Misyon

Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Kamu Hukuku araştırmaları bakımından araştırmacı, yenilikçi, öğrenci odaklı eğitim yapan, toplumsal gelişmelere duyarlı, sorgulayan ve tartışan, takım ruhu içinde çalışan, değişimi sadece izleyen değil, yöneten bir misyon üstlenmektedir.

Vizyon

Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nın genel vizyonu özgün bilimsel çalışmalar üreterek nitelikli ve yetkin hukukçular yetiştirmektir. Bu çerçevede paydaşlarının gereksinmelerini yakından takip etmek ve kendini sürekli yenilemek; tezli, tezsiz, ikinci öğretim ve uzaktan eğitim gibi farklı ihtiyaçlara cevap vermeyi hedefleyen programlar oluşturmak; bilimsel projelere dayalı düzenlemeler yapmak; ürettiği akademik bilgiyi yaygınlaştırmak amacıyla toplantı ve çalıştaylar düzenlemek Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nın vizyon bileşenlerini oluşturmaktadır.