong><\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

Ters yönde seyretmek<\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

10<\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

10.<\/strong><\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

Güvenlik personelinin uyar\u0131lar\u0131n\u0131 dikkate almamak<\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

10<\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t<\/tbody>\n\t\t\t<\/table>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>\n\n

Trafik Kurallar\u0131na Uydu\u011funuz için te\u015fekkür ederiz.<\/strong><\/p>\n\n

Güvenlik Koordinatörlü\u011fü<\/strong><\/p>"}]}]}} [content_en] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"heading","module_class":[],"bgClass":null,"colorClass":"colorBlue","doubleLineH":true,"tag":"h4","content":"Traffic Rules at the Campus"}]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

University traffic rules have been stipulated in accordance with Highways Traffic Law number 2918, Atilim University Traffic Directive and the resolutions of President’s Office in order to prevent traffic accidents, determine parking rules, provide convenience in parking, and eliminate the factors that may cause loss of life and property in the campus.
\nUniversity administration allows driving motor vehicles in the campus and all drivers must comply with traffic rules, Traffic Law and the provisions of relevant legislations and follow the warnings of security staff.<\/p>"}]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"heading","module_class":[],"bgClass":null,"colorClass":"colorBlue","doubleLineH":true,"tag":"h4","content":"Rules"}]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

Vehicle Identification Sticker<\/strong><\/p>\n\n

Each vehicle must obtain a “vehicle identification sticker” in order to smooth the way to the campus, benefit from parking lots, be accessible where necessary and provide the security. The vehicle identification stickers are available in the Directorate of Security (MAIN ENTRANCE). The vehicles not bearing a sticker are not allowed to enter the university campus.<\/p>\n\n

The sticker holders shall return the sticker to our Directorate, if they sell or hand over their vehicle. They shall obtain a sticker for the new car on the condition that they return the old sticker. New stickers shall not be given unless the old ones are returned.<\/p>\n\n

The visitors must receive “visiting vehicle card” in exchange for ID card at the main entrance and put the card on a visible place during their stay in the campus. The visitors shall return the visiting vehicle card and get their ID card back while leaving the campus.<\/p>\n\n

Parking<\/strong><\/p>\n\n

Vehicles must be parked in the areas allocated for parking in a way that they do not block other vehicles.<\/p>\n\n

The University shall not claim responsibility for the theft in parking areas.<\/p>\n\n

It is forbidden to park on sidewalks or the areas allocated for pedestrians under any circumstance. The vehicles who are parked in forbidden areas or violate the rules shall be shackled. Violating vehicles shall receive penalty points pursuant to Atilim University Traffic Directive.  <\/p>\n\n

Speed Limits<\/strong><\/p>\n\n

Maximum speed is limited to 20-30 km\/h in the campus.<\/p>\n\n

Pedestrians have absolute and indisputable right of way in the campus. All vehicles are required to stop and wait for pedestrians to cross the street.<\/p>\n\n

Other Rules<\/strong><\/p>\n\n

It is forbidden to sound the horn, make a convoy and pass other vehicles dangerously.<\/p>\n\n

It is also forbidden to drive the vehicles which have faulty exhaust system and generates excessive smoke and noise, listen to music in a way to disturb others and throw rubbish from the vehicles.<\/p>\n\n

It is an obligation to show Atilim University ID while boarding shuttles.<\/p>\n\n

The drivers who enter the campus to visit or take a student to the campus by car are not allowed to distribute brochures without permission, violate security rules of the University and act in a way to disturb the peace in the campus. The members of the University visited by above-stated violators shall be responsible for such infringements and necessary actions shall be taken accordingly.<\/p>\n\n

Cases to cause Disciplinary Proceeding<\/strong><\/p>\n\n

Drinking and driving,<\/p>\n\n

Driving without driving license,<\/p>\n\n

Causing danger while driving, overspeeding, racing with another car<\/p>\n\n

Ignoring the warnings of security personnel; insulting, committing or attempting to commit physical violence against academic\/administrative staff or students warning them,<\/p>\n\n

