Prof. Dr. İbrahim BİRKAN

ibrahim.birkan@atilim.edu.tr

The tourism, hospitality food and beverage sectors are among the world’s fastest growing and most attractive and most dynamic areas in modern business.

Tourism as being the most rapidly growing sector in the world, creating a wide range of international employment opportunities, particularly for the young generation. In Turkey, over the last decade, the country has witnessed a record breaking growth in the field of tourism. Currently, the tourism sector in Turkey has created employment for over two million people and offers career opportunities for young graduates.

Our hospitality graduate program with strong industry experience, connections and research opportunities are well positioned to educate and train professionals and future professionals for hospitality industry. This program prepares students for professional careers in both private and public sectors of tourism industry and it also serves as a foundation for more advanced studies. The program is designed to satisfy the needs of students with undergraduate degrees in any field who want to better prepared fır careers in hospitality and tourism sector.

Graduate students interested in conducting research in hospitality and tourism management research can choose the thesis track of master of science in hospitality management.

The objective of tourism master program is to give participants a professional competitive advantage by focusing on fundamental areas of tourism management including utilizing specific business tools and techniques for the hospitality industry and also development of the leadership skills essential to hospitality managers. The curriculum explores issues such as general tourism, legislation in tourism, research methodology, tourism economy, tourism marketing, sustainable tourism and in selected areas in tourism.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1274 [title_tr] => Ana Bilim Başkanının Mesajı [title_en] => Ana Bilim Başkanının Mesajı_EN [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Turizm, misafirperverlik yiyecek ve içecek sektörleri, modern iş dünyasında en hızlı büyüyen ve en cazip ve en dinamik alanlar arasında yer almaktadır.

Turizm, dünyanın en hızlı büyüyen sektörü olarak görülmekte ve özellikle genç nesiller için çok çeşitli uluslararası istihdam olanakları yaratmaktadır. Türkiye'de son on yılda ülke, turizm alanında rekor bir büyümeye tanık oldu. Türkiye'de turizm sektörü iki milyondan fazla insana istihdam yarattı ve halen genç mezunlar için kariyer fırsatları sunuyor.

Güçlü sektör deneyimi bağlantıları ve araştırma fırsatları ile yüksek lisans programımız gelecekteki profesyonelleri eğitmek için iyi konumlandırılmıştır. Bu program, öğrencileri hem turizm sektörüne hem de kamu sektöründeki kariyer için hazırlar ve aynı zamanda daha ileri çalışmalar için bir temel oluşturur. Program, konaklama ve turizm sektöründeki firma kariyerlerine daha iyi hazırlamak isteyen her alanda lisans derecesine sahip öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Turizm yüksek lisans programının amacı, konaklama endüstrisi için özel iş araçları ve teknikleri kullanarak işletme yöneticileri için gerekli liderlik becerilerinin geliştirilmesi de dahil olmak üzere turizm yönetiminin temel alanlarına odaklanarak katılımcılara profesyonel rekabet avantajı sağlamaktır. Müfredat, genel turizm, turizm mevzuatı, araştırma metodolojisi, turizm ekonomisi, turizm pazarlaması, sürdürülebilir turizm ve turizmdeki belirli alanlarda araştırmalar yapar.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

The tourism, hospitality food and beverage sectors are among the world’s fastest growing and most attractive and most dynamic areas in modern business.

Tourism as being the most rapidly growing sector in the world, creating a wide range of international employment opportunities, particularly for the young generation. In Turkey, over the last decade, the country has witnessed a record breaking growth in the field of tourism. Currently, the tourism sector in Turkey has created employment for over two million people and offers career opportunities for young graduates.

Our hospitality graduate program with strong industry experience, connections and research opportunities are well positioned to educate and train professionals and future professionals for hospitality industry. This program prepares students for professional careers in both private and public sectors of tourism industry and it also serves as a foundation for more advanced studies. The program is designed to satisfy the needs of students with undergraduate degrees in any field who want to better prepared fır careers in hospitality and tourism sector.

Graduate students interested in conducting research in hospitality and tourism management research can choose the thesis track of master of science in hospitality management.

The objective of tourism master program is to give participants a professional competitive advantage by focusing on fundamental areas of tourism management including utilizing specific business tools and techniques for the hospitality industry and also development of the leadership skills essential to hospitality managers. The curriculum explores issues such as general tourism, legislation in tourism, research methodology, tourism economy, tourism marketing, sustainable tourism and in selected areas in tourism.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 144 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-14 17:53:58 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:16 [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 2 [depth] => 0 [employee_id] => 282 [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ana-bilim-baskaninin-mesaji-1517410927 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 30 [name_en] => Graduate School of Social Sciences [url] => sbe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 144 [name_en] => Department of Tourism and Hotel Management [url] => turizm-ve-otel-isletmeciligi-ana-bilim-dali [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [news] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object ( [items:protected] => Array ( ) ) [announcements] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object ( [items:protected] => Array ( ) ) [popup] => [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 1274 [title_tr] => Ana Bilim Başkanının Mesajı [title_en] => Ana Bilim Başkanının Mesajı_EN [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Turizm, misafirperverlik yiyecek ve içecek sektörleri, modern i\u015f dünyas\u0131nda en h\u0131zl\u0131 büyüyen ve en cazip ve en dinamik alanlar aras\u0131nda yer almaktad\u0131r.<\/p>\n\n

