INTERNSHIP ANNOUNCEMENT

 

Students must download Workplace Approval Form (Annex-1) from the website of the Department and submit it to internship commission till 16.00, Friday, 11 May 2018 after it is signed by employing company or organization. No application shall be accepted after due date.

 

Consult with research assistants Gizem Sazan and Simay Özkan for ICM 299 Internship I (Site);

Gökçe Aykaç and Selcan Cihangiroğlu for ICM 399 Internship II (Atelier),

Özlem Kılıçoğlu and Dilşa Temel Günaydın for ICM 499 III (Office).

 

Internship duration must include a minimum of 20 work days. If employing company is also working on Saturdays, working days and hours must be specified in the acceptance letter to be obtained from workplace.

 

Documents to be submitted to internship commission (any missing document shall invalidate the application):

 

 1. Copy of ID Card
 2. Student Letter
 3. Workplace approval form (1 original and 1 copy) Internship approval document is signed by the chief to whom the intern will report and includes the information about the organization, exact beginning and end dates, weekly working hours and days.  Public holidays are not included in internship days. If students continue internship on weekends, they must also submit a petition signed by the supervisor at the employing company.
 4. Student information form
 5. Transcript (must be up-to-date)
 6. Hard copy of internship report preparation guide

After completion of internship:

Internship report: Students records all works, tasks and responsibilities carried out during the internship indicating their date and time in accordance with internship report preparation guide. Internship reports are prepared digitally and a soft (CD) and hard (spiral) copy is submitted to the commission within registration days in the beginning of academic semester following the end of internship. If internship report is not submitted before due date, internships shall not be accepted.

 

Workplace Internship Evaluation Form: Employing company must fill out, approve and give the Workplace Internship Evaluation Form to the student in a closed envelope (Annex 2). Internship dates and period must be written correctly.

 Important Notes:

 • Students who take courses in summer school should pay attention not to match their summer school academic calendar with internship dates.
 • Since summer internships are prerequisite, students cannot do two internships at the same time.
 • Students cannot do internship abroad as their insurance is not covered.
 • Internship reports must be submitted against signature in person.
 • Students doing internship in the same company must prepare separate and personal report. Only the information regarding employing company can be the same. Interning in the same workplace does not mean that experiences and internship outcomes will be the same. Copied reports shall not be accepted and copying students shall fail the internship.
 • Internship report must not include any plagiarism. If information is deemed necessary, website must be cited and a bibliography section should be created for references.
 • The report must be prepared in the order specified in Internship Report Preparation Guide.
 • Internship done in 2017-2018 summer period must be registered in the ATACS in 2018-2019 Fall Semester.
 • Students must consider the purpose and efficiency of internship in the selection of workplace.

 

Annexes:

Click here to download internship report files.

 App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3672 [title_tr] => Staj Bilgileri [title_en] => Internship [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

29.04.2019
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE STAJ DUYURUSU

Staj yapacak öğrencilerin, “Staj Yeri Kabul Formu”nu (EK 1) bölümün web sayfasından indirip staj yapacağı kurum veya şirkete onaylattıktan sonra en geç 16 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 17:00’ye kadar staj komisyonuna elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

ICM 299 Staj I (Şantiye) Başvurusu Araştırma Görevlileri Gizem Sazan ve Simay Özkan’a,
ICM 399 Staj II (Atölye) Başvurusu Araştırma Görevlileri Gökçe Aykaç ve Selcan Cihangiroğlu’na,
ICM 499 Staj III (Büro) Başvurusu Araştırma Görevlisi Dilşa Günaydın Temel’e yapılacaktır.

Staj tarihleri 20 iş günü esas alınarak belirlenmelidir. Cumartesi günleri staj tarihlerine dahil ise işyeri antetli kağıdına yazılmış, firma kaşesi ve yetkili kişi onaylı dilekçe getirilmeli ve başvuru sürecinde teslim alan ilgiliye iletilmelidir.

Başvuruda Staj Komisyonu’na teslim edilecek belgeler (bu belgelerden herhangi birinin eksik olması halinde başvuru yapılmamış sayılır):

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi (önlü arkalı)
 2. Öğrenci belgesi (üniversitenin öğrenci işlerinden alınır)
 3. Staj yeri kabul formu (aslı ve 1 adet fotokopisi): Stajın yapılacağı kurumu, kesin başlangıç ve bitiş tarihlerini, haftalık çalışma saatlerini belirten, antetli kağıda yazılmış ve staj yeri denetleyecek amir tarafından imzalanmış staj kabul belgesidir. Resmi tatil günleri staj günlerine dahil değildir. İş yeri hafta sonları çalışıyor ve stajyer hafta sonları stajına devam ediyorsa; iş yerindeki staj amirinden antetli kağıda yazılmış ve imzalanmış bir dilekçenin de başvuru formu ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.
 4. Stajyer öğrenci bilgi formu
 5. Transkript (en yakın tarihte basılmış olmalıdır)
 6. Staj raporu hazırlama kılavuzunun çıktısı

