Internal Combustion Engines Group

Master’s Degrees Thesis

 • Ozan Tekin, Production of Hydrogen From Exhaust Gas Using Combined Turbine-Peltier System. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Makine Mühendisliği Enerji Anabilim Dalı.  Danışman: Prof. Dr. M. Sait Söylemez (2017-2020).
 • Nida Pulgu, Design and Manufacturing of a Positive Displacement Planetary Compressor. Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi, Makine Mühendisliği, Danışman: Dr.Öğr.Üyesi Ramin Barzegar.  (2022 - Devam).

PhD Thesis

 • Ali Amini, Electricity Production from Exhaust Gases by Thermoelectric Generator with the Assist of Regenerative Amortisor. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Makine Mühendisliği, Danışman: Prof. Dr. Kenan Yakut, Doç. Dr. Özgür Ekici. (2019)
 • Muhammad Omair, Implementation of an Improved Equation of State in OpenFoam for Mixing and Combustion of Gaseous Mixtures. Doktora Tezi, Atılım Üniversitesi, Makine Mühendisliği, Danışman: Prof. Dr. Hasan U. Akay.  2109-Devam.
 • Ozan Tekin, Design and Manufacturing of LPG Fueled Opposed-Piston Engine.  Doktora Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Makine Mühendisliği Enerji Anabilim Dalı. Danışman: Prof. Dr. M. Sait Söylemez, Eş Danışman: Dr.Öğr.Üyesi Ramin Barzegar (2021- Devam)
 

Internal Combustion Engines Group

Projects

 • Atılım University, ATÜ-LAP 2019-18: Waste Heat Recovery System using the Thermoelectric Modules in Vehicle (Project coordinator)
 • Gaziantep University Research Development Unit (Project Code:MF.YLT.19.09): Production Of Hydrogen From Exhaust Gas using Combined Turbine-Peltier System / (2018—2020)
 • Atılım University, ATU-LAP-1920-18: Araçlardaki Atık Isının Termoelektrik Materyal Kullanılarak Geri Kazanımı Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Rahim Jafari

Publications

 • Tekin, O., Kara, E., Söylemez, M.S. (2019). CFD Analysis and Optimal Sizing of Finned Surface on a Novel Combined Turbine-Peltier System, International Symposium On Automotive Science And Technology. 1–13.
 • Kara, E., Tekin, O., Söylemez, M.S. (2019). Experimental Analysis Of The Automotive Waste Heat Recovery Using A Novel Turbine-Peltier Design, 22nd Congress Of Thermal Sciences And Technology, Kocaeli, 22(1) 1–5.
 • M.Omair and Hasan U. Akay, "Improved Simulation of Cryogenic Fluid Mixing at Supercritical Pressures." PLoS ONE, 17(5), 2022.
 • M. Omair and H.U. Akay, ”Effects Of Chamber Pressure Variation On Pollutant Formation In Cryogenic Combustion.”  International Bhurban Conference on Applied Sciences and Technologies (IBCAST).  IEEE, 2021.

 

Electric and Hybrid Vehicles Group

Projects

 

 • Atılım Üniversitesi ATÜ-ÇAP 2223-01: Design and Manufacturing of a High Efficiency Powertrain For an Electric Vehicle Proje Yürütücüsü: Dr.Öğr.Üyesi Ramin Barzegar, Dr.Öğr.Üyesi Ali Amini
 • Atılım Üniversitesi ATÜ-BAD-2223-02: Paralel Hibrit Elektrikli Aracın Güç Aktarma Organların Simülasyonu, Tasarımı ve Deney Düzeneği Kurulumu (Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Ali Amini
 • TÜBİTAK projesi No: 115M593: Araç takip sistemi verilerini kullanarak elektrikli ve hibrit taşıtlar için enerji yönetim sistemi algoritmalarının optimizasyonu ve ticari/kamusal kullanıma yönelik motorlu taşıtlar için optimal hibritleştirme alternatiflerinin değerlendirilmesi., Yürütücü: Doç. Dr. S. Çağlar Başlamışlı, Araştırmacı: Ali Amini (2015-2018), Hacettepe Üniversitesi.
 • TÜBİTAK projesi No: 216M048 : Lityum İyon Pillerin Türkiye için Oluşturulmuş Sürüş Çevrimlerinde Isıl Ve Elektriksel Performansının İncelenmesi., Yürütücü: Doç. Dr. Özgür Ekici, Araştırmacı: Ali Amini (2018-2020), Hacettepe Üniversitesi.
 • Atılım Üniversitesi ATÜ-LAP-2021-15: Raspberry Pi 4 Kullanarak Bir Aracın Elektronik Kontrol Ünitesinin Yapılması. Yürütücü: Prof. Dr. Hasan Umur Akay.
 • Atılım Üniversitesi ATÜ-LAP-2021-14: Bir Elektrikli Araç İçin 500 W Gücünde Yerleşik Şarj Biriminin Yerli Olarak Üretilmesi. Yürütücü: Dr. Öğr. Rahim Jafari.
 

Vehicle Dynamics Group

Master’s Degree Thesis

 • Çığıl Kılıçkaya, Design, Fabrication, Instrumentation and Testing of an Educational Wind Tunnel. Master's Thesis.  Supervisor: Prof. Dr. Hasan U. Akay.  2019-2022.
 • Kaan Tamer Erkılıç, Experimental and numerical study of turbulent flow and thermal behavior of automotive brake disc under repetitive braking, Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Rahim Jafari.(2019- Devam)

 

Vehicle Dynamics Group

Projects

 • ATÜ-LAP-2021-13 : Elektrikli Bir Aracın Aerodinamik Performansının Güç Tüketimi Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması. Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi. Ramin Barzegar
 • ATÜ-LAP-1920–10: Ölçeklendirilmiş Prototip Araç Modeli Üzerinde Hesaplamalı Ve Deneysel Çalışmalar Yapılarak Aerodinamik Katsayılarının İyileştirilmesi için bir Metodoloji Geliştirme. Yürütücü: Prof. Dr. Hasan Umur Akay.

Publications

 • Jafari, Rahim, Erkılıç, Kaan T, Tekin, Ozan, Akyüz, Recep, Gürer, Mehmet, Experimental and numerical study of turbulent flow and thermal behavior of automotive brake disc under repetitive braking,2022, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering1092-1100, 236, 6, 10.1177/09544070211040349
 • Rahim Jafari, Recep Akyüz, Optimization and thermal analysis of radial ventilated brake disc to enhance the cooling performance, Case Studies in Thermal Engineering, Volume 30, 2022, 101731, ISSN 2214-157X, https://doi.org/10.1016/j.csite.2021.101731.