Otomotiv Mühendisliği Araştırma Görevlisi Alımı - 13 03 2019

 

Fakülte/ Enstitü/ Yüksekokul Bölüm Unvan Sayı Aranan Nitelikler Aranılan Belgeler Sınav Takvimi

Mühendislik Fakültesi

Otomotiv Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi 1

1. Otomotiv, makine ve benzer mühendislik dallarından birinden lisans derecesi almış olmak ve bu alanlardan birinde yüksek lisans yapıyor olmak.

2. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

3.İlan başvuru tarihi itibari ile otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak.

4. ALES'ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almak.

5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır.)

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript

6. ALES sonuç belgesi

7. Nüfus cüzdanı sureti

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

İlan Başlangıç Tarihi:

22.02.2019

 

Son Başvuru Tarihi:

09.03.2019

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

18.03.2019

 

Sınav Giriş Tarihi:

Yazılı Sınav

20.03.2019

Sözlü Sınav

20.03.2019

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

25.03.2019

 App\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 6484 [site_id] => 13 [title_tr] => Otomotiv Mühendisliği Araştırma Görevlisi Alımı [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

 

Fakülte/ Enstitü/ Yüksekokul Bölüm Unvan Sayı Aranan Nitelikler Aranılan Belgeler Sınav Takvimi

Mühendislik Fakültesi

Otomotiv Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi 1

1. Otomotiv, makine ve benzer mühendislik dallarından birinden lisans derecesi almış olmak ve bu alanlardan birinde yüksek lisans yapıyor olmak.

2. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

3.İlan başvuru tarihi itibari ile otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak.

4. ALES'ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almak.

5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır.)

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript

6. ALES sonuç belgesi

7. Nüfus cüzdanı sureti

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

İlan Başlangıç Tarihi:

22.02.2019

 

Son Başvuru Tarihi:

09.03.2019

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

18.03.2019

 

Sınav Giriş Tarihi:

Yazılı Sınav

20.03.2019

Sözlü Sınav

20.03.2019

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

25.03.2019

 

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2019-03-13 11:20:56 [end] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-03-11 14:19:10 [updated_at] => 2019-03-13 11:16:00 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => otomotiv-muhendisligi-arastirma-gorevlisi-alimi-1552313950 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 2 [name_tr] => Mühendislik Fakültesi [url] => foe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 13 [name_tr] => Otomotiv Mühendisliği [url] => ae [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 6484 [site_id] => 13 [title_tr] => Otomotiv Mühendisliği Araştırma Görevlisi Alımı [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

 <\/p>\n\n

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
Fakülte\/ Enstitü\/ Yüksekokul<\/strong><\/td>\n\t\t\tBölüm<\/strong><\/td>\n\t\t\tUnvan<\/strong><\/td>\n\t\t\tSay\u0131<\/strong><\/td>\n\t\t\tAranan Nitelikler<\/strong><\/td>\n\t\t\tAran\u0131lan Belgeler<\/strong><\/td>\n\t\t\tS\u0131nav Takvimi<\/strong><\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
\n\t\t\t

Mühendislik Fakültesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

Otomotiv Mühendisli\u011fi Bölümü<\/td>\n\t\t\tAra\u015ft\u0131rma Görevlisi<\/td>\n\t\t\t1<\/td>\n\t\t\t\n\t\t\t

1. Otomotiv, makine ve benzer mühendislik dallar\u0131ndan birinden lisans derecesi alm\u0131\u015f olmak ve bu alanlardan birinde yüksek lisans yap\u0131yor olmak.<\/p>\n\n\t\t\t

2. Yabanc\u0131 ülkelerden al\u0131nm\u0131\u015f diploma denkli\u011finin YÖK taraf\u0131ndan onaylanm\u0131\u015f olmas\u0131.<\/p>\n\n\t\t\t

3.\u0130lan ba\u015fvuru tarihi itibari ile otuz be\u015f (35) ya\u015f\u0131n\u0131 doldurmam\u0131\u015f olmak.<\/p>\n\n\t\t\t

