29.04.2019
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE STAJ DUYURUSU

Staj yapacak öğrencilerin, “Staj Yeri Kabul Formu”nu (EK 1) bölümün web sayfasından indirip staj yapacağı kurum veya şirkete onaylattıktan sonra en geç 16 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 17:00’ye kadar staj komisyonuna elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

ICM 299 Staj I (Şantiye) Başvurusu Araştırma Görevlileri Gizem Sazan ve Simay Özkan’a,
ICM 399 Staj II (Atölye) Başvurusu Araştırma Görevlileri Gökçe Aykaç ve Selcan Cihangiroğlu’na,
ICM 499 Staj III (Büro) Başvurusu Araştırma Görevlisi Dilşa Günaydın Temel’e yapılacaktır.

Staj tarihleri 20 iş günü esas alınarak belirlenmelidir. Cumartesi günleri staj tarihlerine dahil ise işyeri antetli kağıdına yazılmış, firma kaşesi ve yetkili kişi onaylı dilekçe getirilmeli ve başvuru sürecinde teslim alan ilgiliye iletilmelidir.

Başvuruda Staj Komisyonu’na teslim edilecek belgeler (bu belgelerden herhangi birinin eksik olması halinde başvuru yapılmamış sayılır):

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi (önlü arkalı)
 2. Öğrenci belgesi (üniversitenin öğrenci işlerinden alınır)
 3. Staj yeri kabul formu (aslı ve 1 adet fotokopisi): Stajın yapılacağı kurumu, kesin başlangıç ve bitiş tarihlerini, haftalık çalışma saatlerini belirten, antetli kağıda yazılmış ve staj yeri denetleyecek amir tarafından imzalanmış staj kabul belgesidir. Resmi tatil günleri staj günlerine dahil değildir. İş yeri hafta sonları çalışıyor ve stajyer hafta sonları stajına devam ediyorsa; iş yerindeki staj amirinden antetli kağıda yazılmış ve imzalanmış bir dilekçenin de başvuru formu ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.
 4. Stajyer öğrenci bilgi formu
 5. Transkript (en yakın tarihte basılmış olmalıdır)
 6. Staj raporu hazırlama kılavuzunun çıktısı

Staj tamamlandıktan sonra;
Staj Raporu: Öğrencinin staj süresince yapmış olduğu tüm çalışmaları, görev ve sorumlulukları gün ve saat belirtilerek işlemek ve ilgili belgeleri eklemek üzere bölümün web sayfasında formatı ve içeriği tanımlanan rapordur (staj raporu hazırlama kılavuzu). Staj raporları, bilgisayar ortamında hazırlanır ve stajın yapıldığı dönemi izleyen yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen KAYIT GÜNLERİ İÇERİSİNDE staj komisyonuna bir adet basılı (spirallenmiş cilt) ve bir adet CD halinde elden teslim edilir (CD ve iş yerinden alınan kapalı zarf içerisindeki imzalı değerlendirme formu raporun arka cildine bantlanacaktır). Staj raporları belirtilen süre içinde teslim edilmediği takdirde staj yapılmamış kabul edilir.

İşyeri Staj Değerlendirme Formu: İşyeri staj amiri tarafından gizli olarak doldurulup onaylanarak kapalı bir zarf içerisinde öğrenciye verdiği ve öğrencinin staj raporu ile birlikte Staj Komisyonu’na teslim ettiği formdur (EK 2; web sayfasında). Staj tarihlerinin doğru zaman aralığında yazıldığından emin olunuz.

Önemli Notlar:

 • Yaz okulunda ders alacak öğrenciler, staj tarihlerinin yaz okulu akademik takvimine denk gelmemesine dikkat etmelidirler.
 • Resmi tatil günleri (bayram tatilleri vb.) staj tarihleri belirlenirken dikkate alınmalı, tatil günleri staj zamanına denk getirilmemelidir.
 • Yaz stajları önkoşullu olduğundan 2 staj aynı zamanda yapılamaz, sıradaki staj takip eden yıl içinde yapılmalıdır.
 • Öğrencilerin yurt dışında staj yapmaları, kaza sigortalarının karşılanmaması sebebi ile kabul edilmemektedir.
 • Staj raporları, öğrencinin kendisi tarafından imza karşılığı teslim edilmelidir. 
 • Stajlarını aynı firmada yapmış olan öğrencilerin staj raporlarında bulunan bilgilerin –firma ile ilgili bilgiler dışında- aynı olmaması gerekmektedir. Aynı yerde staj yapılmış olması, edinilen deneyim ve kazanımların da birebir aynı olması anlamına gelmemektedir. Aynı olan raporlar kopya olarak kabul edilecek ve notu “U-Başarısız” olarak değerlendirilecektir.
 • Staj raporunda bulunan hiçbir bilgi, internetten kopyalanmamalıdır. Bilgiler gerekli görülüyor ise, muhakkak internet sitesi kaynak gösterilmeli ve kaynakça bölümü oluşturulup bilgileri verilmelidir. İnternet gibi herhangi bir kaynaktan edinilen her türlü bilginin (firma bilgileri, tanımlar, vb.) nereden edinildiği ilgili yazının sonuna kaynak bilgisi olarak eklenmelidir. Aksi takdirde intihal dolayısıyla komisyon stajı başarısız (U) olarak kabul etme hakkına sahiptir.
 • Staj raporu, Staj Raporu Hazırlama Kılavuzunda verilen başlıkları takip eder içerikte hazırlanmalıdır. Kılavuzdaki her madde bir başlıktır (bölüm). Bu başlıkların altına istenilen bilgiler eklenmelidir. Raporlar bölüm eksiği olmadan hazırlanarak teslim edilmelidir.
 • 2018-2019 yaz döneminde yapılan stajın, 2019-2020 Güz Dönemi ders kayıt işlemleri sırasında alınan derslerden biri olarak ATACS sistemine girilmesi gerekmektedir. 
 • Staj yeri belirlenirken, yapılacak olan stajın içeriğinin uygunluğuna dikkat edilmeli ve staj döneminin verimli bir şekilde sürdürülmesini sağlayacak staj yeri seçilmesine özen gösterilmelidir. 

 

EKLER:

Staj Yeri Kabul Formu (EK 1)

İşyeri Staj Değerlendirme Formu (EK 2)

Stajyer Öğrenci Bilgi Formu

Staj Raporu Hazırlama Kılavuzu