Harassing pedestrians or drivers by car,<\/p>\n\n

Giving Vehicle Identification Sticker to others or using other people’s vehicle sticker,<\/p>\n\n

Attempting to enter in the campus by car although it is not allowed and proving troublesome for security personnel,<\/p>\n\n

Carrying all kinds of guns, explosives, drugs and alcoholic drinks forbidden by law, and bringing them into the campus.<\/p>\n\n

Other cases stipulated by Traffic Committee<\/p>\n\n

Procedures to Follow in case of a Traffic Accident<\/p>\n\n

In case of a traffic accident in the campus, drivers shall attach utmost importance not to create any further danger and block the way of other vehicles, and take necessary safety measures (For example: Place a reflector firstly).<\/p>\n\n

The accident must be notified to the Directorate of Security (Main Entrance - 0312 586 84 03\/04). If anyone is injured, Police Office (155) and Directorate of Health Services (0312 586 83 89) must be informed about the accident.<\/p>\n\n

Drivers may move their cars out of the accident area after photos are taken and accident sketch is drawn only in the cases of accidents resulting in material damage. In the cases where one of the vehicles involving in the accident is an official vehicle, one of the drivers does not have a driving license or is drink-driving, police station (155) must be notified.<\/p>\n\n

The drivers must keep their driving license, vehicle license and insurance policy available and submit, when required.<\/p>"}]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

 <\/p>\n\n

R.O.T<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n\n

ATILIM UNIVERSITY<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n\n

TRAFFIC PENALTY POINT TABLE<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n\n

 <\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n\n

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

NO<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

TRAFFIC OFFENCE<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

PENALTY
\n\t\t\tPOINT<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

1.<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Not bearing vehicle identification sticker or labeling on the windshield.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

2<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

2.<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Using another vehicle’s sticker<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

4<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

3.<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Speeding<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

8<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

4.<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Violating pedestrians’ absolute right of way.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

8<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

5.<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Drinking and driving<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

10<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

6.<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Driving dangerously<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

10<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

7.<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Causing environmental and noise pollution<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

4<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

8.<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

 <\/span><\/span><\/span><\/p>\n\n\t\t\t

Violating parking rules (parking in handicapped spot, blocking other vehicles by parking, etc.)<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

8<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

9.<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Driving on opposite lane<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

10<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

10.<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ignoring the warnings of security staff<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

10<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>\n\n

 <\/span><\/span><\/span><\/p>\n\n

 <\/p>"}]}]}} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/pages\/yerleske-trafik-kurallari-1517410934\/1575637176-Trafik_Kurallar\u0131_banner.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":226621,"extra":{"file":"\/uploads\/pages\/yerleske-trafik-kurallari-1517410934\/1575637176-Trafik_Kurallar\u0131_banner.jpg"},"caption":"1575637176-Trafik_Kurallar\u0131_banner.jpg","width":"1920px","height":"707px","key":0,"target_url":"\/uploads\/pages\/yerleske-trafik-kurallari-1517410934\/1575637176-Trafik_Kurallar\u0131_banner.jpg"}]} [site_id] => 118 [start] => [end] => [created_at] => 2017-12-19 13:53:36 [updated_at] => 2019-12-06 12:59:40 [parent_id] => 2500 [lft] => 7 [rgt] => 8 [depth] => 2 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => yerleske-trafik-kurallari-1517410934 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 118 [url] => guvenlik [name_en] => Directorate of Security [type_id] => 15 [parent_id] => 112 [lft] => 248 [rgt] => 249 [depth] => 3 ) [original:protected] => Array ( [id] => 118 [url] => guvenlik [name_en] => Directorate of Security [type_id] => 15 [parent_id] => 112 [lft] => 248 [rgt] => 249 [depth] => 3 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1