Vision

The general vision of the Department of Public Law is to educate qualified and competent lawyers by developing authentic and scientific studies. The main components of the Department of Public Law are to follow the necessities of its partners closely and renew itself constantly; create thesis, non-thesis, evening education and distance learning programs in order to meet different needs; make arrangements on the basis of scientific projects; organize meetings and workshops to spread academic knowledge and improve and follow the results of these studies.

Mission

The Department of Public Law undertakes a research-oriented, innovative, questioning and discussing mission to carry out student-oriented educational activities by being sensitive towards social developments in terms of Public Law research.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1229 [title_tr] => Misyon - Vizyon [title_en] => Mission – Vision [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Misyon

Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Kamu Hukuku araştırmaları bakımından araştırmacı, yenilikçi, öğrenci odaklı eğitim yapan, toplumsal gelişmelere duyarlı, sorgulayan ve tartışan, takım ruhu içinde çalışan, değişimi sadece izleyen değil, yöneten bir misyon üstlenmektedir.

Vizyon

Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nın genel vizyonu özgün bilimsel çalışmalar üreterek nitelikli ve yetkin hukukçular yetiştirmektir. Bu çerçevede paydaşlarının gereksinmelerini yakından takip etmek ve kendini sürekli yenilemek; tezli, tezsiz, ikinci öğretim ve uzaktan eğitim gibi farklı ihtiyaçlara cevap vermeyi hedefleyen programlar oluşturmak; bilimsel projelere dayalı düzenlemeler yapmak; ürettiği akademik bilgiyi yaygınlaştırmak amacıyla toplantı ve çalıştaylar düzenlemek Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nın vizyon bileşenlerini oluşturmaktadır.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Vision

The general vision of the Department of Public Law is to educate qualified and competent lawyers by developing authentic and scientific studies. The main components of the Department of Public Law are to follow the necessities of its partners closely and renew itself constantly; create thesis, non-thesis, evening education and distance learning programs in order to meet different needs; make arrangements on the basis of scientific projects; organize meetings and workshops to spread academic knowledge and improve and follow the results of these studies.

Mission

The Department of Public Law undertakes a research-oriented, innovative, questioning and discussing mission to carry out student-oriented educational activities by being sensitive towards social developments in terms of Public Law research.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 104 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-14 13:35:32 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:17 [parent_id] => [lft] => 3 [rgt] => 4 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => misyon---vizyon-1517410926 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 30 [name_en] => Graduate School of Social Sciences [url] => sbe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 104 [name_en] => Department of Public Law [url] => kamu-hukuku-ana-bilim-dali [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 1229 [title_tr] => Misyon - Vizyon [title_en] => Mission – Vision [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Misyon<\/strong><\/p>\n\n

Kamu Hukuku Anabilim Dal\u0131, Kamu Hukuku ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 bak\u0131m\u0131ndan ara\u015ft\u0131rmac\u0131, yenilikçi, ö\u011frenci odakl\u0131 e\u011fitim yapan, toplumsal geli\u015fmelere duyarl\u0131, sorgulayan ve tart\u0131\u015fan, tak\u0131m ruhu içinde çal\u0131\u015fan, de\u011fi\u015fimi sadece izleyen de\u011fil, yöneten bir misyon üstlenmektedir.<\/p>\n\n

Vizyon<\/strong><\/p>\n\n

Kamu Hukuku Anabilim Dal\u0131’n\u0131n genel vizyonu özgün bilimsel çal\u0131\u015fmalar üreterek nitelikli ve yetkin hukukçular yeti\u015ftirmektir. Bu çerçevede payda\u015flar\u0131n\u0131n gereksinmelerini yak\u0131ndan takip etmek ve kendini sürekli yenilemek; tezli, tezsiz, ikinci ö\u011fretim ve uzaktan e\u011fitim gibi farkl\u0131 ihtiyaçlara cevap vermeyi hedefleyen programlar olu\u015fturmak; bilimsel projelere dayal\u0131 düzenlemeler yapmak; üretti\u011fi akademik bilgiyi yayg\u0131nla\u015ft\u0131rmak amac\u0131yla toplant\u0131 ve çal\u0131\u015ftaylar düzenlemek Kamu Hukuku Anabilim Dal\u0131’n\u0131n vizyon bile\u015fenlerini olu\u015fturmaktad\u0131r.<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

Vision<\/strong><\/p>\n\n

The general vision of the Department of Public Law is to educate qualified and competent lawyers by developing authentic and scientific studies. The main components of the Department of Public Law are to follow the necessities of its partners closely and renew itself constantly; create thesis, non-thesis, evening education and distance learning programs in order to meet different needs; make arrangements on the basis of scientific projects; organize meetings and workshops to spread academic knowledge and improve and follow the results of these studies.<\/p>\n\n

Mission<\/strong><\/p>\n\n

The Department of Public Law undertakes a research-oriented, innovative, questioning and discussing mission to carry out student-oriented educational activities by being sensitive towards social developments in terms of Public Law research.<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 104 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-14 13:35:32 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:17 [parent_id] => [lft] => 3 [rgt] => 4 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => misyon---vizyon-1517410926 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 104 [url] => kamu-hukuku-ana-bilim-dali [name_en] => Department of Public Law [type_id] => 12 [parent_id] => 30 [lft] => 143 [rgt] => 144 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 104 [url] => kamu-hukuku-ana-bilim-dali [name_en] => Department of Public Law [type_id] => 12 [parent_id] => 30 [lft] => 143 [rgt] => 144 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1