Atılım Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Giriş Sınavı Son Değerlendirme Sonuçları
13.12.2023

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca “Otomotiv Mühendisliği Bölümü-Araştırma Görevliliği” için yapılan ilana üç (3) aday başvurmuştur. Yapılan ön değerlendirme sonucunda, adayların yabancı dil sınavı sonuçları ve ALES sayısal puanı esas alınarak yapılan incelemeler ile, üç adayın da yeterli olduğu görülmüştür. Bu üç aday, 08.12.2023 Cuma günü saat 10:30’da, yapılan yazılı giriş sınava davet edilmişlerdir. Üç adaydan sadece iki (2) aday yazılı giriş sınavına katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuştur. Adaya, daha önceden hazırlanmış olan yazılı sınav sorularını yapması için 120 dakika süre verilmiş ve bu süre sonunda sınav kâğıtları toplanmış ve değerlendirilmiştir.

 

Yazılı giriş sınavı sonrasında ALES (%30), lisans mezuniyet notu (%30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (%30) dikkate alınarak son değerlendirilme yapılmıştır. Yazılı giriş sınavına giren iki aday arasında Ö**** A******, değerlendirme puanı olan minimum 65 (altmış beş) puan kriterini sağladığından, asıl aday olarak belirlenmiştir. Atılım Üniversitesi 13.09.2013 tarihli Senato Kararı’na göre bilim sınavından başarılı olabilmek için en az 60 (altmış) alınması gerekmektedir.

 

Adayların değerlendirme puanı aşağıda verilmiştir:

 

No

 

Yabancı Dil

ALES

Mezuniyet  

Giriş Sınavı

 

Karar

Adı Soyad

Notu

Ağırlığı (% 10)

Notu

Ağırlığı  (% 30)

Notu

Ağırlığı  (% 30)

Notu

Ağırlığı  (% 30)

Toplam

1

Ö… A…

92.5

9.25

85

25.50

73

21.9

62

18.6

75.25

Başarılı Asıl Aday

2

H… E… A…

71.25

7.125

89.64

26.89

71.5

21.45

18.33

5.499

60.97

Başarısız

3

N… P…

Yazılı sınava katılmadığı için değerlendirme dışı kalmıştır.