Turizm, dünyan\u0131n en h\u0131zl\u0131 büyüyen sektörü olarak görülmekte ve özellikle genç nesiller için çok çe\u015fitli uluslararas\u0131 istihdam olanaklar\u0131 yaratmaktad\u0131r. Türkiye'de son on y\u0131lda ülke, turizm alan\u0131nda rekor bir büyümeye tan\u0131k oldu. Türkiye'de turizm sektörü iki milyondan fazla insana istihdam yaratt\u0131 ve halen genç mezunlar için kariyer f\u0131rsatlar\u0131 sunuyor.<\/p>\n\n

Güçlü sektör deneyimi ba\u011flant\u0131lar\u0131 ve ara\u015ft\u0131rma f\u0131rsatlar\u0131 ile yüksek lisans program\u0131m\u0131z gelecekteki profesyonelleri e\u011fitmek için iyi konumland\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Bu program, ö\u011frencileri hem turizm sektörüne hem de kamu sektöründeki kariyer için haz\u0131rlar ve ayn\u0131 zamanda daha ileri çal\u0131\u015fmalar için bir temel olu\u015fturur. Program, konaklama ve turizm sektöründeki firma kariyerlerine daha iyi haz\u0131rlamak isteyen her alanda lisans derecesine sahip ö\u011frencilerin ihtiyaçlar\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lamak üzere tasarlanm\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>\n\n

Turizm yüksek lisans program\u0131n\u0131n amac\u0131, konaklama endüstrisi için özel i\u015f araçlar\u0131 ve teknikleri kullanarak i\u015fletme yöneticileri için gerekli liderlik becerilerinin geli\u015ftirilmesi de dahil olmak üzere turizm yönetiminin temel alanlar\u0131na odaklanarak kat\u0131l\u0131mc\u0131lara profesyonel rekabet avantaj\u0131 sa\u011flamakt\u0131r. Müfredat, genel turizm, turizm mevzuat\u0131, ara\u015ft\u0131rma metodolojisi, turizm ekonomisi, turizm pazarlamas\u0131, sürdürülebilir turizm ve turizmdeki belirli alanlarda ara\u015ft\u0131rmalar yapar.<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

The tourism, hospitality food and beverage sectors are among the world’s fastest growing and most attractive and most dynamic areas in modern business.<\/p>\n\n

Tourism as being the most rapidly growing sector in the world, creating a wide range of international employment opportunities, particularly for the young generation. In Turkey, over the last decade, the country has witnessed a record breaking growth in the field of tourism. Currently, the tourism sector in Turkey has created employment for over two million people and offers career opportunities for young graduates.<\/p>\n\n

Our hospitality graduate program with strong industry experience, connections and research opportunities are well positioned to educate and train professionals and future professionals for hospitality industry. This program prepares students for professional careers in both private and public sectors of tourism industry and it also serves as a foundation for more advanced studies. The program is designed to satisfy the needs of students with undergraduate degrees in any field who want to better prepared f\u0131r careers in hospitality and tourism sector.<\/p>\n\n

Graduate students interested in conducting research in hospitality and tourism management research can choose the thesis track of master of science in hospitality management.<\/p>\n\n

The objective of tourism master program is to give participants a professional competitive advantage by focusing on fundamental areas of tourism management including utilizing specific business tools and techniques for the hospitality industry and also development of the leadership skills essential to hospitality managers. The curriculum explores issues such as general tourism, legislation in tourism, research methodology, tourism economy, tourism marketing, sustainable tourism and in selected areas in tourism.<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 144 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-14 17:53:58 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:16 [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 2 [depth] => 0 [employee_id] => 282 [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ana-bilim-baskaninin-mesaji-1517410927 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 144 [url] => turizm-ve-otel-isletmeciligi-ana-bilim-dali [name_en] => Department of Tourism and Hotel Management [type_id] => 12 [parent_id] => 30 [lft] => 153 [rgt] => 154 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 144 [url] => turizm-ve-otel-isletmeciligi-ana-bilim-dali [name_en] => Department of Tourism and Hotel Management [type_id] => 12 [parent_id] => 30 [lft] => 153 [rgt] => 154 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => App\Employee Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 282 [name] => İbrahim BİRKAN [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/employees\/ibrahim-birkan\/ibrahimbirkan.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":238221,"extra":{"file":"\/uploads\/employees\/ibrahim-birkan\/ibrahimbirkan.jpg"},"caption":"ibrahimbirkan.jpg","width":"1200px","height":"1400px","key":0,"target_url":"\/uploads\/employees\/ibrahim-birkan\/ibrahimbirkan.jpg"}]} [email] => ibrahim.birkan@atilim.edu.tr [academic_title_en] => Prof. Dr. ) [original:protected] => Array ( [id] => 282 [name] => İbrahim BİRKAN [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/employees\/ibrahim-birkan\/ibrahimbirkan.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":238221,"extra":{"file":"\/uploads\/employees\/ibrahim-birkan\/ibrahimbirkan.jpg"},"caption":"ibrahimbirkan.jpg","width":"1200px","height":"1400px","key":0,"target_url":"\/uploads\/employees\/ibrahim-birkan\/ibrahimbirkan.jpg"}]} [email] => ibrahim.birkan@atilim.edu.tr [academic_title_en] => Prof. Dr. ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1

News

Activities