Misyon

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı disiplininin farklı alanlarında uzmanlaşmış, alana bilimsel araştırma yöntemleri ile elde edilmiş özgün ve yeni bilgiler sunabilen, özgün araştırma soruları ve teorileri ortaya koyabilen ve bu sorunlara yaratıcı ve yenilikçi çözüm önerileri geliştirebilen, güvenilir analiz yöntemleri ile veriler elde edebilen ve bu verileri akademik araştırma raporu olarak sunabilen, uluslar arası platformlarda edindiği bilgileri paylaşabilecek meslek adamları yetiştiren; topluma bilim ve eğitim ile hizmet etmeyi ve uluslararasılaşmayı hedef edinmiş, kendini geliştiren bir program olmaktır.

Vizyon

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ile ilgili alanlarda yapılan bilimsel çalışmalar ile topluma ve bilim dünyasına hizmet eden, ulusal ve uluslararası güçlü ilişkilere sahip, evrensel boyutta önde gelen ve tercih edilen saygın bir program olmaktır.