Prof. Dr. Ayhan AYDIN

ayhan.aydin@atilim.edu.tr

Atılım Üniversitesi matematik bölümüne hoş geldiniz. Matematik bölümü 2000 yılında kurulmuş ve günümüze kadar kesintisiz bir şekilde eğitim vermeye devam etmiştir. Bölümümüz uluslararası standartlara uygun programı ve üst düzey araştırmalar yapan nitelikli akademik kadrosu ile ülkemizde önde gelen Matematik bölümleri arasındadır. Atılım Üniversitesi Matematik Bölümü yaptığı akademik çalışmalarla URAP matematik alan sıralamasında ülkemizdeki tüm bölümler arasında 4. sıraya kadar yükselmiştir. Matematik bölümünün amacı öğrencilerine iyi bir matematik eğitimi vererek matematik veya ilgili disiplinlerde ileri düzey çalışmalar yapabilecekleri bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bu amaca uygun olarak hazırladığımız programımızda temel matematik derslerinin yanınde çok sayıda seçmeli ders bulunmaktadır.  Seçmeli dersler öğrencilerin matematik bilgilerini zenginleştirmekte ve matematiğin ilgi duydukları alanlarına yoğunlaşabilmesini sağlamaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz uygun ders seçimiyle lisans diplomasının yanında Matematiksel Finans veya Kriptografi Sertifikası alabilmektedir. Mezunlarımız üniversitelerde akademik kariyer yaptıkları gibi doğrudan iş hayatına atılarak finans kuruluşlarında, iletişim firmalarında, bilgisayar ve yazılım endüstrisinde, eğitim kurumlarında, bankacılık-sigortacılık alanlarında, kamu planlama bölümlerinde, kamu kuruluşlarının ve özel şirketlerin AR-GE Birimlerinde, bilgi güvenliği şirketlerinde ve benzeri kuruluşlarda çalışmaktadır. İnanıyorum ki yakın gelecekte matematik, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de en iyi meslekler arasında yerini alacaktır. Bölümümüz web sitesinden lisans ve yüksek lisans programlarımız hakkında daha fazla bilgi alabilir, sorularınız için benimle doğrudan irtibata geçebilirsiniz.

PROF. DR. TANIL ERGENÇ

MATEMATİK BÖLÜMÜ BAŞKANIApp\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1034 [title_tr] => Anabilim Dalı Başkanının Mesajı [title_en] => Cahirperson's Message [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Atılım Üniversitesi matematik bölümüne hoş geldiniz. Matematik bölümü 2000 yılında kurulmuş ve günümüze kadar kesintisiz bir şekilde eğitim vermeye devam etmiştir. Bölümümüz uluslararası standartlara uygun programı ve üst düzey araştırmalar yapan nitelikli akademik kadrosu ile ülkemizde önde gelen Matematik bölümleri arasındadır. Atılım Üniversitesi Matematik Bölümü yaptığı akademik çalışmalarla URAP matematik alan sıralamasında ülkemizdeki tüm bölümler arasında 4. sıraya kadar yükselmiştir.

Matematik bölümünün amacı öğrencilerine iyi bir matematik eğitimi vererek matematik veya ilgili disiplinlerde ileri düzey çalışmalar yapabilecekleri bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bu amaca uygun olarak hazırladığımız programımızda temel matematik derslerinin yanınde çok sayıda seçmeli ders bulunmaktadır.  Seçmeli dersler öğrencilerin matematik bilgilerini zenginleştirmekte ve matematiğin ilgi duydukları alanlarına yoğunlaşabilmesini sağlamaktadır.

