Prof. Dr. Ayşe Füsun ARSAVA

/ +90 (312) 586 8020


Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Federal Almanya Münih Ludwig Maximilians Üniversitesi

Araştırma Konuları : Uluslararası Kamu Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Metin GÜNDAY

/ +90 (312) 586 8019


Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Heidelberg Üniversitesi

Araştırma Konuları : İdari Yargı, İdare hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Ozan ERGÜL

/ +90 (312) 586 8034


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Anayasa Hukuku, Anayasa Yargısı, İnsan Hakları, Temel Hak ve Özgürlükler ve Temel Hak ve Özgürlükleri Koruma Mekanizmaları, Parlamento Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Dilşad Çiğdem SEVER

/ +90 (312) 586 8031


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : İdare Hukuku, İdari Yargı, Kadın Hakları, Çocuk Hakları, Engelli Hakları.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Serdar HOŞ

/ +90 (312) 586 8025


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : İnsancıl Hukuk, İnsan hakları, Hukuk ve Etik, Hukuk Sosyolojisi, Hukuk Kuramı, Hukuk Felsefesi, Haklı Savaş, Genel Devlet Teorisi, Spor Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Abbas KILIÇ

/ +90 (312) 586 8035


Lisans: İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Anayasa Hukuku, Türk Anayasa Hukuku, Anayasa Yargısı, Parlamento Hukuku, Siyaset Bilimi, Temel Hak ve Özgürlükler, Seçim Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep MÜFTÜOĞLU

/ +90 (312) 586 8055


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kamu maliyesi, Vergi hukuku, Kamu harcamaları hukuku, Mali yönetişim, Bütçe hukuku, Kamu denetçiliği kurumu, Yerel yönetimlerin mali yetkileri, Çevre hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul ÇAKIR

/ +90 (312) 586 80 00


Dr. Öğr. Üyesi Altın Aslı ŞİMŞEK ÖNER

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Hukuk ve Etik, İnsan hakları, Genel Devlet Teorisi, Anayasal İlkeler, Anayasal Kurumlar, Siyasi Partiler, Politika Bilimi, Kamu Hürriyetleri, Çocuk hakları, Kadın hakları, hukuk ve sanat, hukuk ve edebiyat.

Detaylı Özgeçmiş