Prof. Dr. Metin GÜNDAY

metin.gunday@atilim.edu.tr

It has been witnessed that public realm has been redesigned at local, national and international level in an environment in which the industrial society of XXI. Century proceeded to information society and technological developments have spread like wildfire.  In this context, it is necessary to determine, define and fight against the issues especially arising in human rights along with developing technology in Public Law. At the same time, it is important to access accurate and reliable information rather than the information itself. Therefore, it is required to act in the light of this perspective in the field of Public Law.

The need for reforming the training and research methods of Public Law in accordance with the global and European standards has also been felt in Turkey like many other countries. On the other hand, technological developments and national needs affect the content of public law education substantially. Longing for information society requires us to question education and training at all times. In the light of these facts, the content of education and training programs should be reformed considering the principle of state of law. Because we need qualified lawyers for a state of law respecting human rights.

Within this frame, our Public Law Master Program focuses on both national and international studies and aims to offer different career opportunities and raise qualified and competent professionals in the field of law. In line with the necessities of the time, our master program provides an innovative educational program which instills a futuristic vision, stiffens the sense of wonder and bears responsibility towards the environment and the world.

A graduate of our deparment who completes Public Law Master Program successfully is targeted to be equipped enough to explain the concepts and organizations in the field of Public Law within the frame of the theory of rights; associate the concepts and organizations of this field with other social sciences; interpret the legal articles with a critical perspective; compile the results of a research in written or oral form. In accordance with this target, our master program aims to equip master students with the ability to examine a specific subject systematically, prepare and defend a thesis/term project by using scientific resources complying with ethical codes.

Department of Public Law carries out education-training, research-application and other academic activities in graduate programs. In Public Law program, students receive education and training in public law from both quite valuable and experienced academicians and young and qualified instructors of the Faculty of Law. The objective of Public Law education and training is not to overfill the students with knowledge but to equip them with the capability to access information and conduct qualified and interdisciplinary research.

The graduates of law and social sciences undergraduate programs may apply for the Public Law Master Program which includes the courses such as constitutional law, administrative law, human rights, theory of state and philosophy of law, and the students may prefer thesis or non-thesis program.  The program aims to enable graduate students to develop a comprehensive and interdisciplinary approach towards the law and tends towards active participation of students during lectures and development of their scientific research and publishing competences within this scope. The students who are not the graduates of the Faculty of Law are subjected to one-year scientific preparatory program before starting the master program.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1228 [title_tr] => Ana Bilim Dalı Başkanının Mesajı [title_en] => Message from the Head of the Department [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

XXI. yüzyılın sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçildiği, teknolojik gelişmelerin zaman ve mekan boyutunda hızla yayıldığı bir ortamda kamusal alanın yerel, ulusal ve küresel ölçekte yeniden tasarlandığı görülmektedir. Bu bağlamda Kamu Hukukunda gelişen teknolojiyle birlikte özellikle insan hakları alanında ortaya çıkan sorunları görme, hukuken tanımlama ve bunlarla mücadele etme gereği görülmektedir. Aynı zamanda artık bilgiye ulaşmanın değil, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmanın önem kazandığı bir çağ söz konusudur. Kamu Hukuku alanında da bu bakış açısıyla hareket edilmesi gerekmektedir.

Kamu Hukuku’nda eğitim ve araştırmanın dünya ve Avrupa bölgesi standartlarına uygun olarak yenilenmesi ihtiyacı, pek çok ülke gibi Türkiye’de de kendisini hissettirmiştir. Öte yandan teknolojik gelişmeler ve ulusal gereksinimler kamu hukuku eğitiminin içeriğini önemli ölçüde etkilemektedir. Bilgi toplumuna ulaşma özlemi, eğitim ve öğretimin sürekli olarak sorgulanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu gerçekler ışığında hukuk devleti ilkesini her zaman göz önünde tutarak eğitim-öğretimin içeriği yenilenmek durumundadır. Çünkü insan haklarına saygılı hukuk devleti için nitelikli hukukçulara ihtiyaç vardır.