Ayrıca öğrencilerimiz uygun ders seçimiyle lisans diplomasının yanında Matematiksel Finans veya Kriptografi Sertifikası alabilmektedir. Mezunlarımız üniversitelerde akademik kariyer yaptıkları gibi doğrudan iş hayatına atılarak finans kuruluşlarında, iletişim firmalarında, bilgisayar ve yazılım endüstrisinde, eğitim kurumlarında, bankacılık-sigortacılık alanlarında, kamu planlama bölümlerinde, kamu kuruluşlarının ve özel şirketlerin AR-GE Birimlerinde, bilgi güvenliği şirketlerinde ve benzeri kuruluşlarda çalışmaktadır. İnanıyorum ki yakın gelecekte matematik, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de en iyi meslekler arasında yerini alacaktır. Bölümümüz web sitesinden lisans ve yüksek lisans programlarımız hakkında daha fazla bilgi alabilir, sorularınız için benimle doğrudan irtibata geçebilirsiniz.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Atılım Üniversitesi matematik bölümüne hoş geldiniz. Matematik bölümü 2000 yılında kurulmuş ve günümüze kadar kesintisiz bir şekilde eğitim vermeye devam etmiştir. Bölümümüz uluslararası standartlara uygun programı ve üst düzey araştırmalar yapan nitelikli akademik kadrosu ile ülkemizde önde gelen Matematik bölümleri arasındadır. Atılım Üniversitesi Matematik Bölümü yaptığı akademik çalışmalarla URAP matematik alan sıralamasında ülkemizdeki tüm bölümler arasında 4. sıraya kadar yükselmiştir. Matematik bölümünün amacı öğrencilerine iyi bir matematik eğitimi vererek matematik veya ilgili disiplinlerde ileri düzey çalışmalar yapabilecekleri bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bu amaca uygun olarak hazırladığımız programımızda temel matematik derslerinin yanınde çok sayıda seçmeli ders bulunmaktadır.  Seçmeli dersler öğrencilerin matematik bilgilerini zenginleştirmekte ve matematiğin ilgi duydukları alanlarına yoğunlaşabilmesini sağlamaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz uygun ders seçimiyle lisans diplomasının yanında Matematiksel Finans veya Kriptografi Sertifikası alabilmektedir. Mezunlarımız üniversitelerde akademik kariyer yaptıkları gibi doğrudan iş hayatına atılarak finans kuruluşlarında, iletişim firmalarında, bilgisayar ve yazılım endüstrisinde, eğitim kurumlarında, bankacılık-sigortacılık alanlarında, kamu planlama bölümlerinde, kamu kuruluşlarının ve özel şirketlerin AR-GE Birimlerinde, bilgi güvenliği şirketlerinde ve benzeri kuruluşlarda çalışmaktadır. İnanıyorum ki yakın gelecekte matematik, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de en iyi meslekler arasında yerini alacaktır. Bölümümüz web sitesinden lisans ve yüksek lisans programlarımız hakkında daha fazla bilgi alabilir, sorularınız için benimle doğrudan irtibata geçebilirsiniz.

PROF. DR. TANIL ERGENÇ

MATEMATİK BÖLÜMÜ BAŞKANI

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 62 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-09 12:46:18 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:16 [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 2 [depth] => 0 [employee_id] => 86 [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => anabilim-dali-baskaninin-mesaji-1517410925 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 24 [name_en] => Graduate School of Natural and Applied Sciences [url] => fbe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 62 [name_en] => Department of Mathematics [url] => matematik-ana-bilim-dali [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [news] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object ( [items:protected] => Array ( ) ) [announcements] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object ( [items:protected] => Array ( ) ) [popup] => [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 1034 [title_tr] => Anabilim Dalı Başkanının Mesajı [title_en] => Cahirperson's Message [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

At\u0131l\u0131m Üniversitesi matematik bölümüne ho\u015f geldiniz. Matematik bölümü 2000 y\u0131l\u0131nda kurulmu\u015f ve günümüze kadar kesintisiz bir \u015fekilde e\u011fitim vermeye devam etmi\u015ftir. Bölümümüz uluslararas\u0131 standartlara uygun program\u0131 ve üst düzey ara\u015ft\u0131rmalar yapan nitelikli akademik kadrosu ile ülkemizde önde gelen Matematik bölümleri aras\u0131ndad\u0131r. At\u0131l\u0131m Üniversitesi Matematik Bölümü yapt\u0131\u011f\u0131 akademik çal\u0131\u015fmalarla URAP matematik alan s\u0131ralamas\u0131nda ülkemizdeki tüm bölümler aras\u0131nda 4. s\u0131raya kadar yükselmi\u015ftir.<\/p>\n\n

