Qualified as Computer Engineers after successfully completing undergraduate program offering required in-depth and comprehensive scope of Computer Engineering subjects with help of solid practice targeting mathematics and physics background, and capable to track the developments in the field, capable to learn independently through researching and to use the outcomes in solution of the existing problems or improvement of current solutions, our students, sensitive to social issues, can, in near future, work as:

 • Team/Project Member
 • Team/Project Manager
 • System Operator
 • Researcher/Academician
 • Entrepreneur.


App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3633 [title_tr] => Eğitim Amaçları [title_en] => Educational Objectives [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>
 • Uygulamaya yönelik iyi düzeydeki matematik ve fizik altyapısıyla Bilgisayar Mühendisliği konularında yeterli derinlik ve genişlikte lisans eğitimi alarak, alanındaki gelişmeleri takip eden,
 • Araştırma yaparak bağımsız öğrenebilme yeterliliğine sahip, öğrendiklerini mevcut sorunların çözümünde yada mevcut çözümleri iyileştirilmede kullanabilen,
 • Toplumsal sorunlara duyarlı Bilgisayar Mühendisi olarak yetişmeleri hedeflenmektedir.

Üniversite eğitimleri sürecinde ders içi ve ders dışı etkinliklerle kazanmaları beklenen “yenilikçi yaklaşım” ve “rekabetçi bakış açısı” sayesinde ise kariyer sürecinde; hem eş konumlarındaki meslektaşlarından geri kalmamaları, hem de çalışmaya başladıkları alanlarda ve kurumlarda yenilikçi çözümleri oluşturabilmeleri ve böylelikle iz bırakan, fark yaratan mühendisler olmaları beklenir.

Mezun öğrencilerimiz yakın gelecekte;

 • Takım/Proje elemanı
 • Takım/Proje Yöneticisi
 • Sistem İşletmeni
 • Araştırmacı/Akademisyen
 • Girişimci

olarak görev alabilirler.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Qualified as Computer Engineers after successfully completing undergraduate program offering required in-depth and comprehensive scope of Computer Engineering subjects with help of solid practice targeting mathematics and physics background, and capable to track the developments in the field, capable to learn independently through researching and to use the outcomes in solution of the existing problems or improvement of current solutions, our students, sensitive to social issues, can, in near future, work as:

 • Team/Project Member
 • Team/Project Manager
 • System Operator
 • Researcher/Academician
 • Entrepreneur.
) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 3 [start] => [end] => [created_at] => 2018-05-22 14:46:58 [updated_at] => 2019-07-10 14:05:05 [parent_id] => 3632 [lft] => 8 [rgt] => 9 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => bolum-hakkinda-1527000409 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 2 [name_en] => School Of Engineering [url] => foe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 3 [name_en] => Computer Engineering [url] => compe [type] => ) ) [pages] => Array ( [3632] => Array ( [id] => 3632 [title_en] => Department [parent_id] => [site_id] => 3 [external_link] => [lft] => 5 [rgt] => 16 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 3632 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3633 [title_tr] => Eğitim Amaçları [title_en] => Educational Objectives [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"
  \n\t
 • Uygulamaya yönelik iyi düzeydeki matematik ve fizik altyap\u0131s\u0131yla Bilgisayar Mühendisli\u011fi konular\u0131nda yeterli derinlik ve geni\u015flikte lisans e\u011fitimi alarak, alan\u0131ndaki geli\u015fmeleri takip eden,<\/li>\n\t
 • Ara\u015ft\u0131rma yaparak ba\u011f\u0131ms\u0131z ö\u011frenebilme yeterlili\u011fine sahip, ö\u011frendiklerini mevcut sorunlar\u0131n çözümünde yada mevcut çözümleri iyile\u015ftirilmede kullanabilen,<\/li>\n\t
 • Toplumsal sorunlara duyarl\u0131 Bilgisayar Mühendisi olarak yeti\u015fmeleri hedeflenmektedir.<\/li>\n<\/ul>\n\n

  Üniversite e\u011fitimleri sürecinde ders içi ve ders d\u0131\u015f\u0131 etkinliklerle kazanmalar\u0131 beklenen “yenilikçi yakla\u015f\u0131m” ve “rekabetçi bak\u0131\u015f aç\u0131s\u0131” sayesinde ise kariyer sürecinde; hem e\u015f konumlar\u0131ndaki meslekta\u015flar\u0131ndan geri kalmamalar\u0131, hem de çal\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131klar\u0131 alanlarda ve kurumlarda yenilikçi çözümleri olu\u015fturabilmeleri ve böylelikle iz b\u0131rakan, fark yaratan mühendisler olmalar\u0131 beklenir.<\/p>\n\n

  Mezun ö\u011frencilerimiz yak\u0131n gelecekte;<\/p>\n\n

   \n\t
  • Tak\u0131m\/Proje eleman\u0131<\/li>\n\t
  • Tak\u0131m\/Proje Yöneticisi<\/li>\n\t
  • Sistem \u0130\u015fletmeni<\/li>\n\t
  • Ara\u015ft\u0131rmac\u0131\/Akademisyen<\/li>\n\t
  • Giri\u015fimci<\/li>\n<\/ul>\n\n

   olarak görev alabilirler.<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

   Qualified as Computer Engineers after successfully completing undergraduate program offering required in-depth and comprehensive scope of Computer Engineering subjects with help of solid practice targeting mathematics and physics background, and capable to track the developments in the field, capable to learn independently through researching and to use the outcomes in solution of the existing problems or improvement of current solutions, our students, sensitive to social issues, can, in near future, work as:<\/p>\n\n

    \n\t
   • Team\/Project Member<\/li>\n\t
   • Team\/Project Manager<\/li>\n\t
   • System Operator<\/li>\n\t
   • Researcher\/Academician<\/li>\n\t
   • Entrepreneur.<\/li>\n<\/ul>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 3 [start] => [end] => [created_at] => 2018-05-22 14:46:58 [updated_at] => 2019-07-10 14:05:05 [parent_id] => 3632 [lft] => 8 [rgt] => 9 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => bolum-hakkinda-1527000409 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3 [url] => compe [name_en] => Computer Engineering [type_id] => 9 [parent_id] => 2 [lft] => 19 [rgt] => 20 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 3 [url] => compe [name_en] => Computer Engineering [type_id] => 9 [parent_id] => 2 [lft] => 19 [rgt] => 20 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1