Assoc. Prof. Dr. Kemal Efe ESELLER

efe.eseller@atilim.edu.tr

Department of Electrical and Electronics Engineering (EE) offers solid graduate education and research program. Our Department is known for its student-centered and practice-oriented education. We are devoted to provide an exceptional educational experience to our students and prepare them for the highest personal and professional accomplishments. The advanced teaching and research laboratories are designed to educate the future workforce and meet the challenges of current technologies.

The faculty's research activities are high voltage, electrical machinery, power systems, signal and image processing and photonics. Our students have exciting opportunities to participate in our department's research projects as well as in various activities sponsored by TUBİTAK, and other professional societies. European Remote Radio Laboratory project, which provides internet-access to our laboratories, has been accomplished under the leadership of our department with contributions from several European institutions. 

We are committed to bring our academic and research programs to the next level of national and international recognition.

I invite you to learn more about our department and state my willingness to answer your questions.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1038 [title_tr] => Anabilim Dalı Başkanının Mesajı [title_en] => Chairperson’s Message [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü olarak öğrencilerimize üst düzey lisansüstü eğitim ve araştırma programı ile uygulamaya yönelik eğitim vermekteyiz. Yüksek kaliteli eğitimin yanında, öğrencilerimizi rekabetçi mesleki başarılara hazırlayan araştırma altyapısı sunmaktayız. Gelişmiş eğitim ve araştırma laboratuvarlarımız ileri teknolojilere ulaşmak için tasarlanmıştır.

Bölüm araştırma faaliyetleri sırasıyla, yüksek gerilim, elektrik makinaları, güç sistemleri, sinyal ve görüntü işleme, Radar ve Elektronik Harp, RF, Elektromanyetik ve fotoniktir. Öğrencilerimiz, bölümümüzün araştırma projelerine, TÜBİTAK'ın sponsorluğunda gerçekleştirdikleri çeşitli etkinliklere ve ayrıca diğer mesleki topluluklara katılma olanaklarına sahiptir. Laboratuvarlarımızda uzaktan erişimi sağlanan Avrupa Uzaktan Radyo Laboratuvarı projesi, birçok Avrupa kurumunun katkılarıyla bölümümüzün önderliğinde gerçekleştirilmektedir.

Akademik ve araştırma programlarımızı ulusal ve uluslararası alanda daha üst seviyelere her geçen gün taşımaktayız.

Bölümümüz hakkında daha fazla bilgi edinmek için web sayfamızı ziyaret etmenizi ve sorularınız için bana ulaşabileceğinizi belirtmek istiyorum.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Department of Electrical and Electronics Engineering (EE) offers solid graduate education and research program. Our Department is known for its student-centered and practice-oriented education. We are devoted to provide an exceptional educational experience to our students and prepare them for the highest personal and professional accomplishments. The advanced teaching and research laboratories are designed to educate the future workforce and meet the challenges of current technologies.

The faculty's research activities are high voltage, electrical machinery, power systems, signal and image processing and photonics. Our students have exciting opportunities to participate in our department's research projects as well as in various activities sponsored by TUBİTAK, and other professional societies. European Remote Radio Laboratory project, which provides internet-access to our laboratories, has been accomplished under the leadership of our department with contributions from several European institutions. 

We are committed to bring our academic and research programs to the next level of national and international recognition.

I invite you to learn more about our department and state my willingness to answer your questions.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 64 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-09 17:42:54 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:16 [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 2 [depth] => 0 [employee_id] => 556 [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => anabilim-dali-baskaninin-mesaji-1517410925 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 24 [name_en] => Graduate School of Natural and Applied Sciences [url] => fbe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 64 [name_en] => Department of Electrical & Electronics Engineering [url] => elektrik-elektronik-muhendisligi-ana-bilim-dali [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [news] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object ( [items:protected] => Array ( ) ) [announcements] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object ( [items:protected] => Array ( ) ) [popup] => [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 1038 [title_tr] => Anabilim Dalı Başkanının Mesajı [title_en] => Chairperson’s Message [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Elektrik ve Elektronik Mühendisli\u011fi Bölümü olarak ö\u011frencilerimize üst düzey lisansüstü e\u011fitim ve ara\u015ft\u0131rma program\u0131 ile uygulamaya yönelik e\u011fitim vermekteyiz. Yüksek kaliteli e\u011fitimin yan\u0131nda, ö\u011frencilerimizi rekabetçi mesleki ba\u015far\u0131lara haz\u0131rlayan ara\u015ft\u0131rma altyap\u0131s\u0131 sunmaktay\u0131z. Geli\u015fmi\u015f e\u011fitim ve ara\u015ft\u0131rma laboratuvarlar\u0131m\u0131z ileri teknolojilere ula\u015fmak için tasarlanm\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>\n\n