Matematik bölümünün amac\u0131 ö\u011frencilerine iyi bir matematik e\u011fitimi vererek matematik veya ilgili disiplinlerde ileri düzey çal\u0131\u015fmalar yapabilecekleri bilgi ve becerileri kazand\u0131rmakt\u0131r. Bu amaca uygun olarak haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131m\u0131z program\u0131m\u0131zda temel matematik derslerinin yan\u0131nde çok say\u0131da seçmeli ders bulunmaktad\u0131r.  Seçmeli dersler ö\u011frencilerin matematik bilgilerini zenginle\u015ftirmekte ve matemati\u011fin ilgi duyduklar\u0131 alanlar\u0131na yo\u011funla\u015fabilmesini sa\u011flamaktad\u0131r.
\n
\nAyr\u0131ca ö\u011frencilerimiz uygun ders seçimiyle lisans diplomas\u0131n\u0131n yan\u0131nda Matematiksel Finans veya Kriptografi <\/strong>Sertifikas\u0131 alabilmektedir. Mezunlar\u0131m\u0131z üniversitelerde akademik kariyer yapt\u0131klar\u0131 gibi do\u011frudan i\u015f hayat\u0131na at\u0131larak finans kurulu\u015flar\u0131nda, ileti\u015fim firmalar\u0131nda, bilgisayar ve yaz\u0131l\u0131m endüstrisinde, e\u011fitim kurumlar\u0131nda, bankac\u0131l\u0131k-sigortac\u0131l\u0131k alanlar\u0131nda, kamu planlama bölümlerinde, kamu kurulu\u015flar\u0131n\u0131n ve özel \u015firketlerin AR-GE Birimlerinde, bilgi güvenli\u011fi \u015firketlerinde ve benzeri kurulu\u015flarda çal\u0131\u015fmaktad\u0131r. \u0130nan\u0131yorum ki yak\u0131n gelecekte matematik, geli\u015fmi\u015f ülkelerde oldu\u011fu gibi ülkemizde de en iyi meslekler aras\u0131nda yerini alacakt\u0131r. Bölümümüz web sitesinden lisans ve yüksek lisans programlar\u0131m\u0131z hakk\u0131nda daha fazla bilgi alabilir, sorular\u0131n\u0131z için benimle do\u011frudan irtibata geçebilirsiniz.<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

