İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE STAJ DUYURUSU

02 Mayıs 2024

 

2024-2025 Güz Dönemi derslerine işlenmek üzere 2024 Yaz Döneminde staj yapacak olan öğrencilerimizin aşağıdaki metni dikkatle okumaları ve başvuru adımlarını izlemeleri önemlidir:

Staj yapacak öğrencilerin, “Staj Bilgi Formu”nu (EK 1) bölümün web sayfasından indirip staj yapacağı kurum veya şirkete onaylattıktan sonra en geç 31 Mayıs 2024, Cuma günü saat 17:00’ye kadar ilgili stajın başvuru evraklarını teslim alan öğretim elemanına elden teslim etmesi gerekmektedir.

Elden teslimi yapılan evrakların taranmış kopyalarının 31 Mayıs 2024, Cuma günü saat 17:00’ye kadar ilgili staj için Moodle’da açılan ilgili modüle de yüklenmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru için önemli noktalar:

1. Öğrenci ilgili yaz stajı dersine (ICM299-ICM399-ICM499) moodle sistemi üzerinden kayıt yapmalıdır.

2. Başvuru için hazırlanan belgeler eksiksiz hazırlanmalıdır. Staj başvuru belgelerinin aslı elden teslim edilecektir. Belgeler ıslak imzalı halleri ile taratılarak birleştirilmiş tek bir pdf dosyası halinde ilgili stajın moodle dersinde açılmış olan başvuru modülüne yüklenecektir.

3. Birleştirilen pdf belgesinin adı şu şekilde olmalıdır:

Öğrenci adı soyadı_ yapacağı stajın kodu_başvuru (örnek: AliYılmaz_ICM399_Başvuru)

Yaz stajına başvuru yapan öğrencilerimiz gerekli durumlarda moodlesistemi veya mail üzerinden iletişim kurabilecektir. Stajlar ile ilgilenen hocalarımız aşağıda belirtilmiştir:

ICM 299 Staj I (Şantiye): Araş. Gör. Simay Özkan simay.ozkan@atilim.edu.tr  ve Araş. Gör. Büşra Erdoğan busra.erdogan@atilim.edu.tr

ICM 399 Staj II (Atölye): Araş. Gör. İpek Şengül ipek.sengul@atilim.edu.tr

ICM 499 Staj III (Büro): Araş. Gör. Dilek Şahin dilek.sahin@atilim.edu.tr

 

Staj tarihleri 20 iş günü esas alınarak belirlenmelidir. Cumartesi günleri staj tarihlerine dahil ise işyeri antetli kağıdına yazılmış, firma kaşesi ve yetkili kişi onaylı dilekçe getirilmeli ve başvuru sürecinde ilgili başvuru belgelerine eklenmelidir.  Bayramlar, Pazar günleri ve resmi tatil günleri staj süresine dâhil edilmemektedir. Başvuru tarihi ve staj başlangıç tarihi arasında en az 7 gün süre olmalıdır.

Başvuruda Staj Komisyonu’na (stajdan sorumlu öğretim elemanlarına) teslim edilecek belgeler (bu belgelerden herhangi birinin eksik olması halinde başvuru yapılmamış sayılır):

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi (önlü arkalı)
 2. Staj Bilgi Formu: Stajın yapılacağı kurumu, kesin başlangıç ve bitiş tarihlerini, haftalık çalışma saatlerini belirten, antetli kağıda yazılmış ve staj yeri denetleyecek amir tarafından imzalanmış staj kabul belgesidir. Resmi tatil günleri staj günlerine dahil değildir. İş yeri hafta sonları çalışıyor ve stajyer hafta sonları stajına devam ediyorsa; iş yerindeki staj amirinden şirketin antetli kağıdına yazılmış ve imzalanmış bir dilekçenin de başvuru formu ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir. Islak imzalı olması önemlidir. Islak imzalı belge taranarak başvuru belgelerine eklenmelidir.
 3. Transkript (en yakın tarihte basılmış olmalıdır)

Staj tamamlandıktan sonra teslim edilmesi gerekenler;


1.Staj Raporu: Öğrencinin staj süresince yapmış olduğu tüm çalışmaları, görev ve sorumlulukları gün ve saat belirtilerek işlemek ve ilgili belgeleri eklemek üzere bölümün web sayfasında formatı ve içeriği tanımlanan rapordur (staj raporu hazırlama kılavuzu). Staj raporları, bilgisayar ortamında hazırlanır ve stajın yapıldığı dönemi izleyen yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen KAYIT GÜNLERİ İÇERİSİNDE staj komisyonuna teslim edilir.

