ECTS - Russia and Central Asia: Past and Present

Russia and Central Asia: Past and Present (UI510) Course Detail

Course Name Course Code Season Lecture Hours Application Hours Lab Hours Credit ECTS
Russia and Central Asia: Past and Present UI510 3 0 0 3 5
Pre-requisite Course(s)
none
Course Language Turkish
Course Type N/A
Course Level Social Sciences Master's Degree
Mode of Delivery Face To Face
Learning and Teaching Strategies Lecture, Demonstration, Discussion.
Course Coordinator
Course Lecturer(s)
  • Hasan Selim Özertem
Course Assistants
Course Objectives Russia and Central Asia regions are very important for Turkey both for historical and contemporary reasons. This course aims to study historical, cultural, social and political developments in this wide Eurasian region during Russian Imperial, Soviet and Post-Soviet periods.
Course Learning Outcomes The students who succeeded in this course;
  • Acquire knowledge on Russian and Central Asian political history
  • Undergo a research in intellectual terms on Russia and Central Asia
  • Determine the political and sociological dynamics of the area
Course Content The transitions of the national, religious, ethnic and clan identities in Eurasia.

Weekly Subjects and Releated Preparation Studies

Week Subjects Preparation
1 Introductory Lecture: The concept of Eurasia, Early Histories of the Peoples of Eurasia none
2 History of Russia: (George Verdasky. Rusya Tarihi. İstanbul: Selenge Yayınları, 2011.) Reading this book, writing the critical review and discussing the book in the class READING: George Verdasky. Rusya Tarihi. İstanbul: Selenge Yeyınları, 2011 WRITE: Critical Review about the book
3 History of Russia: (Mark D. Steinberg, Nicholas V. Riasanovsky. Rusya Tarihi: Başlangıçtan Günümüze. İstanbul: İnkılap Kitabevi, 2011.) Reading this book, writing the critical review and discussing the book in the class READING: Mark D. Steinberg, Nicholas V. Riasanovsky. Rusya Tarihi: Başlangıçtan Günümüze. İstanbul: İnkılap Kitabevi, 2011 WRITE: Critical Review about the book
4 History of Russia: (Akdes Nimet Kurat. Rusya Tarihi: Başlangıcından 1917’ye Kadar. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2010.) Reading this book, writing the critical review and discussing the book in the class READING: Akdes Nimet Kurat. Rusya Tarihi: Başlangıcından 1917’ye Kadar. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2010 WRITE: Critical Review about the book
5 History of Central Asia: (Jean-Poul Roux. Orta Asya: Tarih ve Uygarlık. İstanbul: Kabalcı, 2006.) Reading this book, writing the critical review and discussing the book in the class READING: Jean-Poul Roux. Orta Asya: Tarih ve Uygarlık. İstanbul: Kabalcı, 2006 WRITE: Critical Review about the book
6 History of Central Asia: (V.V. Barthold. Orta Asya Türk Tarihi Dersleri. Ankara: Divan Yayınları, 1999.) Reading this book, writing the critical review and discussing the book in the class READING: V.V. Barthold. Orta Asya Türk Tarihi Dersleri. Ankara: Divan Yayınları, 1999 WRITE: Critical Review about the book
7 History of Central Asia: (Arminius Vambery. Bir Sahte Dervişin Orta Asya Gezisi. İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2013.) Reading this book, writing the critical review and discussing the book in the class READING: Arminius Vambery. Bir Sahte Dervişin Orta Asya Gezisi. İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2013 WRITE: Critical Review about the book
8 Soviet History: (Masayuki Yamauchi. Sultan Galiyev, İslam Dünyası ve Rusya. İstanbul: Bağlam, 1998.) Reading this book, writing the critical review and discussing the book in the class READING: Masayuki Yamauchi. Sultan Galiyev, İslam Dünyası ve Rusya. İstanbul: Bağlam, 1998 WRITE: Critical Review about the book
9 Soviet History: (Cengiz Dağcı. Korkunç Yıllar. İstanbul: Ötüken, 2012.) Reading this book, writing the critical review and discussing the book in the class READING: Cengiz Dağcı. Korkunç Yıllar. İstanbul: Ötüken, 2012 WRITE: Critical Review about the book
10 Post-Soviet Era: (Olivier Roy. Yeni Orta Asya ya da Ulusların İmal Edilişi. İstanbul: Metis Yayıncılık, 2009.) Reading this book, writing the critical review and discussing the book in the class READING: Olivier Roy. Yeni Orta Asya ya da Ulusların İmal Edilişi. İstanbul: Metis Yayıncılık, 2009 WRITE: Critical Review about the book
11 Post-Soviet Era: (Hugh Pope. Evlad-ı Fatihan: Türki Dünyanın Yükselişi. İstanbul: Vatan Kitap, 2005.) Reading this book, writing the critical review and discussing the book in the class READING: Hugh Pope. Evlad-ı Fatihan: Türki Dünyanın Yükselişi. İstanbul: Vatan Kitap, 2005 WRITE: Critical Review about the book
12 Post-Soviet Era: (Boris Kagarlitski. Çevrenin İmparatorluğu: Rusya ve Dünya Sistemi. Ankara: Phoenix, 2007.) Reading this book, writing the critical review and discussing the book in the class READING: Boris Kagarlitski. Çevrenin İmparatorluğu: Rusya ve Dünya Sistemi. Ankara: Phoenix, 2007 WRITE: Critical Review about the book
13 Reading 1 book from the reading list provided, writing a critical review about it and its discussion in the class. (Student’s individual choice) READING: From the list WRITE: Critical Review about the book
14 Reading 1 book from the reading list provided, writing a critical review about it and its discussion in the class. (Student’s individual choice) READING: From the list WRITE: Critical Review about the book
15 Reading 1 book from the reading list provided, writing a critical review about it and its discussion in the class. (Student’s individual choice) READING: From the list WRITE: Critical Review about the book
16 End of Year Lecture: A General Overview none