Bölüm ara\u015ft\u0131rma faaliyetleri s\u0131ras\u0131yla, yüksek gerilim, elektrik makinalar\u0131, güç sistemleri, sinyal ve görüntü i\u015fleme, Radar ve Elektronik Harp, RF, Elektromanyetik ve fotoniktir. Ö\u011frencilerimiz, bölümümüzün ara\u015ft\u0131rma projelerine, TÜB\u0130TAK'\u0131n sponsorlu\u011funda gerçekle\u015ftirdikleri çe\u015fitli etkinliklere ve ayr\u0131ca di\u011fer mesleki topluluklara kat\u0131lma olanaklar\u0131na sahiptir. Laboratuvarlar\u0131m\u0131zda uzaktan eri\u015fimi sa\u011flanan Avrupa Uzaktan Radyo Laboratuvar\u0131 projesi, birçok Avrupa kurumunun katk\u0131lar\u0131yla bölümümüzün önderli\u011finde gerçekle\u015ftirilmektedir.<\/p>\n\n

Akademik ve ara\u015ft\u0131rma programlar\u0131m\u0131z\u0131 ulusal ve uluslararas\u0131 alanda daha üst seviyelere her geçen gün ta\u015f\u0131maktay\u0131z.<\/p>\n\n

Bölümümüz hakk\u0131nda daha fazla bilgi edinmek için web sayfam\u0131z\u0131 ziyaret etmenizi ve sorular\u0131n\u0131z için bana ula\u015fabilece\u011finizi belirtmek istiyorum.<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

Department of Electrical and Electronics Engineering (EE) offers solid graduate education and research program. Our Department is known for its student-centered and practice-oriented education. We are devoted to provide an exceptional educational experience to our students and prepare them for the highest personal and professional accomplishments. The advanced teaching and research laboratories are designed to educate the future workforce and meet the challenges of current technologies.<\/p>\n\n

The faculty's research activities are high voltage, electrical machinery, power systems, signal and image processing and photonics. Our students have exciting opportunities to participate in our department's research projects as well as in various activities sponsored by TUB\u0130TAK, and other professional societies. European Remote Radio Laboratory project, which provides internet-access to our laboratories, has been accomplished under the leadership of our department with contributions from several European institutions. <\/p>\n\n

We are committed to bring our academic and research programs to the next level of national and international recognition.<\/p>\n\n

I invite you to learn more about our department and state my willingness to answer your questions.<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 64 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-09 17:42:54 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:16 [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 2 [depth] => 0 [employee_id] => 556 [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => anabilim-dali-baskaninin-mesaji-1517410925 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 64 [url] => elektrik-elektronik-muhendisligi-ana-bilim-dali [name_en] => Department of Electrical & Electronics Engineering [type_id] => 18 [parent_id] => 24 [lft] => 101 [rgt] => 102 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 64 [url] => elektrik-elektronik-muhendisligi-ana-bilim-dali [name_en] => Department of Electrical & Electronics Engineering [type_id] => 18 [parent_id] => 24 [lft] => 101 [rgt] => 102 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => App\Employee Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 556 [name] => Kemal Efe ESELLER [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/employees\/efe-eseller\/kemalefeeseller.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":145323,"extra":{"file":"\/uploads\/employees\/efe-eseller\/kemalefeeseller.jpg"},"caption":"kemalefeeseller.jpg","width":"1200px","height":"1400px","key":0,"target_url":"\/uploads\/employees\/efe-eseller\/kemalefeeseller.jpg"}]} [email] => efe.eseller@atilim.edu.tr [academic_title_en] => Assoc. Prof. Dr. ) [original:protected] => Array ( [id] => 556 [name] => Kemal Efe ESELLER [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/employees\/efe-eseller\/kemalefeeseller.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":145323,"extra":{"file":"\/uploads\/employees\/efe-eseller\/kemalefeeseller.jpg"},"caption":"kemalefeeseller.jpg","width":"1200px","height":"1400px","key":0,"target_url":"\/uploads\/employees\/efe-eseller\/kemalefeeseller.jpg"}]} [email] => efe.eseller@atilim.edu.tr [academic_title_en] => Assoc. Prof. Dr. ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1

News

Activities