For details of MeMOK2014 hold on May 24th 2014 in Atılım University, visit http://memok.atilim.edu.tr/.App\Event Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 2020 [site_id] => 12 [title_tr] => MeMÖK2014 [title_en] => MeMOK2014 [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü tarafından 2010 yılından beri düzenlenmekte olan Ulusal Mekatronik Mühendisliği Öğrenci Kongresinin (MeMÖK) beşincisi, 24 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirildi. Ana sponsorluğunu Atılım Üniversitesi’nin üstlendiği MeMÖK 2014’e Tübitak ve Star Teknik Ltd. Şti. firması da kısmi destek vermişlerdir. Kongrede 12 farklı üniversiteden 130 dolayında katılımcı yer aldı ve öğrenciler yaptıkları çalışmaları iki paralel oturum halinde sözlü olarak sundular.

Pnömatik sistemler, ani su ısıtıcısı, akıllı atış platformu, mini Stewart platformu, delta robot tasarımı, insansız hava araçları ve uçan robotlar, taşıma robotları, koloni robotlar, güneş takip sistemleri, sağlık ve rehabilitasyon sistemleri, görüntü işleme, eyleyici tasarımı, uydu sistemleri ve akıllı bariyer sistemleri gibi konu başlıklarında yapılan çeşitli öğrenci projelerinin anlatıldığı MeMÖK 2014’e mekatronik ve robotik konularında çalışan çeşitli firmalar da stand açarak ve robot gösterileri yaparak destek verdi. Detaylar için lütfen tıklayınız.

.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

For details of MeMOK2014 hold on May 24th 2014 in Atılım University, visit http://memok.atilim.edu.tr/.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/etkinlikler.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/etkinlikler.jpg ) [start] => 2014-05-24 00:00:00 [end] => 2014-05-24 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2014-01-17 19:30:17 [updated_at] => 2014-12-03 19:58:21 [location] => [location_tr] => [location_en] => [location_ru] => [location_ar] => [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => [old_url] => memok2014-6908 [organizer_tr] => [organizer_en] => [organizer_ru] => [organizer_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 2 [name_en] => School Of Engineering [url] => foe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 12 [name_en] => Mechatronics Engineering [url] => mechatronics [type] => ) ) [pages] => Array ( ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 2020 [site_id] => 12 [title_tr] => MeMÖK2014 [title_en] => MeMOK2014 [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Mekatronik Mühendisli\u011fi Bölümü taraf\u0131ndan 2010 y\u0131l\u0131ndan beri düzenlenmekte olan Ulusal Me<\/strong>katronik M<\/strong>ühendisli\u011fi Ö<\/strong>\u011frenci K<\/strong>ongresinin (MeMÖK) be\u015fincisi, 24 May\u0131s 2014 tarihinde gerçekle\u015ftirildi. Ana sponsorlu\u011funu At\u0131l\u0131m Üniversitesi’nin üstlendi\u011fi MeMÖK 2014’e Tübitak ve Star Teknik Ltd. \u015eti. firmas\u0131 da k\u0131smi destek vermi\u015flerdir. Kongrede 12 farkl\u0131 üniversiteden 130 dolay\u0131nda kat\u0131l\u0131mc\u0131 yer ald\u0131 ve ö\u011frenciler yapt\u0131klar\u0131 çal\u0131\u015fmalar\u0131 iki paralel oturum halinde sözlü olarak sundular.<\/p>

Pnömatik sistemler, ani su \u0131s\u0131t\u0131c\u0131s\u0131, ak\u0131ll\u0131 at\u0131\u015f platformu, mini Stewart platformu, delta robot tasar\u0131m\u0131, insans\u0131z hava araçlar\u0131 ve uçan robotlar, ta\u015f\u0131ma robotlar\u0131, koloni robotlar, güne\u015f takip sistemleri, sa\u011fl\u0131k ve rehabilitasyon sistemleri, görüntü i\u015fleme, eyleyici tasar\u0131m\u0131, uydu sistemleri ve ak\u0131ll\u0131 bariyer sistemleri gibi konu ba\u015fl\u0131klar\u0131nda yap\u0131lan çe\u015fitli ö\u011frenci projelerinin anlat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 MeMÖK 2014’e mekatronik ve robotik konular\u0131nda çal\u0131\u015fan çe\u015fitli firmalar da stand açarak ve robot gösterileri yaparak destek verdi. Detaylar için lütfen t\u0131klay\u0131n\u0131z<\/a>.<\/p>

.<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

For details of MeMOK2014 hold on May 24th 2014 in At\u0131l\u0131m University, visit http:\/\/memok.atilim.edu.tr\/<\/a>.<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {} [start] => 2014-05-24 00:00:00 [end] => 2014-05-24 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2014-01-17 19:30:17 [updated_at] => 2014-12-03 19:58:21 [location] => [location_tr] => [location_en] => [location_ru] => [location_ar] => [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => [old_url] => memok2014-6908 [organizer_tr] => [organizer_en] => [organizer_ru] => [organizer_ar] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 12 [name_tr] => Mekatronik Mühendisliği [name_en] => Mechatronics Engineering [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => mechatronics [slug_en] => mate [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/mekatronik-muhendisligi\/1561725170-MUDEK-mekatronik-thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/mekatronik-muhendisligi\/1532954706-mekatronik_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":206939,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/mekatronik-muhendisligi\/1561725170-MUDEK-mekatronik-thumbnail.jpg"},"caption":"1561725170-MUDEK-mekatronik-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/mekatronik-muhendisligi\/1561725170-MUDEK-mekatronik-thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":76700,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/mekatronik-muhendisligi\/1532954706-mekatronik_bolum.jpg"},"caption":"1532954706-mekatronik_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/mekatronik-muhendisligi\/1532954706-mekatronik_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/mekatronik-muhendisligi\/79.JPG"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":809121,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/mekatronik-muhendisligi\/79.JPG"},"caption":"79.JPG","width":"1366px","height":"911px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/mekatronik-muhendisligi\/79.JPG"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 13:47:16 [updated_at] => 2019-06-28 12:32:56 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 2 [lft] => 39 [rgt] => 40 [depth] => 2 [color] => [url] => mechatronics [home_page_id] => 43 [atacs_id] => 141 [parent] => 0 [master_id] => 67 [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 32 [old_cat_id] => 5 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 12 [name_tr] => Mekatronik Mühendisliği [name_en] => Mechatronics Engineering [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => mechatronics [slug_en] => mate [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/mekatronik-muhendisligi\/1561725170-MUDEK-mekatronik-thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/mekatronik-muhendisligi\/1532954706-mekatronik_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":206939,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/mekatronik-muhendisligi\/1561725170-MUDEK-mekatronik-thumbnail.jpg"},"caption":"1561725170-MUDEK-mekatronik-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/mekatronik-muhendisligi\/1561725170-MUDEK-mekatronik-thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":76700,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/mekatronik-muhendisligi\/1532954706-mekatronik_bolum.jpg"},"caption":"1532954706-mekatronik_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/mekatronik-muhendisligi\/1532954706-mekatronik_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/mekatronik-muhendisligi\/79.JPG"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":809121,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/mekatronik-muhendisligi\/79.JPG"},"caption":"79.JPG","width":"1366px","height":"911px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/mekatronik-muhendisligi\/79.JPG"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 13:47:16 [updated_at] => 2019-06-28 12:32:56 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 2 [lft] => 39 [rgt] => 40 [depth] => 2 [color] => [url] => mechatronics [home_page_id] => 43 [atacs_id] => 141 [parent] => 0 [master_id] => 67 [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 32 [old_cat_id] => 5 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1