ATOAKADEMİ Sertifikalı Eğitim Programı
04.12.2017

Ankara Ticaret Odası, ATOAKADEMİ Sertifikalı Eğitim Programı çerçevesinde "Ticaret ve Hukuk Haftaları" programının ikinci haftasını Gümrük Hukuku başlığına ayırmış ve 2 Aralık 2017 günü saat 15:30-17:30 arasında Ankara Ticaret Odası Meclis salonunda gerçekleştirmiştir. 

Toplantının oturum Başkanlığını Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevzat SAYGILIOĞLU üstlenmiştir. Programda; Ankara Gümrük Müşavirleri Dernek Başkanı Aslıhan Çelebi, Solmaz Gümrükleme firmasından eski Gümrük Müdürü Atilla Şahin, Ankara Lojistik Üssü Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve aynı zamanda Bölümümüz Öğretim Görevlisi Av. Hakan Bezginli yer almıştır.

Aslıhan Çelebi,  "Gümrükte Ticaretin Kolaylaştırılması" başlığı altında Dünya Gümrük Örgütü'nün yeni kabul edilen bu konudaki anlaşmasından ve Türk Gümrük İdaresinin getirdiği işlemlerin kolaylaştırılmasına yönelik işlemlerden bahsetmiştir.

Atilla Şahin, gümrük mevzuatına yeni giren "Gümrükte Uzlaşma Müessesesi" konusuna ilişkin düzenlemeleri ve uygulamaları açıklamıştır.

Hakan Bezginli ise, kara ulaştırmasının önemli bir konusu olan bünyesinde halen çeşitli sorunlar bulunduran "Ortak Transit Sözleşmeleri" konusunda AB düzenlemelerine ve Türkiye uygulamalarına ilişkin ayrıntılı bilgiler vermiştir.

Toplantının sonunda da davetlilerin sorularına panelistler cevap vermiştir.