KMH598 - Term Project (0 + 0) 40

Akademik yazım kuralları, araştırma yöntemleri, veritabanlarını kullanma, atıf ve dipnot kuralları, etkili anlatım ve yasa ya da mahkeme kararlarını kullanma.