Bu çerçevede Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programımız, hukuk alanında hem ulusal hem küresel çalışmalara odaklanmakta ve kamu hukuku alanında farklı kariyer fırsatları sunmayı, nitelikli ve yetkin profesyoneller yetiştirmeyi hedeflemektedir. Çağın gerekleri doğrultusunda, gelecek vizyonu aşılayan, merak duygusunu pekiştiren, çevreye ve dünyaya karşı sorumluluk taşıyan yenilikçi bir eğitim programı sunmaktadır.

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayan bir mezunun; Kamu Hukuku alanındaki kavram ve kurumları hak kuramı çerçevesinde açıklayabilecek, bu alanın kavram ve kurumlarını diğer sosyal bilimlerle ilişkilendirebilecek, bu alandaki hukuki metinleri eleştirel bakış açısıyla ele alıp muhakeme edebilecek, bu alandaki bir araştırmanın sonuçlarını yazılı ve sözlü biçimde ortaya koyabilecek düzeyde olması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda öğrencinin belirli bir konuyu sistematik olarak ele alma, etik kurallara uygun olarak bilimsel kaynak kullanarak bir tez/dönem projesi hazırlama ve bunu bilimsel gerekçelerle savunabilme niteliklerini haiz olması amaçlanmaktadır.

Kamu Hukuku Anabilim Dalı, lisansüstü programlarında eğitim-öğretim, araştırma-uygulama ve diğer akademik faaliyetleri yürütmektedir. Programda lisansüstü öğrenciler, Hukuk Fakültesinin bir bölümü çok değerli ve deneyimli, diğer bölümü çok genç ve nitelikli kadrosu ile kamu hukuku eğitimi ve öğrenimi görmektedir. Kamu Hukuku eğitim ve öğretiminin amacı, öğrencilere bir bilgi yığını yüklemek değildir; öğrencilerimizi bilgiye erişebilmelerini, nitelikli ve disiplinlerarası araştırmalar yapabilmelerini sağlayacak birikim ile donatmaktır.

Kamu hukuku yüksek lisans programı, hukuk ve sosyal bilimler lisans programlarından mezun olanların başvurabildiği ve öğrencilerin anayasa hukuku, idare hukuku, insan hakları, devlet teorisi, hukuk felsefesi gibi alanlarda dersler aldığı tezli veya tezsiz yapılabilecek bir programdır. Program lisansüstü öğrencilerin hukuka ilişkin kapsamlı ve disiplinlerarası bir yaklaşım geliştirebilmelerini hedeflemekte ve bu kapsamda derslerde öğrencilerin aktif katılımına, seminer derslerinde öğrencilerin bilimsel araştırma ve yayın yapma becerilerinin geliştirilmesine yönelmektedir. Lisans aşamasında Hukuk Fakültesi mezunu olmayan öğrencilere öncelikle bir yıl bilimsel hazırlık programı verilmektedir. 

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

It has been witnessed that public realm has been redesigned at local, national and international level in an environment in which the industrial society of XXI. Century proceeded to information society and technological developments have spread like wildfire.  In this context, it is necessary to determine, define and fight against the issues especially arising in human rights along with developing technology in Public Law. At the same time, it is important to access accurate and reliable information rather than the information itself. Therefore, it is required to act in the light of this perspective in the field of Public Law.

The need for reforming the training and research methods of Public Law in accordance with the global and European standards has also been felt in Turkey like many other countries. On the other hand, technological developments and national needs affect the content of public law education substantially. Longing for information society requires us to question education and training at all times. In the light of these facts, the content of education and training programs should be reformed considering the principle of state of law. Because we need qualified lawyers for a state of law respecting human rights.

Within this frame, our Public Law Master Program focuses on both national and international studies and aims to offer different career opportunities and raise qualified and competent professionals in the field of law. In line with the necessities of the time, our master program provides an innovative educational program which instills a futuristic vision, stiffens the sense of wonder and bears responsibility towards the environment and the world.