Staj tamamlandıktan sonra;
Staj Raporu: Öğrencinin staj süresince yapmış olduğu tüm çalışmaları, görev ve sorumlulukları gün ve saat belirtilerek işlemek ve ilgili belgeleri eklemek üzere bölümün web sayfasında formatı ve içeriği tanımlanan rapordur (staj raporu hazırlama kılavuzu). Staj raporları, bilgisayar ortamında hazırlanır ve stajın yapıldığı dönemi izleyen yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen KAYIT GÜNLERİ İÇERİSİNDE staj komisyonuna bir adet basılı (spirallenmiş cilt) ve bir adet CD halinde elden teslim edilir (CD ve iş yerinden alınan kapalı zarf içerisindeki imzalı değerlendirme formu raporun arka cildine bantlanacaktır). Staj raporları belirtilen süre içinde teslim edilmediği takdirde staj yapılmamış kabul edilir.

İşyeri Staj Değerlendirme Formu: İşyeri staj amiri tarafından gizli olarak doldurulup onaylanarak kapalı bir zarf içerisinde öğrenciye verdiği ve öğrencinin staj raporu ile birlikte Staj Komisyonu’na teslim ettiği formdur (EK 2; web sayfasında). Staj tarihlerinin doğru zaman aralığında yazıldığından emin olunuz.

Önemli Notlar:

 • Yaz okulunda ders alacak öğrenciler, staj tarihlerinin yaz okulu akademik takvimine denk gelmemesine dikkat etmelidirler.
 • Resmi tatil günleri (bayram tatilleri vb.) staj tarihleri belirlenirken dikkate alınmalı, tatil günleri staj zamanına denk getirilmemelidir.
 • Yaz stajları önkoşullu olduğundan 2 staj aynı zamanda yapılamaz, sıradaki staj takip eden yıl içinde yapılmalıdır.
 • Öğrencilerin yurt dışında staj yapmaları, kaza sigortalarının karşılanmaması sebebi ile kabul edilmemektedir.
 • Staj raporları, öğrencinin kendisi tarafından imza karşılığı teslim edilmelidir. 
 • Stajlarını aynı firmada yapmış olan öğrencilerin staj raporlarında bulunan bilgilerin –firma ile ilgili bilgiler dışında- aynı olmaması gerekmektedir. Aynı yerde staj yapılmış olması, edinilen deneyim ve kazanımların da birebir aynı olması anlamına gelmemektedir. Aynı olan raporlar kopya olarak kabul edilecek ve notu “U-Başarısız” olarak değerlendirilecektir.
 • Staj raporunda bulunan hiçbir bilgi, internetten kopyalanmamalıdır. Bilgiler gerekli görülüyor ise, muhakkak internet sitesi kaynak gösterilmeli ve kaynakça bölümü oluşturulup bilgileri verilmelidir. İnternet gibi herhangi bir kaynaktan edinilen her türlü bilginin (firma bilgileri, tanımlar, vb.) nereden edinildiği ilgili yazının sonuna kaynak bilgisi olarak eklenmelidir. Aksi takdirde intihal dolayısıyla komisyon stajı başarısız (U) olarak kabul etme hakkına sahiptir.
 • Staj raporu, Staj Raporu Hazırlama Kılavuzunda verilen başlıkları takip eder içerikte hazırlanmalıdır. Kılavuzdaki her madde bir başlıktır (bölüm). Bu başlıkların altına istenilen bilgiler eklenmelidir. Raporlar bölüm eksiği olmadan hazırlanarak teslim edilmelidir.
 • 2018-2019 yaz döneminde yapılan stajın, 2019-2020 Güz Dönemi ders kayıt işlemleri sırasında alınan derslerden biri olarak ATACS sistemine girilmesi gerekmektedir. 
 • Staj yeri belirlenirken, yapılacak olan stajın içeriğinin uygunluğuna dikkat edilmeli ve staj döneminin verimli bir şekilde sürdürülmesini sağlayacak staj yeri seçilmesine özen gösterilmelidir. 