Sources

Other Sources 1. Geoffrey Hosking. Rusya ve Ruslar: Erken Dönemden 21. Yüzyıla. İstanbul: İletişim Yayınları, 2011.
2. Mohammad-Reza Djalili ve Thierry Kellner. Yeni Orta Asya Jeopolitiği: SSCB’nin Bitiminden 11 Eylül Sonrasına. İstanbul: Bilge Kültür Sanat, 2009.
3. İvan Tugenyev. Babalar ve Oğullar. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2009.
14. Cengiz Aytmatov. Gün Olur Asra Bedel. İstanbul: Ötüken, 2012.
15. Orlando Figes. Nataşa’nın Dansı. İstanbul: İnkılap, 2009.
16. Erik Zürcher. Orta Asya ve İslam Dünyasında Kimlik Politikaları. İstanbul: İletişim, 2004.
17. Ali Merthan Dündar. Pan İslamizm’den Büyük Asyacılığa Japonya ve Orta Asya. İstanbul: Ötüken, 2006.
18. Hellene D’encausse. Tamamlanmamış Rusya. İstanbul: Ötüken, 2011.
19. Lutz Kleveman. Yeni Büyük Oyun: Orta Asya’da Kan ve Petrol. İstanbul: Everest, 2004.
20. Boris Kagarlitski. Bugünkü Rusya. İstanbul: İthaki, 2011.
21. Ahat Andican. Osmanlı’dan Günümüze Türkiye ve Orta Asya. İstanbul: Doğan Kitap, 2000.
22. Orlando Figes. Karanlıkta Fısıldaşanlar. İstanbul: Yapı Kredi, 2011.
23. Yevgeniy Primakov. Rusyasız Dünya. İstanbul: Timaş, 2010.
24. Vladimir Putin. Putin’in Rusya’sı: KGB’den Devlet Başkanlığına. İstanbul: Kaknus, 2004.
25. Ali Fuat Cebesoy. Moskova Hatıraları: Milli Mücadele ve Bolşevik Rusya. İstanbul: Temel, 2002.
26. Şatlık Amanov. ABD’nin Orta Asya Politikaları. İstanbul: Gökkubbe, 2007.
27. Enver Altaylı. Ruzi Nazar: CIA’nın Türk Casusu. İstanbul: Doğan Kitap, 2013.
28. S.G. Klyashtorny ve T.İ. Sultanov. Türk’ün Üçbin Yılı: Kazakistan. İstanbul: Selenge, 2007.
29. Esedullah Oğuz. Türkmenistan: Stalin’den Niyazov’a. İstanbul: Cep Kitapları, 1996.
30. Ahmet Raşid. Orta Asya’nın Dirilişi: İslam mı, Milliyetçilik mi? İstanbul: Cep Kitapları, 1996.
31. Ahmet Raşid. Taliban: İslamiyet, Petrol ve Orta Asya’da Yeni Büyük Oyun. İstanbul: Agora Kitaplığı, 2007.
32. Johannes Schiltberger. Türkler ve Tatarlar Arasında (1394-1427). İstanbul: İletişim Yayınları, 1995.
33. Abdulvahap Kara (terc.). Eski Devirlerden Günümüze Kazakistan ve Kazaklar. İstanbul: Selenge, 2013.
34. Nevzat Kösoğlu. Şehit Enver Paşa. İstanbul: Ötüken, 2008.
35. V. Litov. Stalin ve Hruşçov Hakkında. İstanbul: Yazılama Yayınevi, 1997.
36. Lev N. Gumilev. Eski Türkler. İstanbul: Selenge, 2003.
37. Yavuz Selim. Afganistan ve Dostum. Ankara: Hiler Yayınları, 2004.
38. Nadir Devlet. Unutturulan Türkçü, İslamcı, Modernist: İsmail Gaspıralı. İstanbul, Başlık, 2011.
39. Şengül Hablemitoğlu. Şefika Gaspıralı ve Rusya’da Türk Kadın Hareketi. İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 2005.
40. İsmail Gaspıralı. Gaspıralı Molla Abbas’ın Avrupa Maceraları. İstanbul: Da Yayınları, 2002.
41. Şehabeddin-i Mercani. Müstefadü’l Ahbar fi Ahval-i Kazan ve Bulgar. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 2008.
42. Richarde N. Frye. Buhara: Orta Çağın Başarısı. İstanbul: Yeni Zamanlar, 2000.
43. Thierry Zarcone. Yasak Kent Buhara. İstanbul: İş Bankası Yayınları, 2013.
44. Alexandre Bennigsen, Lemercier Chantal Quelquejay. Sultan Galiyev ve Sovyet Müslümanları. İstanbul: Elips Kitap, 2005.
45. Alexandre Bennigsen, S Enders Wimbush. Sultan Galiyev ve Sovyetler Birliği’nde Milli Komünizm. İstanbul: Anahtar Kitaplar, 1995.
