Dr. Öğr. Üyesi Elif GÜNEŞ / Bölüm Başkanı

elif.gunes@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8908


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Renk Teorisi, Renk-Duygu İlişkilendirmeleri, Renk ve Mekan; Yön Bulma ve Yön Bulma Sistemleri; Evrensel Tasarım.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Çağrı BULHAZ

cagri.bulhaz@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8941


Lisans: Çankaya Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : İç Mekan Tasarımı, Yapı ve Çevre İlişkisi, Sürdürülebilir Yapı Tasarımı, Modüler Tasarım, Malzeme Bilgisi, Temel Tasarım.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi İpek MEMİKOĞLU

ipek.memikoglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yön Bulma ve Yön Bulma Sistemleri, Evrensel Tasarım, Sanal Ortamlar, Çevre Psikolojisi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Çılga RESULOĞLU

cilga.resuloglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8915


Lisans, Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kentsel tasarım, mimarlık tarihi, peyzaj mimarlığı, temel tasarım.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Feray ÜNLÜ

feray.unlu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8914


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Çevre Psikolojisi, Göstergebilim, Mekan ve İletişim.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Nazende YILDIRIM

nazli.yildirim@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8920


Lisans, Yüksek Lisans: Çankaya Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Tasarım-Algı İlişkisi, Kullanıcı İhtiyaçları, Evrensel Tasarım, Ticari Mekan Tasarımı, Kullanıcı Tercihleri, İç Mekan Hava Kirliliği, İç Mekan Peyzajı.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Gökçe Nur AYKAÇ

gokce.aykac@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8940


Lisans: Çankaya Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Melike Selcan CİHANGİROĞLU

selcan.cihangiroglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8940


Lisans: Çankaya Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Tasarım İlkeleri, Tasarım İlkeleri ve Mekansal Analizler, Bellek, Bellek Mekanları, Mekansal Bellek, Kolektif Bellek, İç Mimarlık.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Dilşa GÜNAYDIN

dilsa.gunaydin@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8929


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Çankaya Üniversitesi

Araştırma Konuları : Tasarımda Modülerlik, İç Mekan Tasarımı, Türkiye’deki Suriyeli Göçmenler, Entegrasyon Stratejileri, Barınma ve Konaklama Faktörleri.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Simay ÖZKAN

simay.ozkan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8933


Lisans: Anadolu Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Anadolu Üniversitesi

Araştırma Konuları : Sağlık Yapıları, Sağlık Yapılarında İç Mekan Kurgusu, Hastane Tasarımı, İç Mekan Tasarımı, Hastanelerin Tasarım Tarihi.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Gizem SAZAN

gizem.sazan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8933


Lisans: Başkent Üniversitesi Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Modernizm, 19. ve 20. Yüzyılda Mimarlık, Mimarlık Tarihi Yazımı, Temsil, Kültürel Temsil, Görsel Kültür, İç Mimarlık.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Şule PFEİFFER / Diğer Bölümlerden Ders Veren Öğretim Elemanı

sule.pfeiffer@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8909


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Viyana Üniversitesi

Araştırma Konuları : Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Tarihi Çevre Koruma, Kültürel Miras Yönetimi, Kent Tarihi ve Arkeolojisi, Sanat-Mimarlık-Propaganda.