Doç. Dr. Elif GÜNEŞ / Bölüm Başkanı, Dekan Yardımcısı

/ +90 (312) 586 8908


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Renk Teorisi, Renk-Duygu İlişkilendirmeleri, Renk ve Mekan; Yön Bulma ve Yön Bulma Sistemleri; Evrensel Tasarım.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Çağrı BULHAZ

/ +90 (312) 586 8944


Lisans: Çankaya Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : İç Mekan Tasarımı, Yapı ve Çevre İlişkisi, Sürdürülebilir Yapı Tasarımı, Modüler Tasarım, Malzeme Bilgisi, Temel Tasarım.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. İpek MEMİKOĞLU

/ +90 (312) 586 8941


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yön Bulma ve Yön Bulma Sistemleri, Evrensel Tasarım, Sanal Ortamlar, Çevre Psikolojisi.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Çılga RESULOĞLU

/ +90 (312) 586 8915


Lisans, Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kentsel tasarım, mimarlık tarihi, peyzaj mimarlığı, temel tasarım.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Nur AYKAÇ

/ +90 (312) 586 8920


Lisans: Çankaya Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : İç Mimarlık Eğitimi, İç Mimarlık Eğitiminde Yeni Teknolojiler, Gerçeklik Teknolojileri ve Mekan Algısı, Kuşaklar Kuramı, Mekansal Açıklıklar ve Mekan Oluşumları.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Melike Selcan CİHANGİROĞLU

/ +90 (312) 586 8965


Lisans: Çankaya Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Tasarım İlkeleri, Tasarım İlkeleri ve Mekansal Analizler, Bellek, Bellek Mekanları, Mekansal Bellek, Kolektif Bellek, İç Mimarlık.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Dilşa GÜNAYDIN TEMEL

/ +90 (312) 586 8914


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Çankaya Üniversitesi

Araştırma Konuları : Tasarımda Modülerlik, İç Mekan Tasarımı, Türkiye’deki Suriyeli Göçmenler, Entegrasyon Stratejileri, Barınma ve Konaklama Faktörleri.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Özlem Nur ASLANTAMER

/ +90 (312) 586 8929


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans: Çankaya Üniversitesi Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : İç Mekân Kurgusu ve Tasarımı; Ticari Mekanlar, Hastane ve Sağlık Yapıları, Konaklama Tesisleri ve Otel Yapıları, İç Mekânda Peyzaj Tasarımı, Tasarımda Modülerlik, CAD, BIM.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Büşra Nur ERDOĞAN

/ +90 (312) 586 8973


Lisans: Anadolu Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Konuları : İç Tasarım, Sürdürülebilir Tasarım İlkeleri, Felsefe ve İç Mimarlık, Hedonizm.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Doğan Can HATUNOĞLU

/ +90 (312) 586 8924


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Tasarım Yönetimi, Tasarımda İşbirliği, Katılımcı Tasarım ve Co-Design, Endüstriyel Tasarım, Üniversite-Endüstri İşbirliği.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Simay ÖZKAN BİLGİÇ

/ +90 (312) 586 8933


Lisans: Anadolu Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Anadolu Üniversitesi

Araştırma Konuları : Sağlık Yapıları, Sağlık Yapılarında İç Mekan Kurgusu, Hastane Tasarımı, İç Mekan Tasarımı, Hastanelerin Tasarım Tarihi.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Dilek ŞAHİN

/ +90 (312) 586 8933


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Konuları : İç Mekan Tasarımı, Sağlık Yapıları, Alzheimer Bakımevleri İç Mekan Tasarımı, Evrensel Tasarım, Tasarım Eğitimi.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. İpek ŞENGÜL

/ +90 (312) 586 8973


Lisans, Yüksek Lisans: Çankaya Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Doğal Aydınlatma, Doğal Aydınlatma Stratejileri, Mimari Aydınlatma, İç Mekan Çevre Kalitesi, Sürdürülebilir Tasarım Prensipleri, İç Mekan Tasarımı.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Gizem YAKUPOĞLU

/ +90 (312) 586 8934


Lisans: Başkent Üniversitesi Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Modernizm, 19. ve 20. Yüzyılda Mimarlık, Mimarlık Tarihi Yazımı, Temsil, Kültürel Temsil, Görsel Kültür, İç Mimarlık.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Şule PFEIFFER / Diğer Bölümlerden Ders Veren Öğretim Elemanı

/ +90 (312) 586 8909


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Viyana Üniversitesi

Araştırma Konuları : Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Tarihi Çevre Koruma, Kültürel Miras Yönetimi, Kent Tarihi ve Arkeolojisi, Sanat-Mimarlık-Propaganda.

Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Gözen GÜNER AKTAŞ

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kamusal İç Mekanlarda Renk Doku ve Malzeme Kullanımı, Kamu İç Mekanlarda Mekan Biçimlenişi.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Özge SÜZER

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Bilkent Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Sürdürülebilir Mimarlık, Yeşil Bina Sertifika Sistemleri, Mimari Aydınlatma, Pasif Tasarım Stratejileri ve Çevresel Kontrol, Karma Kullanımlı Konut Yapıları.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Gaye ÇULCUOGLU

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Temel Tasarım Eğitimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Begüm AKSEL ALKAN

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans: BCUC

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Mehmet Tahir AYPARLAR

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Bilkent Üniversitesi

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Mehmet BEŞE

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Mustafa DEMİR

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Mimarlıkta Yeni Tekno-Kültür, Sibermekan, Ütopyalar ve Distopyalar, Kentsel Tasarım, Algı ve Perspektif, Sinemada Kurgu ve Mekan.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Çiğdem DEMİRÖRS

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Ferhat ERÖZ

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Akustik Modelleme Teknikleri, Hacim Akustiği, Akustik Tasarım, Akustik Parametreler, Akustik Rezonatör, Akustik Ölçüm Teknikleri.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Hakan GÖKDEMİR

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Dumlupınar Üniversitesi

Araştırma Konuları : 3D mimari görselleştirme, Bilgisayar destekli tasarım, Bilgisayar tabanlı görselleştirme, 3D mimari animasyon.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Buket ERGUN KOCAİLİ

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans: Çankaya Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Konuları : İç Mimarlık, Mimarlık Tarihi, Sayısal Beşeri Bilimler, Kültürel Bellek.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Ergin Kemal KOCAİLİ

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Başkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Alışveriş Merkezi, Ticari Yapılar, Profesyonel İşletme Yönetimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Sinan Can OSMA

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Makbule Aslı UĞURLU

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi (devam ediyor)

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Barış ULUDAMAR

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Bilkent Üniversitesi

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Melis YEŞİLTEPE

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Alper AKAGÜNDÜZ

/ +90 (312) 586 80 00