18.05.2021

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE STAJ DUYURUSU

 

2021-2022 Güz Dönemi derslerine işlenmek üzere 2021 Yaz Döneminde staj yapmak isteyen öğrencilerimiz, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin farkında olarak, gerekli sağlık koşullarını sağlayan firmalarda önlemlerini alarak stajlarını yapabileceklerdir.

Staj yapmak isteyen öğrencilerimizin aşağıdaki metni dikkatle okumaları ve başvuru adımlarını izlemeleri önemlidir:

Staj yapacak öğrencilerin, “Staj Yeri Kabul Formu”nu (EK 1) bölümün web sayfasından indirip staj yapacağı kurum veya şirkete onaylattıktan sonra en geç 11 Haziran Cuma 2021 günü saat 17:00’ye kadar Moodle’da açılan ilgili stajın ilgili modülüne yüklemeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru için önemli noktalar:

 1. İlgili yaz stajı dersine (ICM299-ICM399-ICM499) moodle sistemi üzerinden kayıt yapılacaktır.
 2. Başvuru için hazırlanan belgelerde imzalanacak olan kısımlar ıslak imzalı halleri ile taranarak PDF formatına getirilecektir.
 3. Tüm başvuru evrakları hazırlanıp tamamlandıktan sonra PDF formatına çevrilecek, hazırlanan bu evraklar birleştirilerek PDF formatında tek bir dosya haline getirilerek başvuru yapan öğrencinin adı ile kaydedilecektir. Birleştirilen pdf belgesinin adı şu şekilde olmalıdır:

Öğrenci adı soyadı_ yapacağı stajın kodu_başvuru (örnek: AliYılmaz_ICM399_Başvuru)

Yaz stajına başvuru yapan öğrencilerimiz gerekli durumlarda moodle üzerinden iletişim kurabilecektir. Stajlar ile ilgilenen hocalarımız aşağıda belirtilmiştir.

ICM 299 Staj I (Şantiye): Araş. Gör. Simay Özkan simay.ozkan@atilim.edu.tr  ve Araş. Gör. Doğan Can Hatunoğlu can.hatunoglu@atilim.edu.tr


ICM 399 Staj II (Atölye): Araş. Gör. Dilek Şahin dilek.sahin@atilim.edu.tr


ICM 499 Staj III (Büro): Araş. Gör. Gizem Sazan Yakupoğlu gizem.sazan@atilim.edu.tr

Staj tarihleri 20 iş günü esas alınarak belirlenmelidir. Cumartesi günleri staj tarihlerine dahil ise işyeri antetli kağıdına yazılmış, firma kaşesi ve yetkili kişi onaylı dilekçe getirilmeli ve başvuru sürecinde ilgili başvuru belgelerine eklenmelidir.  Bayramlar, Pazar günleri ve resmi tatil günleri staj süresine dâhil edilmemektedir.

Başvuruda Staj Komisyonu’na teslim edilecek belgeler (bu belgelerden herhangi birinin eksik olması halinde başvuru yapılmamış sayılır):

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi (önlü arkalı)
 2. Öğrenci belgesi
 3. Staj yeri kabul formu: Stajın yapılacağı kurumu, kesin başlangıç ve bitiş tarihlerini, haftalık çalışma saatlerini belirten, antetli kağıda yazılmış ve staj yeri denetleyecek amir tarafından imzalanmış staj kabul belgesidir. Resmi tatil günleri staj günlerine dahil değildir. İş yeri hafta sonları çalışıyor ve stajyer hafta sonları stajına devam ediyorsa; iş yerindeki staj amirinden antetli kağıda yazılmış ve imzalanmış bir dilekçenin de başvuru formu ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir. Islak imzalı olması önemlidir. Islak imzalı belge taranarak başvuru belgelerine eklenmelidir.
 4. Stajyer öğrenci bilgi formu: tüm alanların doldurulması gereklidir.
 5. Transkript (en yakın tarihte basılmış olmalıdır)

Staj tamamlandıktan sonra teslim edilmesi gerekenler;

1. Staj Raporu: Öğrencinin staj süresince yapmış olduğu tüm çalışmaları, görev ve sorumlulukları gün ve saat belirtilerek işlemek ve ilgili belgeleri eklemek üzere bölümün web sayfasında formatı ve içeriği tanımlanan rapordur (staj raporu hazırlama kılavuzu). Staj raporları, bilgisayar ortamında hazırlanır ve stajın yapıldığı dönemi izleyen yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen KAYIT GÜNLERİ İÇERİSİNDE staj komisyonuna teslim edilir.