 

EKLER:

Staj Yeri Kabul Formu (EK 1)

İşyeri Staj Değerlendirme Formu (EK 2)

Stajyer Öğrenci Bilgi Formu

Staj Raporu Hazırlama Kılavuzu

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

INTERNSHIP ANNOUNCEMENT

 

Students must download Workplace Approval Form (Annex-1) from the website of the Department and submit it to internship commission till 16.00, Friday, 11 May 2018 after it is signed by employing company or organization. No application shall be accepted after due date.

 

Consult with research assistants Gizem Sazan and Simay Özkan for ICM 299 Internship I (Site);

Gökçe Aykaç and Selcan Cihangiroğlu for ICM 399 Internship II (Atelier),

Özlem Kılıçoğlu and Dilşa Temel Günaydın for ICM 499 III (Office).

 

Internship duration must include a minimum of 20 work days. If employing company is also working on Saturdays, working days and hours must be specified in the acceptance letter to be obtained from workplace.

 

Documents to be submitted to internship commission (any missing document shall invalidate the application):

 

 1. Copy of ID Card
 2. Student Letter
 3. Workplace approval form (1 original and 1 copy) Internship approval document is signed by the chief to whom the intern will report and includes the information about the organization, exact beginning and end dates, weekly working hours and days.  Public holidays are not included in internship days. If students continue internship on weekends, they must also submit a petition signed by the supervisor at the employing company.
 4. Student information form
 5. Transcript (must be up-to-date)
 6. Hard copy of internship report preparation guide

After completion of internship:

Internship report: Students records all works, tasks and responsibilities carried out during the internship indicating their date and time in accordance with internship report preparation guide. Internship reports are prepared digitally and a soft (CD) and hard (spiral) copy is submitted to the commission within registration days in the beginning of academic semester following the end of internship. If internship report is not submitted before due date, internships shall not be accepted.

 

Workplace Internship Evaluation Form: Employing company must fill out, approve and give the Workplace Internship Evaluation Form to the student in a closed envelope (Annex 2). Internship dates and period must be written correctly.

 Important Notes:

 • Students who take courses in summer school should pay attention not to match their summer school academic calendar with internship dates.
 • Since summer internships are prerequisite, students cannot do two internships at the same time.
 • Students cannot do internship abroad as their insurance is not covered.
 • Internship reports must be submitted against signature in person.
 • Students doing internship in the same company must prepare separate and personal report. Only the information regarding employing company can be the same. Interning in the same workplace does not mean that experiences and internship outcomes will be the same. Copied reports shall not be accepted and copying students shall fail the internship.
 • Internship report must not include any plagiarism. If information is deemed necessary, website must be cited and a bibliography section should be created for references.
 • The report must be prepared in the order specified in Internship Report Preparation Guide.
 • Internship done in 2017-2018 summer period must be registered in the ATACS in 2018-2019 Fall Semester.
 • Students must consider the purpose and efficiency of internship in the selection of workplace.

 

Annexes:

Click here to download internship report files.

 

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 17 [start] => [end] => [created_at] => 2018-06-04 15:57:04 [updated_at] => 2019-10-03 14:45:07 [parent_id] => [lft] => 27 [rgt] => 28 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => staj-ile-ilgili-bilgili-1528127824 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 16 [name_en] => Fine Arts Design & Architecture [url] => gsf [type] => ) [1] => Array ( [id] => 17 [name_en] => Interior Architecture and Environmental Design [url] => ict [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3672 [title_tr] => Staj Bilgileri [title_en] => Internship [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

29.04.2019
\n\u0130Ç M\u0130MARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ Ö\u011eRENC\u0130LER\u0130NE STAJ DUYURUSU<\/p>\n\n

Staj yapacak ö\u011frencilerin, “Staj Yeri Kabul Formu”nu (EK 1)<\/strong> bölümün web sayfas\u0131ndan indirip staj yapaca\u011f\u0131 kurum veya \u015firkete onaylatt\u0131ktan sonra en geç 16 May\u0131s 2019 Per\u015fembe günü saat 17:00<\/strong>’ye kadar staj komisyonuna elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yap\u0131lacak ba\u015fvurular kabul edilmeyecektir.
\n
\nICM 299 Staj I (\u015eantiye) Ba\u015fvurusu Ara\u015ft\u0131rma Görevlileri Gizem Sazan ve Simay Özkan’a,
\nICM 399 Staj II (Atölye) Ba\u015fvurusu Ara\u015ft\u0131rma Görevlileri Gökçe Aykaç ve Selcan Cihangiro\u011flu’na,
\nICM 499 Staj III (Büro) Ba\u015fvurusu Ara\u015ft\u0131rma Görevlisi Dil\u015fa Günayd\u0131n Temel’e yap\u0131lacakt\u0131r.
\n
\nStaj tarihleri 20 i\u015f günü esas al\u0131narak belirlenmelidir. Cumartesi günleri staj tarihlerine dahil ise i\u015fyeri antetli ka\u011f\u0131d\u0131na yaz\u0131lm\u0131\u015f, firma ka\u015fesi ve yetkili ki\u015fi onayl\u0131 dilekçe getirilmeli ve ba\u015fvuru sürecinde teslim alan ilgiliye iletilmelidir.<\/strong><\/p>\n\n