At\u0131l\u0131m Üniversitesi matematik bölümüne ho\u015f geldiniz. Matematik bölümü 2000 y\u0131l\u0131nda kurulmu\u015f ve günümüze kadar kesintisiz bir \u015fekilde e\u011fitim vermeye devam etmi\u015ftir. Bölümümüz uluslararas\u0131 standartlara uygun program\u0131 ve üst düzey ara\u015ft\u0131rmalar yapan nitelikli akademik kadrosu ile ülkemizde önde gelen Matematik bölümleri aras\u0131ndad\u0131r. At\u0131l\u0131m Üniversitesi Matematik Bölümü yapt\u0131\u011f\u0131 akademik çal\u0131\u015fmalarla URAP matematik alan s\u0131ralamas\u0131nda ülkemizdeki tüm bölümler aras\u0131nda 4. s\u0131raya kadar yükselmi\u015ftir. Matematik bölümünün amac\u0131 ö\u011frencilerine iyi bir matematik e\u011fitimi vererek matematik veya ilgili disiplinlerde ileri düzey çal\u0131\u015fmalar yapabilecekleri bilgi ve becerileri kazand\u0131rmakt\u0131r. Bu amaca uygun olarak haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131m\u0131z program\u0131m\u0131zda temel matematik derslerinin yan\u0131nde çok say\u0131da seçmeli ders bulunmaktad\u0131r.  Seçmeli dersler ö\u011frencilerin matematik bilgilerini zenginle\u015ftirmekte ve matemati\u011fin ilgi duyduklar\u0131 alanlar\u0131na yo\u011funla\u015fabilmesini sa\u011flamaktad\u0131r. Ayr\u0131ca ö\u011frencilerimiz uygun ders seçimiyle lisans diplomas\u0131n\u0131n yan\u0131nda Matematiksel Finans veya Kriptografi <\/strong>Sertifikas\u0131 alabilmektedir. Mezunlar\u0131m\u0131z üniversitelerde akademik kariyer yapt\u0131klar\u0131 gibi do\u011frudan i\u015f hayat\u0131na at\u0131larak finans kurulu\u015flar\u0131nda, ileti\u015fim firmalar\u0131nda, bilgisayar ve yaz\u0131l\u0131m endüstrisinde, e\u011fitim kurumlar\u0131nda, bankac\u0131l\u0131k-sigortac\u0131l\u0131k alanlar\u0131nda, kamu planlama bölümlerinde, kamu kurulu\u015flar\u0131n\u0131n ve özel \u015firketlerin AR-GE Birimlerinde, bilgi güvenli\u011fi \u015firketlerinde ve benzeri kurulu\u015flarda çal\u0131\u015fmaktad\u0131r. \u0130nan\u0131yorum ki yak\u0131n gelecekte matematik, geli\u015fmi\u015f ülkelerde oldu\u011fu gibi ülkemizde de en iyi meslekler aras\u0131nda yerini alacakt\u0131r. Bölümümüz web sitesinden lisans ve yüksek lisans programlar\u0131m\u0131z hakk\u0131nda daha fazla bilgi alabilir, sorular\u0131n\u0131z için benimle do\u011frudan irtibata geçebilirsiniz.<\/p>\n\n

PROF. DR. TANIL ERGENÇ<\/p>\n\n

MATEMAT\u0130K BÖLÜMÜ BA\u015eKANI<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 62 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-09 12:46:18 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:16 [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 2 [depth] => 0 [employee_id] => 86 [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => anabilim-dali-baskaninin-mesaji-1517410925 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 62 [url] => matematik-ana-bilim-dali [name_en] => Department of Mathematics [type_id] => 18 [parent_id] => 24 [lft] => 115 [rgt] => 116 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 62 [url] => matematik-ana-bilim-dali [name_en] => Department of Mathematics [type_id] => 18 [parent_id] => 24 [lft] => 115 [rgt] => 116 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => App\Employee Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 86 [name] => Ayhan AYDIN [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/employees\/ayhan-aydin\/ayhan_aydin.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":253834,"extra":{"file":"\/uploads\/employees\/ayhan-aydin\/ayhan_aydin.jpg"},"caption":"ayhan_aydin.jpg","width":"1200px","height":"1400px","key":0,"target_url":"\/uploads\/employees\/ayhan-aydin\/ayhan_aydin.jpg"}]} [email] => ayhan.aydin@atilim.edu.tr [academic_title_en] => Prof. Dr. ) [original:protected] => Array ( [id] => 86 [name] => Ayhan AYDIN [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/employees\/ayhan-aydin\/ayhan_aydin.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":253834,"extra":{"file":"\/uploads\/employees\/ayhan-aydin\/ayhan_aydin.jpg"},"caption":"ayhan_aydin.jpg","width":"1200px","height":"1400px","key":0,"target_url":"\/uploads\/employees\/ayhan-aydin\/ayhan_aydin.jpg"}]} [email] => ayhan.aydin@atilim.edu.tr [academic_title_en] => Prof. Dr. ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1

News

Activities