KMH699 - Tez (0 + 0) 150

Öğrencinin bir öğretim üyesi danışmanlığında özel bir konuda teorik ve/veya pratik (deneysel) olarak hazırlayıp sunduğu çalışmayı kapsamaktadır.

KMH600 - Seminer (0 + 0) 5

Akademik çalışmaların nasıl yapılması gerektiğine ilişkin bilimsel esas ve yöntemler.

KMH690 - Yeterlik (0 + 0) 30

Doktora yeterlik sınavında başarılı olabilmek için gerekli bireysel çalışma

KMH697 - Tez Önerisi (0 + 0) 20

Öğrenciler danışmanlarıyla çalışarak, ilgili alanda özgün bir katkıda bulunma potansiyeli gösteren bir tez önerisi geliştireceklerdir.