Otomotiv Mühendisliği Araştırma Görevlisi Alımı - 13 03 2019

 

Fakülte/ Enstitü/ Yüksekokul Bölüm Unvan Sayı Aranan Nitelikler Aranılan Belgeler Sınav Takvimi

Mühendislik Fakültesi

Otomotiv Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi 1

1. Otomotiv, makine ve benzer mühendislik dallarından birinden lisans derecesi almış olmak ve bu alanlardan birinde yüksek lisans yapıyor olmak.

2. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

3.İlan başvuru tarihi itibari ile otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak.

4. ALES'ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almak.

5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır.)

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript

6. ALES sonuç belgesi

7. Nüfus cüzdanı sureti

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

İlan Başlangıç Tarihi:

22.02.2019

 

Son Başvuru Tarihi:

09.03.2019

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

18.03.2019

 

Sınav Giriş Tarihi:

Yazılı Sınav

20.03.2019

Sözlü Sınav

20.03.2019

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

25.03.2019