A graduate of our deparment who completes Public Law Master Program successfully is targeted to be equipped enough to explain the concepts and organizations in the field of Public Law within the frame of the theory of rights; associate the concepts and organizations of this field with other social sciences; interpret the legal articles with a critical perspective; compile the results of a research in written or oral form. In accordance with this target, our master program aims to equip master students with the ability to examine a specific subject systematically, prepare and defend a thesis/term project by using scientific resources complying with ethical codes.

Department of Public Law carries out education-training, research-application and other academic activities in graduate programs. In Public Law program, students receive education and training in public law from both quite valuable and experienced academicians and young and qualified instructors of the Faculty of Law. The objective of Public Law education and training is not to overfill the students with knowledge but to equip them with the capability to access information and conduct qualified and interdisciplinary research.

The graduates of law and social sciences undergraduate programs may apply for the Public Law Master Program which includes the courses such as constitutional law, administrative law, human rights, theory of state and philosophy of law, and the students may prefer thesis or non-thesis program.  The program aims to enable graduate students to develop a comprehensive and interdisciplinary approach towards the law and tends towards active participation of students during lectures and development of their scientific research and publishing competences within this scope. The students who are not the graduates of the Faculty of Law are subjected to one-year scientific preparatory program before starting the master program.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 104 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-14 13:20:15 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:16 [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 2 [depth] => 0 [employee_id] => 36 [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ana-bilim-dali-baskaninin-mesaji-1517410926 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 30 [name_en] => Graduate School of Social Sciences [url] => sbe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 104 [name_en] => Department of Public Law [url] => kamu-hukuku-ana-bilim-dali [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [news] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object ( [items:protected] => Array ( ) ) [announcements] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object ( [items:protected] => Array ( ) ) [popup] => [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 1228 [title_tr] => Ana Bilim Dalı Başkanının Mesajı [title_en] => Message from the Head of the Department [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

XXI. yüzy\u0131l\u0131n sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçildi\u011fi, teknolojik geli\u015fmelerin zaman ve mekan boyutunda h\u0131zla yay\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir ortamda kamusal alan\u0131n yerel, ulusal ve küresel ölçekte yeniden tasarland\u0131\u011f\u0131 görülmektedir. Bu ba\u011flamda Kamu Hukukunda geli\u015fen teknolojiyle birlikte özellikle insan haklar\u0131 alan\u0131nda ortaya ç\u0131kan sorunlar\u0131 görme, hukuken tan\u0131mlama ve bunlarla mücadele etme gere\u011fi görülmektedir. Ayn\u0131 zamanda art\u0131k bilgiye ula\u015fman\u0131n de\u011fil, do\u011fru ve güvenilir bilgiye ula\u015fman\u0131n önem kazand\u0131\u011f\u0131 bir ça\u011f söz konusudur. Kamu Hukuku alan\u0131nda da bu bak\u0131\u015f aç\u0131s\u0131yla hareket edilmesi gerekmektedir.<\/p>\n\n

Kamu Hukuku’nda e\u011fitim ve ara\u015ft\u0131rman\u0131n dünya ve Avrupa bölgesi standartlar\u0131na uygun olarak yenilenmesi ihtiyac\u0131, pek çok ülke gibi Türkiye’de de kendisini hissettirmi\u015ftir. Öte yandan teknolojik geli\u015fmeler ve ulusal gereksinimler kamu hukuku e\u011fitiminin içeri\u011fini önemli ölçüde etkilemektedir. Bilgi toplumuna ula\u015fma özlemi, e\u011fitim ve ö\u011fretimin sürekli olarak sorgulanmas\u0131n\u0131 zorunlu k\u0131lmaktad\u0131r. Bu gerçekler \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda hukuk devleti ilkesini her zaman göz önünde tutarak e\u011fitim-ö\u011fretimin içeri\u011fi yenilenmek durumundad\u0131r. Çünkü insan haklar\u0131na sayg\u0131l\u0131 hukuk devleti için nitelikli hukukçulara ihtiyaç vard\u0131r.<\/p>\n\n