Ba\u015fvuruda Staj Komisyonu’na teslim edilecek belgeler (bu belgelerden herhangi birinin eksik olmas\u0131 halinde ba\u015fvuru yap\u0131lmam\u0131\u015f say\u0131l\u0131r):<\/strong><\/p>\n\n

  \n\t
 1. Nüfus cüzdan\u0131 fotokopisi (önlü arkal\u0131)<\/li>\n\t
 2. Ö\u011frenci belgesi (üniversitenin ö\u011frenci i\u015flerinden al\u0131n\u0131r)<\/li>\n\t
 3. Staj yeri kabul formu (asl\u0131 ve 1 adet fotokopisi): Staj\u0131n yap\u0131laca\u011f\u0131 kurumu, kesin ba\u015flang\u0131ç ve biti\u015f tarihlerini, haftal\u0131k çal\u0131\u015fma saatlerini belirten, antetli ka\u011f\u0131da yaz\u0131lm\u0131\u015f ve staj yeri denetleyecek amir taraf\u0131ndan imzalanm\u0131\u015f staj kabul belgesidir. Resmi tatil günleri staj günlerine dahil de\u011fildir. \u0130\u015f yeri hafta sonlar\u0131 çal\u0131\u015f\u0131yor ve stajyer hafta sonlar\u0131 staj\u0131na devam ediyorsa; i\u015f yerindeki staj amirinden antetli ka\u011f\u0131da yaz\u0131lm\u0131\u015f ve imzalanm\u0131\u015f bir dilekçenin de ba\u015fvuru formu ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.<\/li>\n\t
 4. Stajyer ö\u011frenci bilgi formu<\/li>\n\t
 5. Transkript (en yak\u0131n tarihte bas\u0131lm\u0131\u015f olmal\u0131d\u0131r)<\/li>\n\t
 6. Staj raporu haz\u0131rlama k\u0131lavuzunun ç\u0131kt\u0131s\u0131<\/li>\n<\/ol>\n\n

  Staj tamamland\u0131ktan sonra;<\/strong>
  \nStaj Raporu<\/strong>: Ö\u011frencinin staj süresince yapm\u0131\u015f oldu\u011fu tüm çal\u0131\u015fmalar\u0131, görev ve sorumluluklar\u0131 gün ve saat belirtilerek i\u015flemek ve ilgili belgeleri eklemek üzere bölümün web sayfas\u0131nda format\u0131 ve içeri\u011fi tan\u0131mlanan rapordur (staj raporu haz\u0131rlama k\u0131lavuzu). Staj raporlar\u0131, bilgisayar ortam\u0131nda haz\u0131rlan\u0131r ve staj\u0131n yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 dönemi izleyen yar\u0131y\u0131l\u0131n ba\u015f\u0131nda akademik takvimde belirtilen KAYIT GÜNLER\u0130 \u0130ÇER\u0130S\u0130NDE staj komisyonuna bir adet bas\u0131l\u0131 (spirallenmi\u015f cilt) ve bir adet CD halinde elden teslim edilir (CD ve i\u015f yerinden al\u0131nan kapal\u0131 zarf içerisindeki imzal\u0131 de\u011ferlendirme formu raporun arka cildine bantlanacakt\u0131r). Staj raporlar\u0131 belirtilen süre içinde teslim edilmedi\u011fi takdirde staj yap\u0131lmam\u0131\u015f kabul edilir.<\/strong>
  \n
  \n\u0130\u015fyeri Staj De\u011ferlendirme Formu<\/strong>: \u0130\u015fyeri staj amiri taraf\u0131ndan gizli olarak doldurulup onaylanarak kapal\u0131 bir zarf içerisinde ö\u011frenciye verdi\u011fi ve ö\u011frencinin staj raporu ile birlikte Staj Komisyonu’na teslim etti\u011fi formdur (EK 2; web sayfas\u0131nda<\/strong>). Staj tarihlerinin do\u011fru zaman aral\u0131\u011f\u0131nda yaz\u0131ld\u0131\u011f\u0131ndan emin olunuz.
  \n
  \nÖnemli Notlar:<\/strong><\/p>\n\n