46. Halit Kakınç. Sultan Galiyev ve Milli Komünizm. İstanbul: Bulut Yayınları, 2003.
47. Baymirza Hayit. Milli Türkistan Hürriyet Davası. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 2004.
48. Baymirza Hayit. Türkistan Devletinin Milli Mücadele Tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2004.
49. İklil Kurban. Şarki Türkistan Cumhuriyeti (1944-1949). Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1992.
50. Ali Bademci. 1917-1934 Türkistan Milli İstiklal Hareketi ve Enver Paşa. İstanbul: Ötüken, 2008.
51. Eugene Schuyler. Türkistan: Batı Türkistan, Hokand, Buhara ve Kulca Seyahat Notları. İstanbul: Paradigma Yayınları, 2007.
52. Hüseyin İkram Han. Bir Türkistanlının İkinci Dünya Savaşı Hatıraları. İstanbul: Bedir Yayınları, 1999.
53. Sean McMeekin. 1. Dünya Savaşında Rusya’nın Rolü. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2013.
54. Yusuf Akçura. Birinci Dünya Savaşı Sonrası Rusya’da Esaret Yılları. İstanbul: Altınpost, 1996.
55. G. Zinovyev. Rusya Komünist Partisi Tarihi. İstanbul: Mızrak, 2012.
56. İlyas Kamalov. Altın Orda ve Rusya: Rusya Üzerinde Türk Tatar Etkisi. İstanbul: Ötüken, 2009.
57. S. Sazanov. Kader Yılları: S. Sazanov’un Anıları. İstanbul: Derin Yayınları, 2002.
58. Akdes Nimet Kurat. Rusya Tarihi: Başlangıcından 1917’ye Kadar. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2010.
59. Anna Politovskaya. Putin’in Rusyası. İstanbul: Agora Kitaplığı, 2006.
60. İsmail Türkoğlu. Rızaeddin Fahreddin. İstanbul: Ötüken, 2000.
61. Zeki Velidi Togan. Hatıralar. Ankara: Diyanet Vakfı yayınları, 2012.
62. Ahat Andican. Cedidizmden Bağımsızlığa Hariçte Türkistan Mücadelesi. İstanbul, Emre Yayınları, 2005.
63. Hakan Kırımlı. Kırım Tatarlarında Milli Kimlik ve Milli Hareketler (1905-1916). Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2010.
64. Rauf Beg. Adı Afganistandı: Taliban’ın Eline Nasıl Düştü. İstanbul: Turan Yayınları, 2001.
65. Lev N. Tolstoy. Hacı Murat. İstanbul: Varlık Yayınları, 2013.
66. Lev N. Tolstoy. Kafkas Tutsağı. İstanbul: İş Bankası Yayınları, 2013.
67. Olcas Süleyman. Az i Ya. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları, 1992.
68. Aleksandr Dugin. Nursultan Nazarbayev’in Avrasya Misyonu. Ankara: Yeni Avrasya, 2006.
69. Cemil Hasanlı. Tarafsızlıktan Soğu Savaş’a Doğru Türk Sovyet İlişkileri 1939-1953. İstanbul: Bilgi, 2011.
Course Book 4. George Verdasky. Rusya Tarihi. İstanbul: Selenge Yayınları, 2011.
5. Mark D. Steinberg, Nicholas V. Riasanovsky. Rusya Tarihi: Başlangıçtan Günümüze. İstanbul: İnkılap Kitabevi, 2011.
6. Jean-Poul Roux. Orta Asya: Tarih ve Uygarlık. İstanbul: Kabalcı, 2006.
7. V.V. Barthold. Orta Asya Türk Tarihi Dersleri. Ankara: Divan Yayınları, 1999.
8. Arminius Vambery. Bir Sahte Dervişin Orta Asya Gezisi. İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2013.
9. Masayuki Yamauchi. Sultan Galiyev, İslam Dünyası ve Rusya. İstanbul: Bağlam, 1998.
10. Cengiz Dağcı. Korkunç Yıllar. İstanbul: Ötüken, 2012.
11. Olivier Roy. Yeni Orta Asya ya da Ulusların İmal Edilişi. İstanbul: Metis Yayıncılık, 2009.
12. Hugh Pope. Evlad-ı Fatihan: Türki Dünyanın Yükselişi. İstanbul: Vatan Kitap, 2005.
13. Boris Kagarlitski. Çevrenin İmparatorluğu: Rusya ve Dünya Sistemi. Ankara: Phoenix, 2007.