Bu çerçevede Kamu Hukuku Yüksek Lisans Program\u0131m\u0131z, hukuk alan\u0131nda hem ulusal hem küresel çal\u0131\u015fmalara odaklanmakta ve kamu hukuku alan\u0131nda farkl\u0131 kariyer f\u0131rsatlar\u0131 sunmay\u0131, nitelikli ve yetkin profesyoneller yeti\u015ftirmeyi hedeflemektedir. Ça\u011f\u0131n gerekleri do\u011frultusunda, gelecek vizyonu a\u015f\u0131layan, merak duygusunu peki\u015ftiren, çevreye ve dünyaya kar\u015f\u0131 sorumluluk ta\u015f\u0131yan yenilikçi bir e\u011fitim program\u0131 sunmaktad\u0131r.<\/p>\n\n

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Program\u0131n\u0131 ba\u015far\u0131 ile tamamlayan bir mezunun; Kamu Hukuku alan\u0131ndaki kavram ve kurumlar\u0131 hak kuram\u0131 çerçevesinde aç\u0131klayabilecek, bu alan\u0131n kavram ve kurumlar\u0131n\u0131 di\u011fer sosyal bilimlerle ili\u015fkilendirebilecek, bu alandaki hukuki metinleri ele\u015ftirel bak\u0131\u015f aç\u0131s\u0131yla ele al\u0131p muhakeme edebilecek, bu alandaki bir ara\u015ft\u0131rman\u0131n sonuçlar\u0131n\u0131 yaz\u0131l\u0131 ve sözlü biçimde ortaya koyabilecek düzeyde olmas\u0131 hedeflenmektedir. Bu hedef do\u011frultusunda ö\u011frencinin belirli bir konuyu sistematik olarak ele alma, etik kurallara uygun olarak bilimsel kaynak kullanarak bir tez\/dönem projesi haz\u0131rlama ve bunu bilimsel gerekçelerle savunabilme niteliklerini haiz olmas\u0131 amaçlanmaktad\u0131r.<\/p>\n\n

Kamu Hukuku Anabilim Dal\u0131, lisansüstü programlar\u0131nda e\u011fitim-ö\u011fretim, ara\u015ft\u0131rma-uygulama ve di\u011fer akademik faaliyetleri yürütmektedir. Programda lisansüstü ö\u011frenciler, Hukuk Fakültesinin bir bölümü çok de\u011ferli ve deneyimli, di\u011fer bölümü çok genç ve nitelikli kadrosu ile kamu hukuku e\u011fitimi ve ö\u011frenimi görmektedir. Kamu Hukuku e\u011fitim ve ö\u011fretiminin amac\u0131, ö\u011frencilere bir bilgi y\u0131\u011f\u0131n\u0131 yüklemek de\u011fildir; ö\u011frencilerimizi bilgiye eri\u015febilmelerini, nitelikli ve disiplinleraras\u0131 ara\u015ft\u0131rmalar yapabilmelerini sa\u011flayacak birikim ile donatmakt\u0131r.<\/p>\n\n

Kamu hukuku yüksek lisans program\u0131, hukuk ve sosyal bilimler lisans programlar\u0131ndan mezun olanlar\u0131n ba\u015fvurabildi\u011fi ve ö\u011frencilerin anayasa hukuku, idare hukuku, insan haklar\u0131, devlet teorisi, hukuk felsefesi gibi alanlarda dersler ald\u0131\u011f\u0131 tezli veya tezsiz yap\u0131labilecek bir programd\u0131r. Program lisansüstü ö\u011frencilerin hukuka ili\u015fkin kapsaml\u0131 ve disiplinleraras\u0131 bir yakla\u015f\u0131m geli\u015ftirebilmelerini hedeflemekte ve bu kapsamda derslerde ö\u011frencilerin aktif kat\u0131l\u0131m\u0131na, seminer derslerinde ö\u011frencilerin bilimsel ara\u015ft\u0131rma ve yay\u0131n yapma becerilerinin geli\u015ftirilmesine yönelmektedir. Lisans a\u015famas\u0131nda Hukuk Fakültesi mezunu olmayan ö\u011frencilere öncelikle bir y\u0131l bilimsel haz\u0131rl\u0131k program\u0131 verilmektedir. <\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