4. ALES'ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almak.<\/p>\n\n\t\t\t

5. Yüksekö\u011fretim Kurulu taraf\u0131ndan kabul edilen merkezi yabanc\u0131 dil s\u0131nav\u0131ndan en az 70 puan veya e\u015fde\u011ferlili\u011fi kabul edilen bir s\u0131navdan bu puan muadili bir puan alm\u0131\u015f olmak.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

1. \u0130leti\u015fim bilgilerini belirten ba\u015fvuru dilekçesi<\/p>\n\n\t\t\t

2. Resimli öz geçmi\u015f<\/p>\n\n\t\t\t

3. 1 adet foto\u011fraf (son alt\u0131 ay içinde çekilmi\u015f olmal\u0131d\u0131r.)<\/p>\n\n\t\t\t

4. Yabanc\u0131 dil s\u0131nav sonuç belgesi<\/p>\n\n\t\t\t

5. Diploma fotokopileri ile onayl\u0131 lisans transkript<\/p>\n\n\t\t\t

6. ALES sonuç belgesi<\/p>\n\n\t\t\t

7. Nüfus cüzdan\u0131 sureti<\/p>\n\n\t\t\t

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

\u0130lan Ba\u015flang\u0131ç Tarihi:<\/p>\n\n\t\t\t

22.02.2019<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

Son Ba\u015fvuru Tarihi:<\/p>\n\n\t\t\t

09.03.2019<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

Ön De\u011ferlendirme Tarihi:<\/p>\n\n\t\t\t

18.03.2019<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

S\u0131nav Giri\u015f Tarihi:<\/p>\n\n\t\t\t

Yaz\u0131l\u0131 S\u0131nav<\/p>\n\n\t\t\t

20.03.2019<\/p>\n\n\t\t\t

Sözlü S\u0131nav<\/p>\n\n\t\t\t

20.03.2019<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

Sonuç Aç\u0131klama Tarihi:<\/p>\n\n\t\t\t

25.03.2019<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>\n\n

 <\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [start] => 2019-03-13 11:20:56 [end] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-03-11 14:19:10 [updated_at] => 2019-03-13 11:16:00 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => otomotiv-muhendisligi-arastirma-gorevlisi-alimi-1552313950 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 13 [name_tr] => Otomotiv Mühendisliği [name_en] => Automotive Engineering [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => otomotiv-muhendisligi [slug_en] => ae [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/otomotiv-muhendisligi\/1519399586-otomotiv_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":107052,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/otomotiv-muhendisligi\/1519399586-otomotiv_bolum.jpg"},"caption":"1519399586-otomotiv_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/otomotiv-muhendisligi\/1519399586-otomotiv_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/otomotiv-muhendisligi\/1.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":1046785,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/otomotiv-muhendisligi\/1.jpg"},"caption":"1.jpg","width":"1366px","height":"768px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/otomotiv-muhendisligi\/1.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 13:48:42 [updated_at] => 2018-08-29 12:24:05 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 2 [lft] => 43 [rgt] => 44 [depth] => 2 [color] => [url] => ae [home_page_id] => 239 [atacs_id] => 5188 [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 46 [old_cat_id] => 5 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 13 [name_tr] => Otomotiv Mühendisliği [name_en] => Automotive Engineering [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => otomotiv-muhendisligi [slug_en] => ae [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/otomotiv-muhendisligi\/1519399586-otomotiv_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":107052,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/otomotiv-muhendisligi\/1519399586-otomotiv_bolum.jpg"},"caption":"1519399586-otomotiv_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/otomotiv-muhendisligi\/1519399586-otomotiv_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/otomotiv-muhendisligi\/1.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":1046785,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/otomotiv-muhendisligi\/1.jpg"},"caption":"1.jpg","width":"1366px","height":"768px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/otomotiv-muhendisligi\/1.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 13:48:42 [updated_at] => 2018-08-29 12:24:05 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 2 [lft] => 43 [rgt] => 44 [depth] => 2 [color] => [url] => ae [home_page_id] => 239 [atacs_id] => 5188 [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 46 [old_cat_id] => 5 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1