Doç. Dr. Elif GÜNEŞ / Bölüm Başkanı, Dekan Yardımcısı

/ +90 (312) 586 8908


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Mimari Tasarım, İçmimarlık, İç Mekân Tasarımı, İç Mekân Tasarımında Renk, Renk ve Aydınlatma, Mekân Algısı, Yön Bulma Sistemleri, Evrensel Tasarım.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. İpek MEMİKOĞLU

/ +90 (312) 586 8941


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : İç Mimari Tasarım, Yön Bulma ve Yön Bulma Sistemleri, Sanal Ortamlar, Mekan Algısı, Evrensel Tasarım, Çevre Psikolojisi.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Çılga RESULOĞLU

/ +90 (312) 586 8915


Lisans, Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kentsel tasarım, Kent tarihi, Mimarlık tarihi, Kamusal alan,Yaya mekanları, Temel tasarım ve temel tasarım eğitimi, Kentsel peyzaj ,İç mekan ve peyzaj.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Çağrı BULHAZ

/ +90 (312) 586 8944


Lisans: Çankaya Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : İç Mekan Tasarımı, Yapı ve Çevre İlişkisi, Sürdürülebilir Yapı Tasarımı, Modüler Tasarım, Malzeme Bilgisi, Temel Tasarım.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Nur AYKAÇ

/ +90 (312) 586 8920


Lisans: Çankaya Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : İç Mimarlık Eğitimi, İç Mimarlık Eğitiminde Yeni Teknolojiler, Gerçeklik Teknolojileri ve Mekan Algısı, Kuşaklar Kuramı, Mekansal Açıklıklar ve Mekan Oluşumları.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Melike Selcan CİHANGİROĞLU

/ +90 (312) 586 8965


Lisans: Çankaya Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Bellek Kavramı, Kolektif Bellek, Bellek Mekanları, Mekansal bellek, Çevre Estetiği, Çevre ve Kent İlişkisi, Mekân Analizleri, Mekân ve Tasarım İlişkisi, Mekânda Anlam ve Değer Olguları, İç Mekân Tasarımı, İç Mimarlık.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Dilşa GÜNAYDIN TEMEL

/ +90 (312) 586 8914


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Çankaya Üniversitesi

Araştırma Konuları : Tasarımda Modülerlik, İç Mekan Tasarımı, Türkiye’deki Suriyeli Göçmenler, Entegrasyon Stratejileri, Barınma ve Konaklama Faktörleri.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Doğan Can HATUNOĞLU

/ +90 (312) 586 8924


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Tasarım Demokratikleşmesi, Kullanıcı Deneyimi Pratikleri, Tasarımda İşbirliği, Tasarım Eğitimi, Tasarımda Dijital Araç ve Teknolojiler, İç Mimarlık.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Gizem YAKUPOĞLU

/ +90 (312) 586 8934


Lisans: Başkent Üniversitesi Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Türkiye’de Modern Mimarlık, Mimarlık ve İç Mimarlık Tarihi, Yirminci Yüzyıl Mimarlığı, Temsil ve Kültürel Temsil, Görsel ve Yazılı Medyalarda Mimarlık ve İç Mimarlık Anlatıları, Mimarlık Historiyografisi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Özlem Nur ASLANTAMER

/ +90 (312) 586 8929


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans: Çankaya Üniversitesi Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : İç Mekân Kurgusu ve Tasarımı; Ticari Mekanlar, Hastane ve Sağlık Yapıları, Konaklama Tesisleri ve Otel Yapıları, İç Mekânda Peyzaj Tasarımı, Tasarımda Modülerlik- CAD, BIM, Tasarımda Yapay Zekâ.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Simay ÖZKAN BİLGİÇ

/ +90 (312) 586 8933


Lisans: Anadolu Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Anadolu Üniversitesi

Araştırma Konuları : İç Mekan Tasarımı, Hastane Tasarımı, Sağlık Kampüsleri, Enstalasyon/Yerleştirme Sanatı, Sanat Mekanları, Mekana Özgü Sanat Eserleri, Sanat ve Mekan, Mekan Algısı, Temel Tasarım Eğitimi.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Büşra Nur ERDOĞAN

/ +90 (312) 586 8973


Lisans: Anadolu Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Konuları : İç Tasarım, Sürdürülebilir Tasarım İlkeleri, Felsefe ve İç Mimarlık.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Dilek ŞAHİN

/ +90 (312) 586 8933


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Konuları : Kamusal Mekân, Gündelik Hayat ve Mekân Pratikleri, Mekân–Kültür- Kimlik Etkileşimi, Sağlık Mekânlarında İç Mekân Tasarımı, Bakımevlerinde İç Mekân Yaşam Kalitesinin Arttırılması.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. İpek ŞENGÜL