It has been witnessed that public realm has been redesigned at local, national and international level in an environment in which the industrial society of XXI. Century proceeded to information society and technological developments have spread like wildfire.  In this context, it is necessary to determine, define and fight against the issues especially arising in human rights along with developing technology in Public Law. At the same time, it is important to access accurate and reliable information rather than the information itself. Therefore, it is required to act in the light of this perspective in the field of Public Law.<\/p>\n\n

The need for reforming the training and research methods of Public Law in accordance with the global and European standards has also been felt in Turkey like many other countries. On the other hand, technological developments and national needs affect the content of public law education substantially. Longing for information society requires us to question education and training at all times. In the light of these facts, the content of education and training programs should be reformed considering the principle of state of law. Because we need qualified lawyers for a state of law respecting human rights.<\/p>\n\n

Within this frame, our Public Law Master Program focuses on both national and international studies and aims to offer different career opportunities and raise qualified and competent professionals in the field of law. In line with the necessities of the time, our master program provides an innovative educational program which instills a futuristic vision, stiffens the sense of wonder and bears responsibility towards the environment and the world.<\/p>\n\n

A graduate of our deparment who completes Public Law Master Program successfully is targeted to be equipped enough to explain the concepts and organizations in the field of Public Law within the frame of the theory of rights; associate the concepts and organizations of this field with other social sciences; interpret the legal articles with a critical perspective; compile the results of a research in written or oral form. In accordance with this target, our master program aims to equip master students with the ability to examine a specific subject systematically, prepare and defend a thesis\/term project by using scientific resources complying with ethical codes.<\/p>\n\n

Department of Public Law carries out education-training, research-application and other academic activities in graduate programs. In Public Law program, students receive education and training in public law from both quite valuable and experienced academicians and young and qualified instructors of the Faculty of Law. The objective of Public Law education and training is not to overfill the students with knowledge but to equip them with the capability to access information and conduct qualified and interdisciplinary research.<\/p>\n\n

The graduates of law and social sciences undergraduate programs may apply for the Public Law Master Program which includes the courses such as constitutional law, administrative law, human rights, theory of state and philosophy of law, and the students may prefer thesis or non-thesis program.  The program aims to enable graduate students to develop a comprehensive and interdisciplinary approach towards the law and tends towards active participation of students during lectures and development of their scientific research and publishing competences within this scope. The students who are not the graduates of the Faculty of Law are subjected to one-year scientific preparatory program before starting the master program.<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 104 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-14 13:20:15 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:16 [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 2 [depth] => 0 [employee_id] => 36 [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ana-bilim-dali-baskaninin-mesaji-1517410926 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 104 [url] => kamu-hukuku-ana-bilim-dali [name_en] => Department of Public Law [type_id] => 12 [parent_id] => 30 [lft] => 143 [rgt] => 144 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 104 [url] => kamu-hukuku-ana-bilim-dali [name_en] => Department of Public Law [type_id] => 12 [parent_id] => 30 [lft] => 143 [rgt] => 144 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => App\Employee Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 36 [name] => Metin GÜNDAY [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/employees\/metin-gunday\/metin_gunday.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":169113,"extra":{"file":"\/uploads\/employees\/metin-gunday\/metin_gunday.jpg"},"caption":"metin_gunday.jpg","width":"1200px","height":"1400px","key":0,"target_url":"\/uploads\/employees\/metin-gunday\/metin_gunday.jpg"}]} [email] => metin.gunday@atilim.edu.tr [academic_title_en] => Prof. Dr. ) [original:protected] => Array ( [id] => 36 [name] => Metin GÜNDAY [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/employees\/metin-gunday\/metin_gunday.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":169113,"extra":{"file":"\/uploads\/employees\/metin-gunday\/metin_gunday.jpg"},"caption":"metin_gunday.jpg","width":"1200px","height":"1400px","key":0,"target_url":"\/uploads\/employees\/metin-gunday\/metin_gunday.jpg"}]} [email] => metin.gunday@atilim.edu.tr [academic_title_en] => Prof. Dr. ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1

News

Activities