ATILIM ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI ÖNDEĞERLENDİRME TUTANAĞI
26.01.2024

 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca “Otomotiv Mühendisliği Bölümü- Araştırma Görevliliği” için yapılan ilana 8 aday başvurmuştur. Adayların yabancı dil sınavı sonuçları ve ALES sayısal puanı esas alınarak yapılan incelemelerden 6 adayın yeterli olduğu görülmüştür. Aşağıdaki tabloda yer alan bu altı aday, 31.01.2024 Çarşamba günü saat 11:00’da, Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, A2 Blok, 2031 numaralı sınıfta yapılacak yazılı sınava davet edilmektedirler. 

MADDE 10 (1) Sınav jürisi; başvuran adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dâhil olmak üzere bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında ALES puanının %40’ını ve yabancı dil puanının %60’ını; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %60’ını ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır. Adayların ön değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir.

 

Sıra No

 

Adı Soyadı

Yabancı Dil

ALES

 

Toplam

Notu

Ağırlığı (% 40)

Notu

Ağırlığı  (% 60)

1

H… E… A…

71.25

28.5

89.64

53.78

82.28

2

M… T… A…

78.75

31.5

82.84

49.70

81.20

3

R… İ…

73.75

29.5

82.36

49.42

78.92

4

O… C… A…

76.25

30.5

79.22

47.53

78.03

5

T… K…

75

30

79.95

47.97

77.97

6

İ… A…

78.75

31.5

73.92

44.35

75.85

7

S… N… I…

Yabancı dil sınavı notu 70’in altındadır.

8

N… M… B…

Yabancı dil sınavı notu 70’in altındadır.