/ +90 (312) 586 8973


Lisans, Yüksek Lisans: Çankaya Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Doğal Aydınlatma, Doğal Aydınlatma Stratejileri, Mimari Aydınlatma, İç Mekan Çevre Kalitesi, İç Mekan Tasarımı.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Şule PFEIFFER / Diğer Bölümlerden Ders Veren Öğretim Elemanı

/ +90 (312) 586 8909


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Viyana Üniversitesi

Araştırma Konuları : Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Tarihi Çevre Koruma, Kültürel Miras Yönetimi, Kent Tarihi ve Arkeolojisi- Kent-Ticaret-Mekan, Sanat-Mimarlık-Propaganda.

Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Gözen GÜNER AKTAŞ

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kamusal İç Mekanlarda Renk Doku ve Malzeme Kullanımı, Kamu İç Mekanlarda Mekan Biçimlenişi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Gaye ÇULCUOGLU

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Temel Tasarım Eğitimi, Kentsel Tasarım, Kentsel Peyzaj Tasarım.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Begüm AKSEL ALKAN

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans: BCUC

Araştırma Konuları : İç Mimarlık, İç Mekan Tasarımı, Proje ve Uygulama.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Mehmet Tahir AYPARLAR

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Temel Tasarım Eğitimi, İç Mekan Tasarımı, Bilgisayar Destekli Tasarım.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Mehmet BEŞE

/ +90 (312) 586 80 00


Araştırma Konuları : İç Mimarlık, İç Mekan Tasarımı, Proje ve Uygulama.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Mustafa DEMİR

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Temel Tasarım, Mimari Tasarım ve Proje Yarışmaları, Mimarlıkta Yeni Kavramı ve Tekno-Kültür Ortamı, Sibermekan, Ütopyalar ve Distopyalar, Kentsel Tasarım, Geleceğin Kentleri, Sinematografik Atmosfer ve Mekan Tasarımı, Sinema ve Kentsel Montaj.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Çiğdem DEMİRÖRS

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : İç Mekanda Ferahlık Algılaması Parametreleri ve Değerlendirilmesi, Konut Tasarım ve Uygulaması, Ofis Tasarım ve Uygulaması.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Hakan GÖKDEMİR

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Dumlupınar Üniversitesi

Araştırma Konuları : 3D Mimari Görselleştirme, Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Tabanlı Görselleştirme, 3D Mimari Animasyon, Yapay Zeka, Konvansiyonel Dijital Görselleme ve Tasarım İlişkisi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Buket ERGUN KOCAİLİ

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans: Çankaya Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Konuları : Mimarlık Tarihi, Dijital Beşeri Bilimler, Kültürel Miras, Bellek Çalışmaları, Medya Çalışmaları, Tümülüsler.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Ergin Kemal KOCAİLİ

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Başkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Alışveriş Merkezleri ve Ticari Yapılar, Profesyonel İşletme Yönetimi, Kamusal Alan ve İç Mekan Biçimlenişi, Islak Hacimler, Katılımcı Tasarım.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Sinan Can OSMA

/ +90 (312) 586 80 00


Araştırma Konuları : Konut Tasarımı ve Proje Yönetimi, Hareketli ve Sabit Mobilya İmalatı ve Uygulaması, Ahşap İşleri.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Makbule Aslı UĞURLU

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Konuları : Kent İmgesi, Ofis, Sağlık Sektörü ve Konutlar Üzerine Orta ve Büyük Ölçekli Proje Çalışmaları.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Melis YEŞİLTEPE

/ +90 (312) 586 80 00


Araştırma Konuları : Ergonomi, Evrensel Tasarım, Empatik Tasarım, İç Mimarlık Eğitimi, Mimari Tasarım Süreci, Öğrenme Yöntemleri,Mutfak Tasarımı.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Işın MERİÇ NURSAL

/ +90 (312) 586 80 00


Araştırma Konuları : Mimari Akustik, Yapı Elemanlarında Ses Yalıtımı, Yapı Elemanlarında Darbe Yalıtımı, Mekanik Gürültü ve Kontrolü, Yapı Malzemelerinin Ses Yutma Özellikleri, Yapı Malzemelerinin Mikroyapı Özellikleri.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Elçin YÖRÜK

/ +90 (312) 586 80 00


Araştırma Konuları : İç Mekan Tasarımı, Duygusal Tasarım, Çevre Psikolojisi, Kullanım Sonrası Bina Değerlendirmesi.

Detaylı Özgeçmiş