Staj raporları belirtilen süre içinde teslim edilmediği takdirde staj yapılmamış kabul edilir.

Staj raporlarının teslimi ile ilgili bilgiler bölüm tarafından süreç içerisinde ayrıca duyurulacaktır.

2.İşyeri Stajyer Öğrenci Değerlendirme Formu: İşyeri staj amiri tarafından doldurulup onaylanarak (ıslak imzalı ve kaşeli) staj raporunun sonuna eklenecektir (EK 2; web sayfasında). Staj tarihlerinin doğru zaman aralığında yazıldığından ve staj amirinin imzası ile ad-soyad bilgilerinin yazdığından emin olunuz.


3. ICM Öğrenciler İçin İşyeri Staj Değerlendime Formu: Staj raporları teslim edilirken rapordan ayrı bir belge halinde bu formda rapor teslimi için açılan modüle eklenmelidir.

Staj bitiminde öğrenciler toplamda iki belge teslimi yapacaklardır: 1.Staj raporu (son sayfasında İşyeri Stajyer Öğrenci Değerlendirme Formu yer almalıdır). 2. ICM Öğrenciler İçin İşyeri Staj Değerlendirme Formu (Doldurulup ıslak imzalı olarak taratılmalı, PDF formatında yüklenmelidir).


Önemli Notlar:

 • Yaz okulunda ders alacak öğrenciler, staj tarihlerinin yaz okulu akademik takvimine denk gelmemesine dikkat etmelidirler.
 • Resmi tatil günleri (bayram tatilleri vb.) staj tarihleri belirlenirken dikkate alınmalı, tatil günleri staj zamanına denk getirilmemelidir.
 • Yaz stajları ön koşullu olduğundan 2 staj aynı zamanda yapılamaz, sıradaki staj takip eden yıl içinde yapılmalıdır.
 • Öğrencilerin yurt dışında staj yapmaları, kaza sigortalarının karşılanmaması sebebi ile kabul edilmemektedir.
 • Staj raporları, öğrencinin kendisi tarafından imza karşılığı teslim edilmeli veya moodle sistemi üzerinden belirtilen süreler içerisinde ilgili modüle yüklenmelidir. 
 • Stajlarını aynı firmada yapmış olan öğrencilerin staj raporlarında bulunan bilgilerin –firma ile ilgili bilgiler dışında- aynı olmaması gerekmektedir. Aynı yerde staj yapılmış olması, edinilen deneyim ve kazanımların da birebir aynı olması anlamına gelmemektedir. Aynı olan raporlar kopya olarak kabul edilecek ve notu “U-Başarısız” olarak değerlendirilecektir.
 • Staj raporunda bulunan hiçbir bilgi, internetten kopyalanmamalıdır. Bilgiler gerekli görülüyor ise, muhakkak internet sitesi kaynak gösterilmeli ve kaynakça bölümü oluşturulup bilgileri verilmelidir. İnternet gibi herhangi bir kaynaktan edinilen her türlü bilginin (firma bilgileri, tanımlar, vb.) nereden edinildiği ilgili yazının sonuna kaynak bilgisi olarak eklenmelidir. Aksi takdirde intihal dolayısıyla komisyon stajı başarısız (U) olarak kabul etme hakkına sahiptir.
 • Staj raporu, Staj Dosyası Hazırlama Kılavuzunda verilen başlıkları takip eder içerikte hazırlanmalıdır. Kılavuzdaki her madde bir başlıktır (bölüm). Bu başlıkların altına istenilen bilgiler eklenmelidir. Raporlar bölüm eksiği olmadan hazırlanarak teslim edilmelidir.
 • 2023-2024 yaz döneminde yapılan stajın, 2024-2025 Güz Dönemi ders kayıt işlemleri sırasında alınan derslerden biri olarak ATACS sistemine girilmesi gerekmektedir.
 • Staj yeri belirlenirken, yapılacak olan stajın içeriğinin uygunluğuna dikkat edilmeli ve staj döneminin verimli bir şekilde sürdürülmesini sağlayacak staj yeri seçilmesine özen gösterilmelidir.