ICM599 - Tez (0 + 0) 80

Tez çalışmalarının değerlendirilmesi.

ICM502 - Tasarım ve İletişim (3 + 0) 5

Tasarım dilinin oluşumunu anlamak için iletişim ve tasarımda kullanılan kuramlar, teoriler ve metodlar; tasarımdaki iletişimsel ölçütlerin oluşumunu anlamak ve yorumlamak için disiplinlerarası anlamsal çalışmalarla, günümüz tasarımlarında gelişen eğilimler; kültürel kodların, tasarım-iletişim ölçütlerinin oluşturduğu tasarım dili; kültür ve/veya im

ICM500 - Seminer (0 + 0) 5

Araştırma konularının içerik ve sunum teknikleri açısından değerlendirilmesi; etkili sunum yapma alışkanlığı kazandırılması.