Vision

The Interior Architecture and Environmental Design Graduate Program aims to become one of the universally leading, preferred and prestigious program in related fields by the generated scientific studies; serve the society and scientific world with strong national and international bonds.

Mission

 The Interior Architecture and Environmental Design Graduate Program aims to become a self-expanding program with the aim of serving the society with science and education as well as to become internationalized, by producing professional people of science, who can gain expertise in different fields in the discipline of Interior Architecture and Environmental Design, present original and new information obtained by scientific research methods, who can present original research questions and theories as well as creating original and innovative solutions to these questions, obtain data with reliable analysis methods and present these data as academic research reports as well as present these information in the international platforms.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1260 [title_tr] => Misyon - Vizyon [title_en] => Mission – Vision [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Misyon

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı disiplininin farklı alanlarında uzmanlaşmış, alana bilimsel araştırma yöntemleri ile elde edilmiş özgün ve yeni bilgiler sunabilen, özgün araştırma soruları ve teorileri ortaya koyabilen ve bu sorunlara yaratıcı ve yenilikçi çözüm önerileri geliştirebilen, güvenilir analiz yöntemleri ile veriler elde edebilen ve bu verileri akademik araştırma raporu olarak sunabilen, uluslar arası platformlarda edindiği bilgileri paylaşabilecek meslek adamları yetiştiren; topluma bilim ve eğitim ile hizmet etmeyi ve uluslararasılaşmayı hedef edinmiş, kendini geliştiren bir program olmaktır.

Vizyon

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ile ilgili alanlarda yapılan bilimsel çalışmalar ile topluma ve bilim dünyasına hizmet eden, ulusal ve uluslararası güçlü ilişkilere sahip, evrensel boyutta önde gelen ve tercih edilen saygın bir program olmaktır.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Vision

The Interior Architecture and Environmental Design Graduate Program aims to become one of the universally leading, preferred and prestigious program in related fields by the generated scientific studies; serve the society and scientific world with strong national and international bonds.

Mission

 The Interior Architecture and Environmental Design Graduate Program aims to become a self-expanding program with the aim of serving the society with science and education as well as to become internationalized, by producing professional people of science, who can gain expertise in different fields in the discipline of Interior Architecture and Environmental Design, present original and new information obtained by scientific research methods, who can present original research questions and theories as well as creating original and innovative solutions to these questions, obtain data with reliable analysis methods and present these data as academic research reports as well as present these information in the international platforms.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 136 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-14 16:45:27 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:17 [parent_id] => [lft] => 3 [rgt] => 4 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => misyon---vizyon-1517410927 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 30 [name_en] => Graduate School of Social Sciences [url] => sbe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 136 [name_en] => Department of Interior Architecture and Environmental Design [url] => ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi-ana-bilim-dali [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 1260 [title_tr] => Misyon - Vizyon [title_en] => Mission – Vision [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Misyon<\/strong><\/p>\n\n

\u0130ç Mimarl\u0131k ve Çevre Tasar\u0131m\u0131 disiplininin farkl\u0131 alanlar\u0131nda uzmanla\u015fm\u0131\u015f, alana bilimsel ara\u015ft\u0131rma yöntemleri ile elde edilmi\u015f özgün ve yeni bilgiler sunabilen, özgün ara\u015ft\u0131rma sorular\u0131 ve teorileri ortaya koyabilen ve bu sorunlara yarat\u0131c\u0131 ve yenilikçi çözüm önerileri geli\u015ftirebilen, güvenilir analiz yöntemleri ile veriler elde edebilen ve bu verileri akademik ara\u015ft\u0131rma raporu olarak sunabilen, uluslar aras\u0131 platformlarda edindi\u011fi bilgileri payla\u015fabilecek meslek adamlar\u0131 yeti\u015ftiren; topluma bilim ve e\u011fitim ile hizmet etmeyi ve uluslararas\u0131la\u015fmay\u0131 hedef edinmi\u015f, kendini geli\u015ftiren bir program olmakt\u0131r.<\/p>\n\n

Vizyon<\/strong><\/p>\n\n

\u0130ç Mimarl\u0131k ve Çevre Tasar\u0131m\u0131 ile ilgili alanlarda yap\u0131lan bilimsel çal\u0131\u015fmalar ile topluma ve bilim dünyas\u0131na hizmet eden, ulusal ve uluslararas\u0131 güçlü ili\u015fkilere sahip, evrensel boyutta önde gelen ve tercih edilen sayg\u0131n bir program olmakt\u0131r.<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

Vision<\/strong><\/p>\n\n

The Interior Architecture and Environmental Design Graduate Program aims to become one of the universally leading, preferred and prestigious program in related fields by the generated scientific studies; serve the society and scientific world with strong national and international bonds.<\/p>\n\n

Mission<\/strong><\/p>\n\n

 <\/strong>The Interior Architecture and Environmental Design Graduate Program aims to become a self-expanding program with the aim of serving the society with science and education as well as to become internationalized, by producing professional people of science, who can gain expertise in different fields in the discipline of Interior Architecture and Environmental Design, present original and new information obtained by scientific research methods, who can present original research questions and theories as well as creating original and innovative solutions to these questions, obtain data with reliable analysis methods and present these data as academic research reports as well as present these information in the international platforms.<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 136 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-14 16:45:27 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:17 [parent_id] => [lft] => 3 [rgt] => 4 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => misyon---vizyon-1517410927 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 136 [url] => ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi-ana-bilim-dali [name_en] => Department of Interior Architecture and Environmental Design [type_id] => 12 [parent_id] => 30 [lft] => 135 [rgt] => 136 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 136 [url] => ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi-ana-bilim-dali [name_en] => Department of Interior Architecture and Environmental Design [type_id] => 12 [parent_id] => 30 [lft] => 135 [rgt] => 136 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1