Staj raporları belirtilen süre içinde teslim edilmediği takdirde staj yapılmamış kabul edilir.

Staj raporlarının teslimi ile ilgili bilgiler bölüm tarafından süreç içerisinde ayrıca duyurulacaktır.

2. İşyeri Staj Değerlendirme Formu: İşyeri staj amiri tarafından gizli olarak doldurulup onaylanarak kapalı bir zarf içerisinde öğrenciye verdiği ve öğrencinin staj raporu ile birlikte Staj Komisyonu’na teslim ettiği formdur (EK 2; web sayfasında). Staj tarihlerinin doğru zaman aralığında yazıldığından emin olunuz.

Önemli Notlar:

 • Yaz okulunda ders alacak öğrenciler, staj tarihlerinin yaz okulu akademik takvimine denk gelmemesine dikkat etmelidirler.
 • Resmi tatil günleri (bayram tatilleri vb.) staj tarihleri belirlenirken dikkate alınmalı, tatil günleri staj zamanına denk getirilmemelidir.
 • Yaz stajları ön koşullu olduğundan 2 staj aynı zamanda yapılamaz, sıradaki staj takip eden yıl içinde yapılmalıdır.
 • Öğrencilerin yurt dışında staj yapmaları, kaza sigortalarının karşılanmaması sebebi ile kabul edilmemektedir.
 • Staj raporları, öğrencinin kendisi tarafından imza karşılığı teslim edilmeli veya moodle sistemi üzerinden belirtilen süreler içerisinde ilgili modüle yüklenmelidir. 
 • Stajlarını aynı firmada yapmış olan öğrencilerin staj raporlarında bulunan bilgilerin –firma ile ilgili bilgiler dışında- aynı olmaması gerekmektedir. Aynı yerde staj yapılmış olması, edinilen deneyim ve kazanımların da birebir aynı olması anlamına gelmemektedir. Aynı olan raporlar kopya olarak kabul edilecek ve notu “U-Başarısız” olarak değerlendirilecektir.
 • Staj raporunda bulunan hiçbir bilgi, internetten kopyalanmamalıdır. Bilgiler gerekli görülüyor ise, muhakkak internet sitesi kaynak gösterilmeli ve kaynakça bölümü oluşturulup bilgileri verilmelidir. İnternet gibi herhangi bir kaynaktan edinilen her türlü bilginin (firma bilgileri, tanımlar, vb.) nereden edinildiği ilgili yazının sonuna kaynak bilgisi olarak eklenmelidir. Aksi takdirde intihal dolayısıyla komisyon stajı başarısız (U) olarak kabul etme hakkına sahiptir.
 • Staj raporu, Staj Raporu Hazırlama Kılavuzunda verilen başlıkları takip eder içerikte hazırlanmalıdır. Kılavuzdaki her madde bir başlıktır (bölüm). Bu başlıkların altına istenilen bilgiler eklenmelidir. Raporlar bölüm eksiği olmadan hazırlanarak teslim edilmelidir.
 • 2020-2021 yaz döneminde yapılan stajın, 2021-2022 Güz Dönemi ders kayıt işlemleri sırasında alınan derslerden biri olarak ATACS sistemine girilmesi gerekmektedir. 
 • Staj yeri belirlenirken, yapılacak olan stajın içeriğinin uygunluğuna dikkat edilmeli ve staj döneminin verimli bir şekilde sürdürülmesini sağlayacak staj yeri seçilmesine özen gösterilmelidir. 

 

EKLER: 

İş Yeri Kabul Formu (EK1)

İş Yeri Kabul Formu (EK2)

Staj Raporu Hazırlama Kılavuzu

Stajyer Öğrenci Bilgi Formu