Evaluation System

Requirements Number Percentage of Grade
Attendance/Participation 1 2
Laboratory - -
Application - -
Field Work - -
Special Course Internship - -
Quizzes/Studio Critics 14 98
Homework Assignments - -
Presentation - -
Project - -
Report - -
Seminar - -
Midterms Exams/Midterms Jury - -
Final Exam/Final Jury - -
Toplam 15 100
Percentage of Semester Work 100
Percentage of Final Work 0
Total 100

Course Category

Core Courses X
Major Area Courses
Supportive Courses
Media and Managment Skills Courses
Transferable Skill Courses

The Relation Between Course Learning Competencies and Program Qualifications

# Program Qualifications / Competencies Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Conceptual, theoretical and methodological mastery over political science and public administration disciplines.
2 Acquiring a multidisciplinary perspective in political science and public administration disciplines.
3 Acquiring the necessary methodological understanding and skill in political science and public administration disciplines.

ECTS/Workload Table

Activities Number Duration (Hours) Total Workload
Course Hours (Including Exam Week: 16 x Total Hours)
Laboratory
Application
Special Course Internship
Field Work
Study Hours Out of Class 16 5 80
Presentation/Seminar Prepration
Project
Report
Homework Assignments
Quizzes/Studio Critics 14 7 98
Prepration of Midterm Exams/Midterm Jury
Prepration of Final Exams/Final Jury
Total Workload 178